zdania 07.03.14

 0    24 flashcards    kamilmaludzinski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czy twoja mama lubiła uczyć się kiedyś języków obcych?
start learning
did your mum used to liked learning foreight lanqueages
ja ostatnio złożyłem skarge
start learning
I have recently made a complaint
to był bląd
start learning
It was a mistake
jestem tu żeby się uczyć
start learning
I'm here to learn
jeśli opuścisz kasę sklepową menadżer będzie zły
start learning
if you leave a till the manager will be angry
nie wolno mi było zostawać długo na dworzę kiedy byłem mały
start learning
I was not allowed to stay long outside when I was little
według waszej ulotki ja miałem mieszkać w hotelu pięcio gwiazdkowym a mieszkałem w slamsach
start learning
according to your flyer I was supposed to live in a five star hotel but i lived in slums
to jest pewne
start learning
it is certain
on jest handlarzem jego zadaniem jest znalezienie nowych rynków zbytu
start learning
he is a treader his goal is to find new outlets
tata często jeździ samochodzem
start learning
my dad often drives a car
pozwól że ci przedstawie kasie
start learning
let me introduce you kate
nie unikaj mnie
start learning
do not avoid me
ty powinieneś unikać jedzenie niezdrowych rzeczy
start learning
you should avoid eating unhealthy things
ja doceniam twoją pomoc
start learning
I appreciate your help
ona rozważa wyjechanie za granice
start learning
she considers going abroad
ja proponuje pójść do kina
start learning
I suggest going to the cinema
warto odwiedzić karków
start learning
it is worth a visiting crakow
on kiedyś miał problemy z uczniem się
start learning
He used to have a problem about learning
czekam z niecierpliwością aż napiszesz
start learning
I look forward to your writing
mam nadzieję że cię zobaczę za tydzień
start learning
I hope to see you in a week
odmawiam pójścia do szkoły
start learning
I refuse to go to school
kiedy ona rzuciła palenie
start learning
when did she stopp smoking
chce się zatrzymać żeby zapalić
start learning
i want to stop to smoke
czy chciala byś żebym przygotował obiad?
start learning
would you like me to cook diner

You must sign in to write a comment