WORD LIST - SCHOOL

 0    123 flashcards    kubaws19
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
architektura
start learning
Architecture
historia sztuki
start learning
Art History
projektowanie i technika
start learning
Design and Technology
inżynieria
start learning
Engineering
matematyka
start learning
Maths
medycyna
start learning
Medicine
wychowanie fizyczne (WF)
start learning
Physical Education (PE)
pisanie
start learning
Writing
egzamin kończący szkołę średnią w Wielkiej Brytani
start learning
A levels
umiejętność
start learning
ability
chodzić do szkoły
start learning
attend a school
prześladować
start learning
bully
stołówka
start learning
canteen
kolega z klasy
start learning
classmate
obowiązkowy
start learning
compulsory
wymagający
start learning
demanding
dyscyplina
start learning
discipline
uczyć się przedmiotu
start learning
do a subject
przystąpić do egzaminu
start learning
do/take an exam
zrezygnować z nauki przedmiotu
start learning
drop a subject
edukować
start learning
educate
szkoła podstawowa
start learning
elementary school
oblać egzamin
start learning
fail an exam
szkolna wycieczka edukacyjna
start learning
field trip
ocena
start learning
grade/mark
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart/memorise
przerwać naukę w szkole
start learning
leave school
umiejący pisać i czytać
start learning
literate
opuszczać lekcje
start learning
miss/skip lessons
zdać egzamin
start learning
pass an exam
boisko szkolne
start learning
playground
szkoła podstawowa
start learning
primary school
powtarzać materiał
start learning
revise
powtórka materiału
start learning
revision
harmonogram
start learning
schedule
brama szkoły
start learning
school gate
mundurek szkolny
start learning
school uniform
nauka
start learning
schoolwork
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła tylko dla chłopców / dziewcząt
start learning
single-sex school
przedmiot
start learning
subject
zrobić sobie przerwę
start learning
take a break
plan lekcji
start learning
timetable
akademicki
start learning
academic
uczelnia
start learning
academy
ubiegać się o (miejsce)
start learning
apply for (a place)
dyplom
start learning
diploma
uczęszczać na kurs
start learning
do a course
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
rok przerwy przed rozpoczęciem studiów
start learning
gap year
czesne
start learning
tuition fee
dostać dobrą pracę
start learning
get a good job
odnieść z czegoś dużą korzyść
start learning
get a lot out of sth
dostać miejsce na uniwersytecie
start learning
get a place at university
dostać odpowiedź
start learning
get a reply
zrobić sobie tatuaż
start learning
get a tattoo
poczuć się lepiej
start learning
get better
zmarznąć
start learning
get cold
ściemniać się
start learning
get dark
zmęczyć się
start learning
get exhausted
dostawać dobre oceny
start learning
get good marks
wrócić do domu
start learning
get home
zachorować
start learning
get ill
wpaść w kłopoty
start learning
get into trouble
dostać się na uniwersytet
start learning
get into university
robić się późńo
start learning
get late
zdenerwować się
start learning
get nervous
mieć dobre stosunki z
start learning
get on with
wyjść z recesji
start learning
get out of
przygotować się
start learning
get ready
pozbyć się czegoś
start learning
get rid of something
stresować się czymś
start learning
get stressed about something
dotrzeć na miejsce
start learning
get there
zmęczyć się
start learning
get tired
dotrzeć do szkoły
start learning
get to school
dotrzeć na stację
start learning
get to the station
dotrzeć do pracy
start learning
get to work
wstawać
start learning
get up
środowisko
start learning
background
przyjaźnić się z
start learning
be friendly with
poducha do siedzenia
start learning
beanbag
żaluzje
start learning
blinds
kontynuować
start learning
carry on
zrelaksować się
start learning
chill out
zbierać
start learning
collect
kolekcja
start learning
collection
społeczność
start learning
community
rywalizować z kimś
start learning
compete against
warunki
start learning
conditions
zdecydować
start learning
decide
decyzja
start learning
decision
podarować
start learning
donate
datek, darowizna
start learning
donation
zmęczyć
start learning
exhaust
zmęczenie
start learning
exhaustion
wyjaśnić
start learning
explain
wyjaśnienie
start learning
explanation
elastyczny
start learning
flexible
podążać za swoimi zainteresowaniami
start learning
follow your interests
zbieranie funduszy
start learning
fundraising
dobrze się bawić
start learning
have a good time
inwestować
start learning
invest
izolować
start learning
isolate
izolacja
start learning
isolation
dotrzymać obietnicy
start learning
keep a promise
spotykać się z
start learning
meet up with
sam / sama
start learning
on your own
zapewnić, dostarczyć
start learning
provide
dostarczenie
start learning
provision
włożyć
start learning
put on
osiągnąć, dotrzeć na
start learning
reach
zrelaksować się
start learning
relax
użyteczny, istotny
start learning
relevant
odległy
start learning
remote
sztywny, ścisły
start learning
rigid
zadrapać
start learning
scrape
przypadkiem trafić do
start learning
stumble into
szczyt
start learning
summit
karta magnetyczna
start learning
swipe card
nie przemęczać się
start learning
take it easy
zdjąć
start learning
take off
niezagracony
start learning
uncluttered
strata czasu
start learning
waste of time

You must sign in to write a comment