wordlist 2

 0    132 flashcards    kabdjdkw
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy/księgowa
start learning
accountant
architekt
start learning
architect
kosmetyczka
start learning
beautician
szefowa/szef
start learning
boss
biznesmen/biznesmenka
start learning
businessman / businesswoman
komik
start learning
comedian
psycholog szkolny
start learning
counsellor
dentysta
start learning
dentist
redaktor
start learning
editor
elektryk
start learning
electrician
pracownik
start learning
employee
kierownik
start learning
executive
łowca głów
start learning
headhunter
instruktor
start learning
instructor
dziennikarz
start learning
journalist
bibliotekarz
start learning
librarian
niania
start learning
nanny
powieściopisarz
start learning
novelist
właściciel firmy
start learning
owner of a company
lekarz
start learning
physician
fizyk
start learning
physicist
polityk
start learning
politician
prezenter
start learning
presenter
programista
start learning
programmer
recepcjonistka
start learning
receptionist
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative
naukowiec
start learning
scientist
żołnierz
start learning
soldier
chirurg
start learning
surgeon
technik
start learning
technician
kiepsko płatny
start learning
badly paid
być odpowiedzialnym za coś
start learning
be in charge of something
zmieniać pracę
start learning
change jobs
obsługiwać klientów
start learning
deal with clients
dobrze zarabiać
start learning
earn a good salary
zatrudniony
start learning
employed
na cały etat
start learning
full-time
dostawać awans
start learning
get promotion
mieć możliwość awansu
start learning
have promotion opportunities
wymagać odpowiedzialności
start learning
involve responsibility
na pół etatu
start learning
part time
odejść z pracy
start learning
quit your job
posiadający własną działalność gospodarczą
start learning
self-employed
stresujący
start learning
stressful
bezrobotny
start learning
unemployed
pracować na dworze/w zespole
start learning
work outside/ in a team
pracować po godzinach
start learning
work overtime
wymagający
start learning
challenging
dochodowy/intratny
start learning
lucrative
ręczny
start learning
manual
powtarzalny
start learning
repetitive
dający satysfakcję
start learning
rewarding
wykwalifikowany
start learning
skilled
żmudny
start learning
tedious
przyjemna atmosfera
start learning
fun atmosphere
pomocni współpracownicy
start learning
helpful colleagues
nowoczesny sprzęt
start learning
modern equipment
regularne przerwy
start learning
regular breaks
środowisko pracy
start learning
working environment
kariera
start learning
career
koledzy z pracy
start learning
colleagues
zwalniać/wyrzucać z pracy
start learning
fire
praca
start learning
job
płaca
start learning
pay
profesja/zawód
start learning
profession
zwalniać się z pracy
start learning
resign
stała pensja
start learning
salary
pracownicy
start learning
staff
płaca za dzień lub tydzień
start learning
wages
praca
start learning
work
możliwości rozwoju zawodowego
start learning
career opportunities
doradca zawodowy
start learning
careers adviser
pisać test
start learning
do a test
zajmować się czymś zawodowo
start learning
do sth for a living
dobrze sobie w czymś radzić
start learning
do well in something
szybko zmieniający się rynek pracy
start learning
fast-changing job market
odkryć swój potencjał
start learning
find/realise your potential
znaleźć pracę
start learning
find employment
dowiedzieć się czegoś
start learning
find sth out
wybierać drogę zawodową
start learning
follow a career
szukać pracy
start learning
look for a job
zatrudniać/zatrudnienie
start learning
employ /employment
zdolny do pracy/bez szans na zatrudnienie
start learning
employable/unemployable
odnosić sukces/sukces
start learning
succeed / success
udany/nieudany
start learning
successful / unsuccessful
komunikować się/komunikacja/osoba potrafiąca porozumiewać się z innymi
start learning
communicate / communication / communicator
komunikatywny/nierozmowny
start learning
communicative / uncommunicative
pomagać/pomocnik
start learning
help / helper
pomocny /mało pomocny/bezradny
start learning
helpful /unhelpful/ helpless
tworzyć/dzieło/kreatywność
start learning
create/creation / creativity
twórca
start learning
creator
prowadzić/przywództwo
start learning
lead/leadership
lider
start learning
leader
satysfakcjonować/satysfakcja
start learning
satisfy / satisfaction
zadowolony/niezadowolony/nieusatysfakcjonowany
start learning
satisfied /dissatisfied / unsatisfied
wyobrażać sobie/wyobraźnia
start learning
imagine / imagination
zamyślony/dający się wyobrazić
start learning
imaginary/imaginable
pomysłowy/bez wyobraźni
start learning
imaginative / unimaginative
ubiegać się o stanowisko
start learning
apply for the post
być dobrym
start learning
be a good (doing sth)
mieć podejście do dzieci/mieć głowę do liczb
start learning
be good with children/numbers
być opłacanym co tydzień/miesiąc
start learning
be paid every week / monthly
być odpowiedzialnym za coś
start learning
be responsible for something
kompetentny w jakiejś dziedzinie
start learning
capable of sth
załączać CV
start learning
enclose CV
mieć doświadczenie w czymś
start learning
have experience with something
zatrudnić kogoś
start learning
hire somebody
posiadać certyfikat
start learning
hold a certificate
mocna strona
start learning
strength
mocna strona
start learning
strong point
odpowiedni kandydat
start learning
suitable candidate
praca wakacyjna
start learning
summer job
osoba umiejąca pracować w zespole
start learning
team player
słaba strona
start learning
weakness
śmiertelna cisza
start learning
as still as the grave
nastawienia
start learning
attitude
identyfikator
start learning
badge
komiks
start learning
cartoon strip
rysownik kreskówek
start learning
cartoonist
odbywać praktykę
start learning
do an apprenticeship
rezygnować(ze studiów)
start learning
drop out
elastyczny
start learning
flexible
zarabiać
start learning
get paid
wahać się
start learning
hesitate
dochód
start learning
income
otwarta przestrzeń biurowa
start learning
open-plan office
zarysować
start learning
outline
zadziwiać
start learning
raise eyebrows
przepis
start learning
regulation
bezpieczeństwo
start learning
security
chrapać
start learning
snore
praca i zabawa
start learning
work and play

You must sign in to write a comment