wojenne konie

 0    286 flashcards    mateuszprzybylski5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Geje
start learning
Gays
Major
start learning
poważny
Cash Flow
start learning
przepływ gotówki
Repayment
start learning
spłacanie
At Intervals
start learning
w odstępach
Wound up
start learning
podekscytowany
Excluding
start learning
nie licząc, wyłączając
Overdraft
start learning
debet
Reach
start learning
docierać
Assets
start learning
aktywa
Arrears
start learning
zaległości płatnicze
Repossess
start learning
zajmować (dom)
Ensure
start learning
zapewnić
Request
start learning
żądanie
Decline
start learning
spadek/obniżenie
Expose
start learning
obniżać
Excessively
start learning
nadmiernie
Dilute
start learning
rozcieńczać/osłabiać
Banker
start learning
bankowiec
Registration
start learning
rejestracja
Accreditation
start learning
akredytacja
Suspicious of
start learning
podejrzliwy
Influence over
start learning
wypływ
Fierce
start learning
wałgtowny
Involve in
start learning
zaangażowanie
Complexity of
start learning
złożoność
Blame for
start learning
oskarżać o
Downfall off
start learning
upadek
Thrive on
start learning
dobrze się rozwijać
Protest about
start learning
protest
Impact on
start learning
wpływ
Worries about
start learning
martwić się
Enter into
start learning
włączać się w coś
Acquire
start learning
nabywać
Dispose of
start learning
pozbywać się
Flotation
start learning
premiera na giełdzie
Schedule for
start learning
harmonogram
Reached on
start learning
osiągnięte
potential for
start learning
szansa na coś
Reduction in
start learning
obniżka
Proposal
start learning
propozycja/wniosek
Spate of
start learning
fala czegoś
Aim at
start learning
dążyć do czegoś
Benefit from
start learning
czerpać korzyści
Copycat
start learning
ktoś kto kopiuje/ naśladuje
Comply with
start learning
zastosować się (do zasad)
Buyback
start learning
odkupić
Permission for
start learning
pozwolenie na
Concentrate on
start learning
koncertować
Acquisition
start learning
nabytek
Safeguard
start learning
chronić
Agree to
start learning
zgadzać się
Relevant
start learning
istotny
Feature film
start learning
film fabularny
Highlight
start learning
podkreślać
Overcome
start learning
przezwyciężyć
Dice
start learning
kostki do gry
low/big budget
start learning
mały/duży budżet
Film
filmowcy
start learning
goers
Witty
start learning
dowcipny
Storyline
start learning
fabuła
Bitter
słodko
start learning
sweet ending
gorzkie zakończenie
Initiative
start learning
inicjatywa
projection/forecast
start learning
prognoza
Appeal
start learning
atrakcyjny
Gross
start learning
brutto
Net
start learning
netto
Outstanding
start learning
niesamowity
Original film score
start learning
ścieżka dźwiękowa
Conditions
start learning
warunki (umowy)
Undertake
start learning
podjąć
Upbeat
start learning
optymistyczny
Bridegroom
start learning
pan młody
Broad
start learning
szeroki
Disperse
start learning
rozpraszać się
Breadth
start learning
szerokość
Spoilt
start learning
zepsuty/rozpieszczony
Inclined
start learning
być skłonnym
Trade
kompromis
start learning
off
Portion
start learning
część
Loan shark
start learning
pożyczka z wysokim oprocentowaniem
Pawnbroker
start learning
lombard
Credit rating
start learning
zdolność kredytowa
Speculate
start learning
inwestować
Accumulate
start learning
zwiększać ilość pieniędzy
Beggar
start learning
żebrak
Debtor
start learning
dłużnik
Balance
start learning
saldo
Facility
start learning
udogodnienie
Mortgage loan
start learning
kredyt hipoteczny
Bank statement
start learning
wyciąg bankowy
Grant
start learning
dodatek
Liquidation
start learning
likwidacja
Deposit
start learning
depozyt
Owe
start learning
mieć dług
Be in red
start learning
być niewypłacalnym
Be in black
start learning
być wypłacalnym
Equity
start learning
udział
Warranty
start learning
gwarancja
guarantee
start learning
gwarancja
Fee
start learning
opłata za coś
