Anne - 5 - changements et progrès

 0    139 flashcards    fiszkifrancuski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
les changements de taille
start learning
zmiany wielkości
s'agrandir
start learning
powiększać się
np. rodzina się powiększa
agrandir
start learning
powiększać
np powiększac dom
l'agrandissement
start learning
powiększenie
domu, rodziny
s'accroître
start learning
wzrastać, zwiększać się
np. populacja kraju
l'accroissement
start learning
wzrost, zwiększenie
np. populacji kraju
rétrécir
start learning
kurczyć się
np. sweter
faire rallonger un vêtement
start learning
dać przedłużyć ubranie
faire raccourcir un vêtement
start learning
dać skrócić ubranie
s'allonger
start learning
wydłużać się
np czas życia
l'allongement
start learning
wydłużenie
np. czasu życia
élargir
start learning
poszerzać
np. drogę
l'élargissement
start learning
poszerzenie
np. drogi
prolonger
start learning
wydłużyć, rozbudować
np. linię metra
le prolongement
start learning
rozbudowa, wydłużenie
np. lini metra
les subventions
start learning
dotacje
réduire des subventions
start learning
zmniejszyć dotacje
augmenter des subventions
start learning
zwiększyć dotacje
supprimer des subventions
start learning
znieść dotacje
la réduction des subventions
start learning
zmniejszenie dotacji
l'augmentation des subventions
start learning
zwiększenie dotacji
la suppression des subventions
start learning
zniesienie dotacji
multiplier
start learning
zwielokrotnić
np. deklaracja
multiplier les déclarations a la presse
start learning
zwielokrotnić oświadczenia prasowe
la multiplication
start learning
zwielokrotnienie
la multiplication des déclarations a la presse
start learning
zwielokrotnienie oświadczeń prasowych
renforcer les mesures de sécurité
start learning
wzmocnić środki bezpieczeństwa
affaiblir les mesures de sécurité
start learning
zmniejszyć środki bezpieczeństwa
affaiblir
start learning
osłabiać
le renforcement
start learning
wzmocnienie
l'affaiblissement
start learning
osłabienie
le progrès
start learning
postęp
progresser
start learning
postępować, iść do przodu, dokonywać postępu
np. badania medyczne
les progrès spectaculaires
start learning
spektakularne postępy
la recherche médicale a progressé
start learning
Badania medyczne poszły do przodu
le développement
start learning
Rozwój
les chercheurs développent des programmes
start learning
Naukowcy rozwijają programy
améliorer des conditions sanitaires
start learning
poprawić warunki sanitarnych
améliorer
start learning
podnieść, poprawić
np warunki życia lub znajomość języka
contribuer à l'amélioration
start learning
przyczynić się do poprawy
contribuer
start learning
przyczyniać (się)
l'amélioration de la santé
start learning
poprawa zdrowia
la contribution
start learning
wkład, przyczynienie się
rénover
start learning
odnawiać
la ville a été rénovée
start learning
miasto zostało odnowione
réformer
start learning
zreformować, odbudować
réformer les infrastructures
start learning
zreformować, odbudować infrastrukturę
moderniser
start learning
zmodernizować
la rénovation
start learning
renowacja, odnowa
la modernisation
start learning
modernizacja
la rénovation a permis la modernisation
start learning
renowacja pozwoliła na modernizację
désormais
start learning
odtąd
la transformation d'une société
start learning
transformacja społeczeństwa
être en plein essor
start learning
być w płenym rozkwicie, w rozwoju
la ville est en plein essor
start learning
miasto kwitnie
être ne pleine expansion
start learning
był w pełni rozbudowy, rozbudowywać się
la ville est en pleine expansion
start learning
miasto się rozwija, rozbudowuje
les réformes
start learning
reformy, reformacje, naprawy
ramener la prospérité
start learning
przynieść dobrobyt
la prospérité
start learning
Dobrobyt
la region est redevenue prospère
start learning
w regionie ponownie zawitał dobrobyt
se renouveler
start learning
być odnawiane, odnawiać się
un artiste se renouvelle constamment
start learning
artysta wciąż wpada na coś innego, zmienia wizje
constamment
start learning
stale, wciąż
le renouvellement
start learning
odnowienie, aktualizowanie, odświeżanie
l'aggravation du temps
start learning
pogorszenie pogody
l'aggravation
start learning
pogorszenie
chuter
start learning
upadać, gwałtownie spadać
