Zakupy, pieniądze, przestępstwa i obuwie po angielsku.

 0    54 flashcards    julatupicom
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
więzienie
Dylan spędza resztę życia w więzieniu.
start learning
a prison, a jail
Dylan will spend the rest of his life in prison.
uciekać
Próbował uciec kilkakrotnie, ale nigdy mu się nie udało.
start learning
escape, to run away from
He tried to escape several times but he never succeeded.
pistolet
Nie celuj do mnie z pistoletu!
start learning
gun
Don't point that gun at me!
prawnik
George potrzebuje prawnika.
start learning
a lawyer
George needs a lawyer.
aresztować
Aresztujcie tego człowieka!
start learning
to arrest
Arrest this man!
policja
Policja zablokowała drogę.
start learning
police
The police blocked the road.
prawo (do czegoś)
Masz prawo do kontaktu z prawnikiem.
start learning
right (to do something)
You have the right to contact a lawyer.
płacić
Proszę zapłacić ten rachunek do końca miesiąca.
start learning
to pay - paid - paid
Please pay this bill by the end of the month.
moneta
Tamten automat nie przyjmuje monet.
start learning
a coin
That machine doesn't accept coins.
pieniądze
Nie martw się, mamy dużo pieniędzy.
start learning
money
We have a lot of money, don't worry.
bank
Trzymam pieniądze w szwajcarskim banku.
start learning
a bank
I keep my money in a Swiss bank.
pożyczać (komuś)
Mógłbyś pożyczyć mi trochę pieniędzy?
start learning
lend - lent - lent
Could you lend me some money?
pożyczać (od kogoś)
Mogę pożyczyć twój samochód?
start learning
to borrow
May I borrow your car?
zakupy
Zrobimy zakupy.
start learning
shopping
We'll do the shopping.
przestępstwo
Został oskarżony o popełnienie przestępstwa.
start learning
crime
He was accused of committing a crime.
klient
Klient ma zawsze racje.
start learning
a customer
The customer is always right.
opakowanie
Wyrzuć opakowanie do kosza.
start learning
package
Throw the package in the bin.
sklep spożywczy
Kupiłem mleko w sklepie spożywczym.
start learning
grocery
I've bought milk at the grocery.
na sprzedaż
Ten dom jest na sprzedaż.
start learning
for sale
This house is for sale.
okazja, tani zakup / targować się
Ten samochód to prawdziwa okazja.
start learning
bargain
This car is a real bargain.
zniżka / dostać zniżkę
Czy oferujecie państwo jakieś zniżki?
start learning
a discount / to get a discount
Do you offer any discounts?
apteka
Ten lek można kupić tylko w aptekach.
start learning
pharmacy, chemist`s (drugstore)
This medicine can be bought only at pharmacies.
przeterminowany
Ten jogurt jest przeterminowany.
start learning
out of date (expired)
This yoghurt is out of date.
najwyższej jakości
Ta firma produkuje tylko sprzęt najwyższej jakości.
start learning
top class
This company produces only top class equipment.
gwarancja
Oferujemy dożywotnią gwarancję na ten produkt.
start learning
guarantee (warranty)
We offer a lifelong guarantee for this product.
piekarnia
Kupuję chleb w pobliskiej piekarni.
start learning
bakery
I buy bread in a nearby bakery.
warzywniak
Idź do warzywniaka i kup trochę ogórków.
start learning
greengrocer's
Go to the greengrocer's and buy some cucumber's.
cena
Jaką cenę może pani zaoferować?
start learning
a price
What price can you offer?
rozmiar
Jaki jest pani rozmiar?
start learning
size
What is your size?
zamykać, zamknięty
Zamykamy za 15 minut.
start learning
to close, closed
We will close in 15 minutes.
otwierać (otwarty)
O której otwieracie?
start learning
open
What time do you open?
księgarnia
Ta książka jest dostępna prawie w każdej księgarni.
start learning
bookshop (bookstore)
The book is available in almost every bookshop.
sklep
Sklep jest otwarty tylko rano.
start learning
shop (store)
The shop is only open in the mornings.
tani
Dzięki tanim liniom lotniczym mogę dużo podróżować.
start learning
cheap
I can travel a lot thanks to cheap airlines.
drogi
Ten samochód jest bardzo drogi.
start learning
expensive
This car is very expensive.
sprzedawać
Nie chcę sprzedawać naszego domu.
start learning
to sell - sold - sold
I don't want to sell our home.
kupować
Kup u rzeźnika trzy steki
start learning
to buy - bought - bought
Buy there steaks at the butcher's.
bransoletka, naszyjnik
Ta bransoletka to prezent od mojej matki.
start learning
bracelet, necklace
This bracelet was a present from my mother.
skarpeta
Muszę sobie kupić nowe skarpetki.
start learning
sock
I have to buy some new socks.
wełna, wełniany
Moje skarpetki są zrobione z wełny.
start learning
wool, woolen
My socks are made of wool.
kapelusz
Lubię stylowe kapelusze.
start learning
hat
I like stylish hats.
terroryzm, terrorysta
Terroryzm jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego.
start learning
terrorism, terrorist
Terrorism is a threat to national security.
zabić
Przyznał się, że próbował zabić tę kobietę.
start learning
to kill
He admitted that he tried to kill the women
morderstwo
Sąd ukarał Jack'a za popełnienie morderstwa.
start learning
murder
The court punished Jack for committing a murder.
kraść
Ktoś próbował ukraść mój samochód.
start learning
to steal - stole - stolen
Somebody tried to steal my car.
sędzia, osądzać
Sędzia był niesprawiedliwy.
start learning
Judge
The judge wasn't fair.
ofiara
Ciała ofiary nigdy nie znaleziono.
start learning
a victim
The victim's body was never found.
przestępca
Ci przestępcy zachowali się jak zwierzęta!
start learning
a criminal
These criminals acted like animals!
niewinny
Został uznany za niewinnego.
start learning
innocent
He was found innocent.
winny
Uznano go za winnego zbrodni.
start learning
guilty
He was found guilty of the crime.
rabuś, obrabować
Rabusie zabrali pieniądze i uciekli.
start learning
robber, rob
The robbers took the money and fled.
złodziej
Jak złodziej mógł się tu dostać?
start learning
a thief, I'm thieves
How could the thief get here?
włamywacz, włamywać się
Czy złapali już włamywacza?
start learning
burglar, to burgle
Have they caught the burglar yet?
kieszonkowiec
Złapałem kieszonkowca, który próbował ukraść mi portfel.
start learning
a pickpocket
I caught a pickpocket who was trying to steal my wallet.

You must sign in to write a comment