zwroty konwersacyjne 8

 0    30 flashcards    mariuszdominiak84
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
it turned out that
I thought he was joking but it turned out that he was serious.
start learning
okazało się, że
Myślałam, że on żartował, ale okazało się, że mówił poważnie.
to be fed up with sth
I’m fed up with your negative attitude!
start learning
mieć dość czegoś
Mam dość twojego negatywnego nastawienia!
this is not the way to
This is not the way to treat customers!
start learning
tak nie należy (czegoś robić)
Nie należy tak traktować klientów!
for a reason
I mentioned this issue for a reason.
start learning
nie bez powodu
Nie bez powodu podjęłam tę kwestię.
hold your horses!
Hold your horses! I wasn’t implying you were ignorant.
start learning
nie tak prędko!, hola!
Hola! Wcale nie sugerowałam, że jesteś ignorantem.
it seems fishy
Your way of putting this matter seems fishy to me.
start learning
wydaje się podejrzane
Twój sposób przedstawiania tej sprawy wydaje mi się podejrzany.
it’s all the same to me
We can go for this picture, it’s all the same to me.
start learning
wszystko mi jedno
Możemy wybrać to zdjęcie, wszystko mi jedno.
to figure sth out
I cannot figure out what you mean.
start learning
domyślić się
Nie mogę się domyślić, o co ci chodzi.
you can tell that
You can tell that this picture was taken twenty years ago.
start learning
widać, że
Widać, że to zdjęcie zrobiono dwadzieścia lat temu.
to tell the difference
Can you tell the difference between Chinese and Japanese?
start learning
rozróżniać, odróżniać
Czy potrafisz odróżnić chiński od japońskiego?
to deal with sth
Unemployment issues must be dealt with first of all.
start learning
poradzić sobie z czymś, uporać się z czymś
Przede wszystkim należy uporać się z problemami zatrudnienia.
to make eye contact
It's good to make eye contact with the interlocutor.
start learning
nawiązywać kontakt wzrokowy
Dobrze jest nawiązywać kontakt wzrokowy z rozmówcą.
it’s high time
It’s high time I said something.
start learning
najwyższy czas
Najwyższy czas, żebym ja coś powiedziała.
to work sth out
I’m sure we can work something out if we try.
start learning
dogadać się
Jestem pewna, że się dogadamy, jeśli tylko się postaramy.
no worries
No worries, we’ll figure something out.
start learning
nie martw się
Nie martw się, coś wymyślimy.
if you insist
We can change the topic, if you insist.
start learning
jeśli nalegasz
Jeśli nalegasz, możemy zmienić temat.
that’s it
That’s it, I have nothing more to add.
start learning
to tyle
To tyle, nie mam nic więcej do dodania.
don’t bother
Don’t bother, I’ve already done everything on my own.
start learning
nie fatyguj się
Nie fatyguj się, wszystko już zrobiłem sam.
how infuriating!
Citizens keep bribing the police, how infuriating!
start learning
to oburzające!
Obywatele nadal dają łapówki policjantom, to oburzające!
what a pity!
You haven’t seen that movie, what a pity!
start learning
jaka szkoda!
Jaka szkoda, że nie widziałeś tego filmu!
fancy that!
They are all illiterate, fancy that!
start learning
wyobraź sobie!
Wyobraź sobie, oni wszyscy są analfabetami!
Oh dear!
Oh dear, she has gone through so much trouble!
start learning
ojej!
Ojej, zadała sobie tyle trudu!
that’s a relief!
You agree with me on this, that’s a relief!
start learning
co za ulga!
Zgadzasz się ze mną w tej kwestii, co za ulga!
to take sth back
You are right, I take back what I said.
start learning
cofać (powiedziane)
Masz rację. Cofam to, co powiedziałam.
to ring a bell
Yes, this name rings a bell.
start learning
brzmieć znajomo
Tak, ta nazwa brzmi znajomo.
to get the message across
We need to get the message across that excessive sunbathing is dangerous.
start learning
trafić do przekonania, sprawić, żeby zrozumiano
Musimy sprawić, aby zrozumiano, że nadmierne opalanie się jest niebezpieczne.
to be at the tip of one’s tongue
The name for it is on the tip of my tongue.
start learning
mieć na końcu języka
Mam tę nazwę na końcu języka.
at first glance
At first glance, all seems perfectly clear.
start learning
na pierwszy rzut oka
Na pierwszy rzut oka wszystko zdaje się całkowicie jasne.
by all means
If you would like to discuss your point, by all means we can do it.
start learning
za wszelką cenę, (ależ) oczywiście
Jeśli chcesz przedyskutować swoje stanowisko, oczywiście możemy to zrobić.
by any chance
Have you considered studying mathematics by any chance?
start learning
przypadkiem
Czy przypadkiem nie rozważałaś studiowania matematyki?

You must sign in to write a comment