wszystkie z osobna

 0    31 flashcards    PatrykSaLi
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
musieć (wewnętrzny nakaz mówiącego)
start learning
must
musieć (nakaz z góry, np. prawny lub z reguł, z pracy, szkoły...)
start learning
have to
być zobowiązanym do czegoś
start learning
be obliged to
nie wolno (silny zakaz)
start learning
mustn't
nie być upoważnionym do
Nie jesteś upoważniony by prowadzić. Nie masz prawa jazdy.
start learning
not be allowed to
You are not allowed to drive. You don't have driver licence.
powinieneś (był)
start learning
should
powinieneś
start learning
ought to
być domniemanym do zrobienia czegoś. Miec cos do zrobienia
Miałeś posprzątać swój pokój.
start learning
be supposed to
You were supposed to clean your room.
móc (potrafić); pozwalać;
start learning
can
być zdolnym do
start learning
be able to
móc (mieć pozwolenie, wyrażać przypuszczenie)
Równie dobrze możemy iśc do domu. On nie ma zamiaru się pojawić.
start learning
may
We may as well go home. He isn't going to turn up.
móc (mieć pozwolenie, wyrażać przypuszczenie,...) - czas przeszły od may
start learning
might
móc (czas przeszły od can lub zwrot grzecznościowy)
start learning
could
prawdopodobnie; być prawdopodobnym (że...)
Dzisiaj jest słonecznie. Co prawdopodobnie będziesz robił?
start learning
be likely to
It's sunny today. What are you likely to do?
to możliwe że
start learning
it's possible that
być upoważnionym do (mieć pozwolenie)
Jesteś vipem. Możesz wejść.
start learning
be allowed to
Ypu're a V.I.P. You are allowed to come in.
czy miałby coś przeciw...
Czy miałbyś coś przewiw żebym otworzył okno?
start learning
would sb mind...
Would you mind if I open the window?
"lepiej jeśli"
Lepiej żebyś sobie poszedł.
start learning
had better
You had better go.
gdybym był tobą...
Gdybym był tobą to bym to zrobił.
start learning
If I were you...
If I were you I would do it.
dlaczego nie
start learning
why not
dlaczego my nie zrobimy...
Dlaczego by nie pojechać na wakacje w tym roku? Mamy teraz wystarczająco pieniędzy.
start learning
why don't we
Why don't we go on holidays this year. We have enough money now.
"a co powiesz na"
Co powiesz na szybki numerek teraz?
start learning
how about
How about... quickie now?
(propozycja)
start learning
shall
czy ktoś chciałby
Chciałbyś kawę czy herbatę? Chciałbym herbatę.
start learning
would sb like
Would you like tea or coffee? I'd like tea.
czy ktoś mógłby ... (wyrażając prośbę)
Czy pomożesz mi z bagażem?
start learning
will sb...
Will you help me with my luggage?
nie musisz (brak konieczności)
start learning
1. don't have to 2. needn't 3. don't need (to)
zakaz lub logiczny wniosek
start learning
can't
nie powinieneś
start learning
you shouldn't
nie mogłem/ nie potrafiłem
start learning
I couldn't
być może nie... (przypuszczenie że coś nie ma miejca lu się nie zdarzy)
start learning
1. may not 2. might not
silne przekonanie
start learning
must

You must sign in to write a comment