zeszyt strona 38-44

 0    126 flashcards    mwalorczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
w każdym razie, tak czy inaczej
start learning
anyhow
w każdym razie
start learning
anyway
którykolwiek
start learning
whichever
kiedykolwiek
start learning
whenever
gdziekolwiek
start learning
wherever
cokolwiek
start learning
whatever
ktokolwiek
start learning
whoever
jakkolwiek
start learning
however
pośród, wśród
start learning
among
niektórzy, pewni
start learning
certain
mimo wszystko
start learning
after all
właściwie, w rzeczywistości
start learning
in fact
naprawdę, właściwie
start learning
actually
jak następuje
start learning
as follows
nastę, nastepujący
start learning
following
następować po czymś
start learning
follow something
dalszy, kolejny
start learning
further
powyżej, wspomniany
start learning
above
po prostu
start learning
simply
po prostu, własnie
start learning
just
zatem, dlatego
start learning
therefore
przez coś, z powodu czegoś
start learning
becouse of sth
ponieważ
start learning
because
nadal, wciąż
start learning
still
mimo że
start learning
although
także, również, też
start learning
too
również
start learning
also
wyciągnąć wniosek
start learning
draw a conclusion
wniosek, konkluzja
start learning
conclusion
dotyczyć
start learning
concern
oddziaływać na coś
start learning
affect on something
być połączonym z czymś
start learning
be link to sth
połączenie
start learning
link
podłączenie
start learning
connection
złączyć, połączyć
start learning
link
zwiazek, relacja
start learning
relation
sprawdzać
start learning
check
wywołać, spowodować
start learning
cause
źródło
start learning
source
mieć swoje powody
start learning
have your reasons
z osobistych powodów
start learning
for personal reasons
z oczywistych powodów
start learning
For obvious reasons,
efektywny
start learning
effective
efekt, skutek
start learning
effect
wynik,
start learning
outcome
rezultat, wynik
start learning
result
powód
start learning
reason
przyczyna
start learning
cause
poprawa
start learning
improvement
poprawiać się
start learning
improve
przekroczyć
start learning
exceed
pozostać
start learning
remain
redukować
start learning
reduce
zmniejszyc
start learning
decrease
zwiększyć wzrosnąć
start learning
increase
usunąć
start learning
remove
zastąpić coś [czymś]
start learning
replace something with something
zastępować
start learning
replace
dla odmiany
start learning
for a change
zmiana
start learning
change
zmieniać
start learning
alter
życzenie
start learning
wish
zyczenia
start learning
wishes
uspokój się!
start learning
calm down
łza
start learning
tear
płakać
start learning
cry
wrzaśnięcie
start learning
scream
krzyk
start learning
shout
jęk, krzyk
start learning
cry
krzyczeć
start learning
shout
krzyczeć wrzeszczeć
start learning
scream
śmiech
start learning
laughter
śmiac się
start learning
Laugh
uśmiech
start learning
smile
uśmiechać się
start learning
smile
krzyżówka
start learning
crossword
poczucie humoru
start learning
sense of humor
zabawny
start learning
funny
żartować
start learning
joke
żart, dowcip
start learning
joke
humor
start learning
humor
robić zdjęcie
start learning
take a picture
foto, zdjęcie
start learning
shot
forografia, zdjęcie
start learning
photo
zdjęcie
start learning
picture
kamera
start learning
camera
gazeta
start learning
newspaper
informacje
start learning
Information
aktualności
start learning
news
diabelski młyn
start learning
big wheel
wesołe miasteczko, park rozrywki
start learning
amusement park,
zoo
start learning
zoo
klown
start learning
clown
cyrk
start learning
circus
park wodny
start learning
water park
basen pływacki
start learning
swimming pool
grill próg
start learning
barbecue
urządzać imprezę
start learning
have a party
impreza
start learning
party
gwiazda
start learning
star
artysta
start learning
artist
aktor, aktorka
start learning
actor, actress
teatr
start learning
theater
kultura
start learning
culture
oglądac film
start learning
watch a film
program telewizyjny
start learning
television schedule
program tv
start learning
TV guide
ogladać telewizję
start learning
Watch TV
grać w gry komputerowe
start learning
play computer games
słuchać radia
start learning
listen to the radio
słuchać muzyki
start learning
listen to music
iść na koncert
start learning
go to a concert
grać, pokazywać
start learning
show
widowisko
start learning
show
występować
start learning
perform
przedstawienie (teatralne)
start learning
presentation
tańczyć (j)
start learning
dance
piosenka
start learning
song
muzyka
start learning
music
niespodzianka
start learning
surprise
dla zabawy
start learning
for fun
dobrze się bawić
start learning
have fun
zabawa
start learning
fun
kino
start learning
cinema
ekran
start learning
screen
zmienić kanał
start learning
change the channel

You must sign in to write a comment