zwroty konwersacyjne 6

 0    30 flashcards    mariuszdominiak84
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
as long as
As long as there is democracy, there is law.
start learning
tak długo jak
Tak długo jak mamy demokrację, będzie istnieć prawo.
at any moment
War can break out at any moment.
start learning
w każdej chwili
Wojna może wybuchnąć w każdej chwili.
at least
We should at least consider the difficulties of implementing such an approach.
start learning
przynajmniej
Powinniśmy przynajmniej rozważyć trudności we wdrażaniu takiego podejścia.
at all times
We should bear in mind those less fortunate at all times.
start learning
zawsze, bez przerwy
Powinniśmy zawsze mieć na uwadze mniej uprzywilejowanych.
highlight
The highlight of my visit to Paris was dining at the Richelieu.
start learning
highlight in English
najlepszy element/część
Najlepszą częścią mojego pobytu w Paryżu była kolacja w Richelieu.
respectively
France and Poland excel in wine and vodka manufacturing respectively.
start learning
odpowiednio
Francja i Polska przodują w produkcji, odpowiednio: wina oraz wódki.
a drawback
This method seems to be full of drawbacks.
start learning
wada
Ta metoda zdaje się mieć wiele wad.
last but not least
Last but not least, there is the problem of rising corruption.
start learning
ostatni, ale nie mniej ważny
Ostatnim, lecz nie mniej ważnym problemem jest wzrastająca korupcja.
there is a perception that
There is a perception that women are worse drivers.
start learning
uważa się, że
Uważa się, że kobiety są gorszymi kierowcami.
to give it a second thought
You should give it a second thought instead of jumping to conclusions.
start learning
dać mu drugą myśl
Powinieneś się raz jeszcze nad tym zastanowić, zamiast wyciągać pochopne wnioski.
on second thoughts
I thought you were wrong, but on second thoughts you might be right.
start learning
po namyśle
Myślałam, że nie masz racji, ale po namyśle sądzę, że możesz ją mieć.
that’s not the point
I know it’s not innovative, but that’s not the point.
start learning
nie w tym rzecz
Wiem, że to żadna innowacja, ale nie w tym rzecz.
to stick to the point
It isn't always easy to stick to the point when you have so many different thoughts.
start learning
trzymać się tematu
Nie zawsze jest łatwo trzymać się tematu, kiedy ma się dużo różnych przemyśleń.
to take sb’s side
I’d take your side, if you let me say something.
start learning
stanąć po czyjejś stronie
Stanąłbym po twojej stronie, jeśli pozwoliłabyś mi coś powiedzieć.
to miss the point
I don’t know what you mean, I’m missing your point.
start learning
nie rozumieć, coś umknęło
Nie wiem, co masz na myśli, coś mi umknęło.
to get carried away
I think you got carried away with your judgments.
start learning
dać się ponieść
Myślę, że dałeś się ponieść w swoich ocenach.
I’m afraid
I’m afraid I can’t agree less.
start learning
Obawiam się, że
Obawiam się, że całkowicie się nie zgadzam.
take your time
Take your time and consider the options.
start learning
nie spiesz się
Nie spiesz się i rozważ opcje.
to be off the point
You are completely off the point here.
start learning
odejść od tematu
Całkowicie odchodzisz od tematu.
to talk at cross purposes
I have a feeling we are talking at cross purposes.
start learning
mówić o (dwóch) różnych rzeczach
Zdaje mi się, że mówimy o dwóch różnych sprawach.
I wonder
I wonder what you think about the air pollution issue.
start learning
Zastanawiam się
Zastanawiam się, co myślisz o problemie zanieczyszczenia powietrza.
to follow from what sb said
Just following from what you said, I also feel that we need to be more specific.
start learning
nawiązując do tego, co ktoś powiedział
Nawiązując do tego, co powiedziałeś, mnie także wydaje się, że musimy być bardziej konkretni.
to feel that
I feel that we need to discuss the matter further.
start learning
zdawać się, że
Zdaje mi się, że musimy szerzej omówić tę kwestię.
I must say that
I must say that it never occurred to me.
start learning
muszę przyznać, że
Muszę przyznać, że nigdy nie przyszło mi to do głowy.
out of curiosity
I’d give it a go out of curiosity.
start learning
z ciekawości
Spróbowałabym tego z ciekawości.
I beg to differ
Seriously? Picasso was an impressionist painter? I beg to differ.
start learning
śmiem wątpić
Mówisz poważnie? Picasso był impresjonistą? Śmiem wątpić.
to have a notion of
Do you have a basic notion of linguistics?
start learning
mieć pojęcie o
Czy masz ogólne pojęcie o lingwistyce?
to make sth of sth
What do you make of this theory?
start learning
sądzić coś o czymś
Co sądzisz o tej teorii?
not to have a clue about sth
They don’t have a clue about physics.
start learning
nie mieć o czymś pojęcia
Nie mają pojęcia o fizyce.
to be at a loss
I’m at a loss, what are you implying?
start learning
zgubić wątek, nie rozumieć
Zgubiłam wątek, co chcesz powiedzieć?

You must sign in to write a comment