word store 5

 0    121 flashcards    martynaakozdras
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
accountant
start learning
księgowy/księgowa
kosmetyczka
start learning
a beautician
nadzorca, osoba opiekująca sie nieruchomością
start learning
supervisor, caretaker
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
detektyw
start learning
a detective
fotograf fotografujący ludzi w różnych sytuacjach życiowych
start learning
lifestyle photografer
ambasador
start learning
official ambassador
strażnik w parku
start learning
park ranger
technik turbin wiatrowych
start learning
wind turbine technician
przyjąć stanowisko
start learning
accept a post
aplikacja
start learning
application
ubiegac sie o coś
start learning
to apply for something
dostepny
start learning
available
zarządzać czymś
start learning
be in charge of sth
być odpowiedzialnym za coś
start learning
be responsible for something
kandydat
start learning
a candidate
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects
kolega z pracy
start learning
colleague
dojeżdżac codziennie do pracy
start learning
commute to work
umowa
start learning
kontrakt
utworzyć stanowisko pracy
start learning
create a vacant post
poświęcić się czemuś
start learning
dedicate yourself to sth
stopien naukowy
start learning
degree
zwolnić
start learning
to dismiss
odbywać praktyki
start learning
do an apprenticeship
obowiązki
start learning
responsibilities
obowiazki
start learning
duties
efektywnie
start learning
efficiently
zatrudnic
start learning
hire/employ
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
an employer
doświadczenie w pracy w restauracji
start learning
experience of restaurant work
wygasnac
start learning
Expire
wyrazic zainteresowanie czyms
start learning
express interest in something
wyrazic zaniepokojenie czyms
start learning
express concern about something
zajac wolne stanowisko
start learning
fill a vacant post
znalezc zatrudnienie
start learning
find employment
zdobywac umiejetnosci
start learning
gain skills/qualifications
absolwent
start learning
a graduate
zdolnosci interpersonalne
start learning
interpersonal skills
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
osoba, z ktora przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interviewee
osoba przeprowadzająca rozmkwe kwalifikacyjną
start learning
interviewer
polegac na
start learning
involve
oferta pracy
start learning
job opportunities
najwazniejsze obowiązki
start learning
key/primary responsibilities
koszty utrzymania
start learning
living expenses
stopa życiowa
start learning
livings standards
odległa przyszłość
start learning
long-term future
praca w służbie zdrowia/szkolnictwie
start learning
medical/teaching profession/post
ranny ptaszek
start learning
morning person
motywowac sie do zrobienia czegos
start learning
Motivate yourself to do something
motywacja
start learning
motivation
uposażenie w wysokości
start learning
pay packet of
dodatki do uposażenia
start learning
perks
miejsce pracy
start learning
a workplace
stanowisko
start learning
position/post
sporządzić liste kandydatow
start learning
prepare a shortlist of candidates
promowac
start learning
promote
prowadzic rekrutacje
start learning
recruit
rekrutacja
start learning
recruitment
osoba udzielająca referencji
start learning
reference
istotny w czyjejs pracy
start learning
relevant (for your job)
zastąpic
start learning
Replace
wymagać
start learning
to demand
wymagania
start learning
expectations, requirements
handel detaliczny
start learning
retail
zatrzymać kogoś na stanowisku
start learning
retain sb as
przejsc na emeryture
start learning
to retire
recenzja
start learning
review
recenzent
start learning
reviewer
proces rekrutacji
start learning
application/selection process
rozpisac konkurs
start learning
run a competition
pensja
start learning
a salary
poczucie spełnienja
start learning
sense of achievement
żądza przygód
start learning
sense of adventure
stabilny zawód
start learning
stable profession
odejść z pracy
start learning
leave a job
wybrany kandydat
start learning
the successful applicant
odpowiadac czyimś kwalifikacją
start learning
suit your qualifications
kierowac cos do młodzieży
start learning
target the youth market
przemysł turystyczny
start learning
tourism industry
warunki
start learning
terms and conditions
szkolenia
start learning
training
bezrobocie
start learning
unemployment
słabe strony
start learning
Weaknesses
pracować jako wolny strzelec
start learning
work freelance
pracować w domu
start learning
work from home
siła robocza
start learning
workforce
godziny pracy
start learning
working hours
wymagający
start learning
demanding/challenging
dający satysfakcje
start learning
rewarding
ważny, odpowiedzialny
start learning
high-powered
dobrze płatny
start learning
well-paid
monotonny, żmudny
start learning
monotonous, tedious
na niepełny etat
start learning
part-time
słabo płatny
start learning
poorly paid
stabilny
start learning
secure/stable
niedający satysfakcji
start learning
unsatisfying
księgowość
start learning
accountancy
zarządzanie
start learning
management
inżynieria
start learning
engineering
prawo
start learning
law
pielegniarstwo
start learning
nursing
filozofia
start learning
philosophy
nauczanie początkowe
start learning
primary school teaching
opuścić
start learning
abandon
być coś zaangażowany
start learning
be engaged in sth
wychowanie dzieci
start learning
childcare
różnica zdań
start learning
disagreement
dzielic równo obowiązki domowe
start learning
divide/share the chores equally
wykonywać prace domowe
start learning
to do the housework
rodzina, w której dwie osoby osiągają dochód
start learning
dual-income
terapia rodzinna
start learning
family counselling
finansować
start learning
fund
neutralny pod wzgledem plci
start learning
gender-neutral
gospodyni domowa
start learning
homemaker
zaniedbywać
start learning
neglect
przepracowany
start learning
overworked
główny żywiciel rodziny
start learning
primary breadwinner
wywierać na kimś presje
start learning
put pressure on sb

You must sign in to write a comment