Wyrazy odsłowne

 0    69 flashcards    esterapankowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
storage
start learning
magazynowanie
dismissal
start learning
zwolnienie z pracy
resistance
start learning
opór
existence
start learning
istnienie
writer
Jack Kerouac was an American writer of French-Canadian origin.
start learning
autor
Jack Kerouac był amerykańskim pisarzem pochodzenia francusko-kanadyjskiego.
interrogation
start learning
przesłuchanie
enjoyment
start learning
przyjemność
musician
John Lennon was a talented musician.
start learning
muzyk
John Lennon był utalentowanym muzykiem.
addition
I think it will be the most valuable addition to our services.
start learning
dodanie
Myślę, że to będzie najcenniejszy dodatek do naszych usług.
existence
start learning
istnienie
collection
start learning
kolekcja
pleasure
start learning
przyjemność
discovery
start learning
odkrycie
lonely - loneliness
start learning
samotne - samotność
similarity
start learning
podobieństwo
sadness
start learning
smutek
musician
John Lennon was a talented musician.
start learning
muzyk
John Lennon był utalentowanym muzykiem.
monarchist
start learning
monarchista
personality
start learning
osobowość
expectations
start learning
Oczekiwania
consideration
start learning
wynagrodzenie
decidedly
start learning
zdecydowanie
requirements
start learning
wymagania (w stosunku do kandydata)
qualifications
Her qualifications are rather weak.
start learning
kwalifikacje
Jej kwalifikacje są dość słabe.
aplication
start learning
Aplikacja
opportunity
Summer internship is a great opportunity.
start learning
okazja / możliwość
Letni staż jest świetna okazją.
promotion
ABC has announced joint promotion with Mullen."
start learning
awans
ABC ogłosiła wspólną promocję z Mullen.
responsibility
The job is challenging and requires a lot of responsibility.
start learning
odpowiedzialność
Praca jest wymagająca i wymaga wiele odpowiedzialności.
satisfied
start learning
usatysfakcjonowany
molecular
start learning
molekularny
historical
start learning
historyczny
predictable
start learning
przewidywalny
resistance
start learning
opór
imaginative
start learning
obdarzony wyobraźnią
imagination
start learning
wyobraźnia
sympathetic
start learning
współczujący
sympathize
start learning
współczuć
helpful
Your notes were very useful, thanks.
start learning
pomocny
Twoje notatki były bardzo pomocne, dziękuję.
hopeless
start learning
beznadziejny
horrible
start learning
okropny
melodious
start learning
melodyjny
suspicious
start learning
podejrzany, podejrzliwy
children
Children under 12 must be accompanied by an adult.
start learning
dzieci
Dzieci poniżej 12 lat muszą być w towarzystwie osoby dorosłej.
impression
start learning
wrażenie
impressive
That's impressive.
start learning
robiący wrażenie
To imponujące.
introduction
start learning
wstęp
sexual
start learning
seksualny
glamourous
start learning
uroczy
glamour
start learning
przepych
troubled
start learning
zmartwiony
length
I measured the length of the room.
start learning
czas trwania
Zmierzyłem długość pokoju.
lenght
start learning
długość
lengthen
start learning
wydłużać
monthly
start learning
miesięczny
pessimistic
The tone of the whole conversation was very pessimistic.
start learning
pesymistyczny
Wydźwięk całej rozmowy był bardzo pesymistyczny.
Iranian
start learning
Irański
economist
Economists use mathematical models to estimate the value of housework.
start learning
ekonomista
Ekonomiści używają modeli matematycznych do określenia wartości prac domowych.
sympathetic
start learning
współczujący
disobedient
start learning
nieposłuszny
sexy
start learning
seksowny
uncomprehending
start learning
rozumiejąc
resistance
start learning
opór
behaviour
start learning
zachowanie
unforgotten
start learning
niezapomniany
unemployed
Tom is currently unemployed.
start learning
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
unemployment
Do you know the present unemployment rate?
start learning
bezrobocie
Czy znasz aktualny wskaźnik bezrobocia?
unsuccesful
start learning
nieudane
unsuccesfully
start learning
nieszczęśliwie
useless
start learning
bezużyteczny

You must sign in to write a comment