les ventes ont chuté
start learning
sprzedaż spadła
la chute des ventes
start learning
spadek sprzedaży
la chute
start learning
spadek, upadek
aggraver
start learning
pogarszać
sytuację
aggraver
start learning
pogarszać sytuację
empirer
start learning
pogarszać (2)
np. sytuacja
être sur le déclin
start learning
być w kryzysie, w dołku
le déclin d'une entreprise
start learning
schyłek, upadek firmy
le chiffre d'affaires
start learning
obrót
wszystko co się zarobi (bez uwzględniania kosztów)
le chiffre d'affaires a reculé
start learning
przychód ustąpił/ spadł
reculer
start learning
cofać się, ustępować
Le recul
start learning
spadek
la faillite
start learning
upadłość, bankructwo
se dégrader
start learning
pograszać się
np. warunki życia
les conditions de vie se dégradent
start learning
Warunki życia się pogarszają
se détériorer
start learning
niszczeć
np dom, budynek
la dégradation exacerbe les conflits
start learning
degradacja zaostrza konflikty
la dégradation intensifie les conflits
start learning
Degradacja wzmaga konflikty
la dégradation
start learning
pogorszenie, degradacja, aż do spustoszenie,
la régression
start learning
regresja, cofanie
la détérioration des relations sociales
start learning
pogorszenie stosunków społecznych
une recrudescence de la criminalité
start learning
zwiększona przestępczość
une recrudescence
start learning
wzmożenie, nawrót, pogrorszenie
l'épidémie de grippe se propage
start learning
epidemia grypy się szerzy
parvenir à
start learning
dostać się do, osiągnąc, udać się
se propager
start learning
szerzyć się
la propagation
start learning
szerzenie się
se compliquer
start learning
komplikować się
être en pleine décadence
start learning
być w pełni spadku
aller vers la ruine
start learning
dążyć to upadku, chylić się ku upadkowi
les évolutions
start learning
rozwój, ewolucja
s'adapter à
start learning
dostosować się do
la capacité d'adaptation
start learning
zdolność adaptacji
les changements constants
start learning
ciągłe zmiany
la situation a pris un tour nouveau
start learning
sytuacja obrała nowy kierunek
boulverser les habitudes
start learning
zaburzać nawyki
boulverser
start learning
zaburzyć porządek, zmienić organizację czegoś lub oburzyć kogoś
les bouleversements
start learning
wstrząsy, zaburzenie równowagi
les bouleversements de la société
start learning
zaburzenie równowagi firmy
modifier le cours des choses
start learning
zmienić bieg rzeczy/ wydarzeń
transformer les rapports sociaux
start learning
przekształcić stosunki społeczne
certaines évolutions conduisent a de véritables révolutions
start learning
niektóre ewolucje prowadzą do prawdziwych rewolucji
une évolution
start learning
ewolucja, rozwój
évoluer au cours des siècles
start learning
ewoluować na przestrzeni wieków
etre mis a travailler
start learning
zostać wprowadzone w ruch
une transformation
start learning
transformacja
rétablir
start learning
przywrócić
rétablir d'anciennes coutumes
start learning
przywrócić dawne zwyczaje
un rétablissement
start learning
przywrócenie (tego co kiedys bylo)
être dans l'air du temps
start learning
być w zgodzie z duchem czasu
la continuité
start learning
ciągłość
préserver
start learning
zachować
le maintien
start learning
podtrzymanie
conserver
start learning
zachować
conserver l'aspect pittoresque
start learning
zachować malowniczy wygląd
poursuivre
start learning
kontynuować, podążać
poursuivre la politique
start learning
kontynuować politykę
la préservation des traditions
start learning
zachowanie, zabezpieczenie tradycji
la poursuite
start learning
kontynuacja, pogoń (za)
oskarżenie
maintenir
start learning
podtrzymywać, utrzymać
maintenir un niveau économique
start learning
utrzymywać poziom gospodarczy
une période mouvementée
start learning
Burzliwy okres
la situation s'est stabilisée
start learning
sytuacja ustabilizowała się
la stabilisation
start learning
stabilizacja
demeurer
start learning
pozostawać
la situation demeure fragile
start learning
sytuacja pozostaje niepewna, delikatna
immuable
start learning
niezmienny
permanent
start learning
stały, na stałe, trwały
éternel
start learning
wieczny
la mise au travail
start learning
wprowadzenie do pracy
un prédécesseur
start learning
poprzednik

You must sign in to write a comment