Indemnity
start learning
odszkodowanie
Issue
start learning
emitować
Issuing bonds
start learning
emitować akcje
Default
start learning
nie dokonać płatności
Subsidy
start learning
subwencje
Instalment
start learning
rata
Collateral
start learning
zastaw
Venture capitalist
start learning
inwestowanie w nowe przedsiębiorstwa
Go to distance
start learning
skończyć
Lucky break
start learning
uśmiech losu
Hedge the bets
start learning
rozprzestrzeniać ryzyko
Networking
start learning
umiejętność poznawania nowych ludzi
Pitch
start learning
przekonywać
Bear market
start learning
bessa
Bull market
start learning
hossa
Stake
start learning
udziały
Backer
start learning
sponsor
Venture
start learning
przedsiębiorstwo
Hone
start learning
ulepszać
Charge
start learning
płacić za coś
Hand in
start learning
zatwierdzić
Submit
start learning
zatwierdzić
Scheme
start learning
plan
Insist
start learning
nalegać
Look into
start learning
badać coś
Vulnerable
start learning
wrażliwy
Deputy
start learning
zastępca
solicitor
start learning
radca prawny
No avail
start learning
bezskutecznie
Roughly
start learning
w przybliżeniu
Quarterly research
start learning
kwartalne badania
Lease
start learning
leasing
Credit terms
start learning
warunki kredytowe
Balance sheet
start learning
bilans
Profit loss account
start learning
rachunek zysków i strat
Liability
start learning
pasywa
Stakeholder
start learning
interesariusz
Chuck of shares
start learning
obrót akcjami
Creditor
start learning
wierzyciel
To a gree
start learning
do pewnego stopnia
Confidentiality
start learning
poufny
Convertible
start learning
wymienialny
Disparate
start learning
odmienny
Syndicate
start learning
grupa ludzi
lead/key investor
start learning
główny inwestor
Hold of/obtain
start learning
znaleźć coś
Fearful
start learning
obawiający
Recession struck
start learning
recesja uderzyła
Win
sytuacja korzystna dla stron
start learning
win situation
Concession
start learning
ustępstwo
recapitulate
start learning
podsumować
Seat on the board
start learning
miejsce w zarządzie
Voting rights
start learning
prawa głosu
Settle to
start learning
decydować
Deep pocket
start learning
dużo pieniędzy
Convert
start learning
zmienić
Interest burden
start learning
obciążenia odsetkowe
Breadth
start learning
szerokość/zakres
Spoil
start learning
zepsuć
Incline
start learning
zmierza w jakimś kierunku
Tradable
start learning
zbywalne
Trade off
start learning
kompromis
Bonds market
start learning
rynek obligacji
Significant
start learning
znaczący
Obtain
start learning
dostać
Poor credit rating
start learning
słaba zdolność kredytowa
Money talks
start learning
piniądz jest potężny
Don’t throw good money after bad
start learning
nie marnuj piniędzy
He who pays the piper calls the tune
start learning
kto ma pieniądze, ma też władzę
Beggars can’t be choosers
start learning
jeżeli o coś prosimy, musimy być zadowoleni z tego, co dostajemy
Equity
start learning
reprezentuje własność
Interest rate
start learning
oprocentowanie
Bankruptcy
start learning
bankructwo
Overpayment
start learning
płacić za dużo
Go into administration
start learning
działania przed upadłością
Fare
start learning
opłata za przejazd
Equity capital
start learning
kapitał rezerwowy, nie do sprzedaży
Debtor
start learning
dłużnik
Take out a loan
start learning
pożyczać pieniądze z banku
Go into liquidation
start learning
zbankrutować
Debt fundraising
start learning
pożyczać pieniądze w formie obligacji
Relocate
start learning
zmienić lokację
Approximately
start learning
w przybliżeniu
Keep your ear to the ground
start learning
być świadomym, tego co się dzieje wokół
Hybrid
start learning
hybryda
Burden
start learning
ciążar
Beg
start learning
prosić
Foretell
start learning
przewidywać
Deceptive
start learning
umyślnie wprowadzić w błąd
Thrifty
start learning
oszczędny
Vicious circle
start learning
błędne koło
Save up
start learning
oszczędzać
One
