Zdania, zwroty

 0    92 flashcards    gankan
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
On teraz pracuje
start learning
He is working now
Ja teraz nie pije piwa
start learning
I am not drinking beer now
Czy ona teraz śpi?
start learning
Is she sleeping now?
W samochodzie jest pies
start learning
There is a dog in the car
Czy w lodówce jest mleko
start learning
Is there any milk in the fridge?
W ogrodzie są krzesła
start learning
There are chairs in the garden
Czy sa jakieś krzesła w ogrodzie
start learning
Are there any chairs in the garden?
Czy mogę dostać menu
start learning
Can I have menu please?
On potrafi mówić po angielsku
start learning
He can speakin English
Ja nie mogę pojechać z tobą
start learning
I can't go with you
Chciałbym kupić tę książkę
start learning
I woul like to buy this book
Czy on zawsze pije whiskey
start learning
Does he always dring whiskey
On często płaci kartą
start learning
She often pays by card
Czy ty pracujesz codziennie?
start learning
Do you work every day?
On rzadko spędza wakacje w domu
start learning
He seldom spends holiday at home
On był wczoraj zajęty
start learning
He was busy yesterday
Czy on był wczoraj w pracy
start learning
Was he at work yesterday?
Czy widziałęś wczoraj Marry
start learning
Did you see Marry yesterday
On kupił ten samochód 2 dni temu
start learning
He bought that car 2 days ago
Ona sprzedała ten dom w zeszłym tygodniu
start learning
She sold this house last week
Miałem wczoraj wysłać maila ale zapomniałem
start learning
I was supposed to send an email yesterday but I forgot
Musze dziś kupić gazetę
start learning
I have to buy a newspapper
Musiałem wczoraj odebrać go z lotniska
start learning
I had to pick him up from the airport
Czy musiałeś wczoraj iść do pracy
start learning
Did you have to go to work
On musiał chyba wyjechać
start learning
He must have left
On musi być chyba pijany
start learning
He must be drunk
Ona musiała chyba umyś ten samochód
start learning
She must have washed that car
Ile lat ma jego syn?
start learning
How old is his son?
Gdzie mieszka jego siostra?
start learning
Where does his sister live?
Ile lat pracujesz w tej firmie?
start learning
How many years have you been working in this company?
Co byś zrobił gdybyś wygrał 1 mln$
start learning
What would you do if you won 1 mln?
Kiedy ostatnim razem byłes w kinie?
start learning
What was the last time you were at the cinema?
Gdzie byłes ostatnio?
start learning
Where have you been recently?
Co robiłes wczoraj przez cały dzień?
start learning
What were you doing all day yesterday?
Kto gotuje u ciebie w domu?
start learning
Who cooks at your home?
Kto zabił Kenediego?
start learning
Who killed Keneddy?
Kiedy ostatnim razem widziałes Rambo?
start learning
What was the last time you saw Rambo?
Czy chcesz abym wysłał te faktury?
start learning
Do you want me to send these invoices?
Ile lat ma jego babcia?
start learning
How old is his grandma?
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Berlina?
start learning
What platform the train to Berlin departs from?
Jak długo grasz na gitarze?
start learning
How long have you been playing the guitar?
Gdzie byłes wczoraj?
start learning
Where were you yesterday?
Czy kupiłes ostatnio telefon?
start learning
Have you bought a mobile recently?
Skąd znasz Johna?
start learning
Where do you know John from?
Z kim pracujesz?
start learning
Who do you work with?
Skąd to masz?
start learning
Where do you have it from?
Musiałem wczoraj wysłać maila
start learning
I had to send an email yesterday
On musiał chyba sprzedać ten samochód
start learning
He must have sold that car.
Miałem wczoraj jeachć do Warszawy ale nie miałem czasu
start learning
I was supposed to go to Warsaw yesterday but I had no time
Okazało się, że nie mamy czasu.
start learning
It turned out we had no time.
O której zazwyczaj wstajesz?
start learning
What time do you usually get up?
Daj mi znać skąd go odbierasz?
start learning
Let me know where are you picking him up from?
Jutro sprzedaję samochód.
start learning
I am sellin my car tomorrow.
Z którego peronu odjeżdża pociąg do Tokio?
start learning
What platform the train to Tokyo departs from?
To brzmi nieźle!
start learning
It sounds great!
O której kończymy?
start learning
What time are we off?
Co my teraz mamy zrobić?
start learning
What are we supposed to do now?
To będzie sprawdzone jutro
start learning
It will be checked tomorrow.
Powinieneś to zrobić wczoraj.
start learning
You should have done it yesterday.
Nie byłem w stanie mu pomóc
start learning
I wasn't able to help him.
Czy chesz abym podrzucił go z powrtem
start learning
Do you want me to drop him back.
On został poinformowany o tym ostatnio.
start learning
He has been informed about it recently.
Ja też nie mam tej książki.
start learning
I don't have this book either.
Nie mam ochoty dziś pracować
start learning
I don't feel working today.
ukończyłam...
start learning
I have graduated from Politechnika
od 4 lat pracuję w firmie IBM
start learning
I have been working IBM for 4 years
Jestem odpowiedzialna za organizowanie
start learning
I am responsible for organizing trainings
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
dwa lata nieobecności
start learning
two years off
firma informatyczna
start learning
IT company
to mnie napędza
start learning
it drives me
współpraca
start learning
cooperation
osiągnięcie
start learning
achievement
Kiedyś organizowałam
start learning
Once I was organizing
szkolenie poza miejscem pracy
start learning
off job training
wszystko było na mojej głowie
start learning
everything was on me
wszystko wypaliło
start learning
everything went off well!
dwa razy w tygodniu
start learning
twice a week
nadzorowałam zespół trzy osobowy
start learning
I was supervising 3 persons team
jestem otwarta
start learning
I am open minded person
nie boję się nowych wyzwań
start learning
I am not scared of new challenges
łatwo nawiązuję kontakty z ludżmi
start learning
I can easily get in contact with people
jestem odpowiedzialna
start learning
I am responsible person
odważna
start learning
brave, courageous
potrafie pracowac pod presja czasu
start learning
I can work under the time pressure
jestem kreatywna
start learning
I am creative
powód
start learning
reason
Jestem dokładna
start learning
accurate
moja obecna praca
start learning
my present job
dojazdy do pracy
start learning
commuting
po 9 latach pracy szukam nowego wyzwania
start learning
after 9 years of work I am looking forward a new challange
gadatliwa talkative
start learning
talkative talkative

You must sign in to write a comment