zwroty matura ustna

 0    16 flashcards    littleblackmoon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Moim zdaniem rodziny powinny jeść razem.
start learning
In my opinion, families should always eat together.
Wspólne spożywanie posiłków jest ważne.
start learning
Eating toghether is important.
Jednak, trudno znaleźć na to czas.
start learning
However, it is difficult to find time for it.
Jeśli chodzi o mnie, posiłki rodzinne to przestarzała idea.
start learning
As far as I’m concerned, family meals are an old-fashioned idea.
Zgadzam się z tym twierdzeniem do pewnego stopnia.
start learning
I only agree with this statement to some extent.
uważam, że to stwierdzenie jest częściowo prawdziwe.
start learning
I believe this statement is only partly true.
Jedną z korzyści jedzenia poza domem jest to, że nie trzeba gotować, a potem zmywać.
start learning
One of the advantages of eating out is that you don’t have to cook and wash up afterwards.
Można się rozluźnić i porozmawiać z przyjaciółmi.
start learning
You can relax and talk to your friends.
Jedną z wad jest koszt posiłków.
start learning
One of the disadvantages is the cost of meals.
Nie jest łatwo znaleźć restaurację, która będzie odpiwiadać każdemu.
start learning
It is not easy to find a restaurant which will suit everybody.
W centrum miasta jest nowa restauracja wegańska.
start learning
In the city center is a new vegan restaurant.
Przyjaciel polecił nam ją, żebyśmy wyprobowali.
start learning
A friend recommended us to try it.
Czytaliśmy jej recenzję w gazecie.
start learning
We read review in the newspaper.
Byłam lekko zawiedziona.
start learning
I was a little disappointed.
Była dużo tańsza niż myśleliśmy.
start learning
It was much cheaper than we’d thought.
myślę ze każdy pokocha to miejsce
start learning
I think everyone will love this place.

You must sign in to write a comment