maszyna do gry
start learning
armed bandit
Rent
start learning
czynsz
Seed capital
start learning
początkowy kapitał
Self
samofinansowanie
start learning
financing
Float
start learning
pierwszy raz oferować akcje
Hit the jackpot
start learning
niespodziewany sukces
Pay back
start learning
spłacać
Pay off
start learning
sytuacja kiedy ryzyko się opłaci
Get in on the ground floor
start learning
zaczynać od początku
Blue chips
start learning
bezpieczne inwestowanie
Public
publiczno
start learning
private partnerships
prywatne partnerstwo
Access to
start learning
dostęp do
Amount to
start learning
porównywać do
Associate with
start learning
związany z
Account for
start learning
stanowić coś
Aware of
start learning
być czegoś świadomym
Admiration for
start learning
podziw
Attitude for
start learning
uzdolnienie
Alternative to
start learning
alternatywa dla
Bet on
start learning
postaiwć na
Ban on
start learning
zakaz
Bid for
start learning
licytować
Complain about
start learning
narzekać na coś
Contend with
start learning
zmagać się z czymś
Consists of
start learning
is made up of
Consist in
start learning
is based on
Contingent on
start learning
uzależniony od czegoś
conducive to
start learning
sprzyjać
Contribution to
start learning
wkład
Constraint on
start learning
ograniczenie
Compatible with
start learning
zgodny z
Capable of
start learning
zdolny do
Curb on
start learning
ograniczenie na coś
Contrast with
start learning
kontrastować z
Comment on
start learning
komentować
Demand for
start learning
popyt czegoś
Damage to
start learning
uszkodzenie
Dealings with
start learning
kontakty
Dissatisfaction with
start learning
nie satysfakcja
Emerge from
start learning
wyłaniać się z
Essential to
start learning
ważny
Except on
start learning
spodziewać się
Effect on
start learning
wpływa na
Filled with
start learning
wypełniony czymś
Hint at
start learning
podpowiedź do
Hope for
start learning
nadzieje na coś
Invest in
start learning
zainwestować w coś
Insist on
start learning
nalegać na coś
Insure against
start learning
ubezpieczenie przed
Intent on
start learning
być zdecydowanym na coś
Involvement with
start learning
zaangożowanie
Introduction to
start learning
wstęp do
Looked into
start learning
zbadać
Lead to
start learning
prowadzić do czegoś
Learn from
start learning
uczyć się na
Learn of
start learning
dowiedzieć się
Lacking in
start learning
brakować komuś czegoś
Need for
start learning
potrzebować
Object to
start learning
być przeciwnym
Opt for
start learning
decydować się na coś
Pay for
start learning
płacić za coś
Pitch to
start learning
przekonywać
Parallel to
start learning
równolegle
Prone to
start learning
mieć skłonność do czegoś
Refer to
start learning
odnosić się do
Relate to
start learning
dotyczyć czegoś
React against
start learning
zareagować przeciwko czemuś
Result in
start learning
skutkować
Rely on
start learning
polegać na
Resort to
start learning
uciekać się do czegoś, np złego
Representative of
start learning
przedstawiciel
Reliant on
start learning
być zależnym
Respect for
start learning
szacunek do
Reference to
start learning
odniesienie do
Responsibility for
start learning
odpowiedzialność za
Resistance to
start learning
opór
Relationship with
start learning
stosunek z
Remedy for
start learning
rozwiązanie
Room for
start learning
miejsce na coś
Settle on
start learning
decide to
Strive for
start learning
dążyć do
Suffer from
start learning
cierpieć z powodu
Stem from
start learning
wynikać z czegoś
Sympathise
start learning
współczuć
Susceptible to
start learning
podatny, wrażliwy na coś
Search for
start learning
poszukiwania czegoś
Substitute for
start learning
zmiennik
Solution to
start learning
rozwiązanie do
Sympathy with
start learning
solidarność
Turn down
start learning
odrzucić
Threat to
start learning
zagrożenie
Tax on
start learning
podatek
Vulnerable to
start learning
podatny

You must sign in to write a comment