Zdania 1 - 50

 0    27 flashcards    FIE1066
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
What did you do yesterday?
start learning
Co robiłeś wczoraj?
How did you meet?
start learning
Jak się spotkaliście?
How long have you known your husband?
start learning
Jak długo znasz swojego męża?
Would you like to go to the cinema?
start learning
Czy chciałbyś pójść do kina?
I’d love to.
start learning
Z przyjemnością.
Who cooks in your home?
start learning
Kto gotuje u Ciebie w domu?
How many people go to tango classes?
start learning
Ilu ludzi chodzi na zajęcia z tango?
Where did you go yesterday?
start learning
Gdzie pojechałaś wczoraj.
How did it happen?
start learning
Jak to się stało?
I’ve known my husband for 28 years.
start learning
Znam swojego męża od 28 lat.
Would you like a cup of tea?
start learning
Czy napiłbyś się herbaty?
What about running?
start learning
A może pobiegamy?
You’re not happy with it.
start learning
Nie jesteś z tego zadowolona.
How many people go to tango classes?
start learning
Ilu ludzi chodzi na zajęcia z tango?
I have a pain in my leg.
start learning
Czuję ból w nodze.
Can I just get that?
start learning
Czy mogę tylko to odebrać?
I’m ringing about...
start learning
Dzwonię w sprawie...
I’m afraid I can’t come tomorrow.
start learning
Niestety nie mogę jutro przyjść.
That’s a good idea.
start learning
Dobry pomysł.
There’s a problem with...
start learning
Jest problem z...
I have a headache.
start learning
Boli mnie głowa.
I’ll just get that.
start learning
Tylko to odbiorę.
Speaking.
start learning
Przy telefonie.
I’m afraid
start learning
Niestety
I agree with you.
start learning
Zgadzam się z Tobą
I prefer...
start learning
Wolę...
It says here that...
start learning
Tu jest napisane, że...

You must sign in to write a comment