W&K Market Leader UNIT 4

 0    248 flashcards    korepetycjemonikas
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
management consultant
start learning
konsultant do spraw zarządzania
own
start learning
własny
seniority
start learning
doświadczenie, wysokie stanowisko
a need for confidentiality
start learning
potrzeba dla tajności albo poufności
the type
start learning
rodzaj
a reserved parking space
start learning
zarezerwowane miejsce parkingowe
an office with a view
start learning
biuro z widokiem
a uniform
start learning
mundur
a personal business card
start learning
wizytówka, własna karta biznesowa
a company car
start learning
samochód służbowy
your name on your office door
start learning
Twoje nazwisko na drzwiach
the latest company mobile phone
start learning
najnowszy telefon służbowy
an assistant
start learning
asystent
taking holidays when you like
start learning
branie wakacji kiedy chcesz
the size of your desk
start learning
rozmiar biurka
more than one seat in your office
start learning
więcej niż jedno siedzenie w Twoim biurze
flying business class
start learning
latanie biznes klasą
a company credit card
start learning
firmowa karta kredytowa
fixed working hours
start learning
stałe godziny pracy
company structure
start learning
struktura firmy
definition
start learning
definicja
sale over the phone
start learning
sprzedaż przez telefon
factory
start learning
fabryka
plant
start learning
fabryka, zakład, wytwórnia, roślina
supplies
start learning
zaopatrzenie, prowiant
shop
start learning
sklep, robić zakupy
customers
start learning
klienci
call centre
start learning
centrum obsługi klienta
a place
start learning
miejsce, umieścić, położyć
through
start learning
przez
faulty
start learning
błędne, wadliwy
mend
start learning
naprawiać, poprawka
headquarter
start learning
główna siedziba, centrala
at least half-owned by another
start learning
co najmniej w połowie posiadania przez inną
distribution centre
start learning
centrum dystrybucji
warehouse
start learning
magazyn
storing goods
start learning
przechowywanie dóbr
large quantity
start learning
duża ilość
a large
start learning
ogromny
group of buildings
start learning
grupa budynków
using machinery
start learning
używanie maszyn, wykorzystanie maszyn
down
start learning
dół
stock level
start learning
poziom zapasów, stan magazynu
develop
start learning
rozwijać, rosnąć
customer services
start learning
dział obsługi klienta
human resources
start learning
zasoby ludzkie
sales and marketing
start learning
sprzedaż i marketing
finance
start learning
finanse, zarządzanie finansami, finansować
administration
start learning
administracja
legal
start learning
legalny
logistics
start learning
logistyka
public relations
start learning
stosunki kreowane przez rzecznika prasowego
deal with complaints
start learning
radzić sobie z skargami
draw up contracts
start learning
sporządzać umowy, podpisywać kontrakty
carry out research
start learning
prowadzić badania naukowe
staff training
start learning
szkolenie kadry
run advertising campaign
start learning
prowadzić kampanie reklamową
press release
start learning
komunikat prasowy
operate assembly lines
start learning
prowadzenie linii montażowej
prepare budget/account
start learning
przygotować budżet/ księgowość
keep records
start learning
utrzymywać dokumenty, prowadzić ewidencje
transport goods
start learning
transport dóbr
install and maintain systems equipment
start learning
instalować i utrzymywać wyposażenie
describe
start learning
opisywać
underline
start learning
podkreślać
bureaucratic
start learning
biurokratyczny
decentralised
start learning
zdecentralizowany
impersonal
start learning
bezosobowy, nieosobowy
caring
start learning
dbający, opiekuńczy, troskliwy
democratic
start learning
demokratyczny
market-driven
start learning
kierowany przez rynek, rynkowy
centralised
start learning
scentralizowany
dynamic
start learning
dynamiczny
professional
start learning
profesjonalny, zawodowiec
conservative
start learning
konserwatywny
hierarchical
start learning
hierarchiczny
progressive
start learning
postępowy (o człowieku), rozwijający się
good quality
start learning
dobra jakość, dobra cecha
bad quality
start learning
zła jakość, zła cecha
a successful organisation
start learning
organizacja udana
perk
start learning
dodatek, dodatkowa korzyść
happiness
start learning
szczęście, radość
confidence
start learning
zaufanie, pewność
workplace
start learning
miejsce pracy, przyzakładowy np. żłobek
in addition
start learning
w dodatku, dodatkowo
pay
start learning
płacić, płaca, wynagrodzenie
high quality
start learning
wysoka jakość
behind
start learning
z tyłu, za czymś leży
competition
start learning
konkurencja (w biznesie), rywalizacja
celebratory
start learning
uroczysty, radosny
celebrating
start learning
świętowanie, obchodzenie (np. urodzin)
event
start learning
wydarzenie
friendly
start learning
przyjazny, życzliwy
ones
start learning
te jedne
correct the false ones
start learning
popraw te jedne
promote
start learning
dawać awans, awansować
reward staff
start learning
nagrodzić pracownika
furniture
start learning
meble
challenging
start learning
ambitny (np. zadanie), dające wyzwanie
university degree
start learning
stopień uniwersytecki
objective
start learning
cel, obiektywny
author
start learning
autor
many players
start learning
wielu graczy
accomplishment
start learning
dokonanie, osiągnięcie
initiative
start learning
inicjatywa
autonomy
start learning
autonomia
empowerment
start learning
wzmocnienie, nadanie siły
faculty
start learning
fakultet, wydział
to achieve an aim
start learning
do osiągnięcia celu
success in doing something
start learning
Sukces w robieniu czegoś
the power
start learning
moc
teaching staff
start learning
kadra uniwerystecka
independence
start learning
niezależność
freedom
start learning
wolność
decision
start learning
decyzja
philosophy
start learning
filozofia, dewiza, zasada
combine
start learning
połączyć coś
several ways
start learning
kilka sposobów
possessive
start learning
posiadający, zaborczy, zazdrosny (nie chcący się dzielić)
labour costs
start learning
koszty pracy
director of operations
start learning
dyrektor operacyjny
compound
start learning
wyraz złożony, pogarszać sytuacje
forming
start learning
formujący
force
start learning
siła
internet company
start learning
firma internetowa
culture of autonomy
start learning
kultura autonomi
teamwork
start learning
praca zespołowa
one noun used as an adjective
start learning
jeden rzeczownik jest stosowany jako przymiotnik
phrases with of
start learning
frazy z "of"
compound nouns forming one word
start learning
rzeczowniki złożone tworzące jedno słowo
suitable
start learning
odpowiedni, właściwy
the meeting of today
start learning
spotkanie dzisiaj
a letter of credit
start learning
list kredytowy, akredytywa, lista kredytu
a business card
start learning
wizytówka
database
start learning
baza danych
today's meeting
start learning
dzisiejsze spotkanie
measurement
start learning
wymiar, miara
star
start learning
gwiazda, grać główną rolę
a budget
start learning
budżet
a presentation
start learning
prezentacja (na jakiś temat)
an industrial empire
start learning
imperium przemysłowe
style
start learning
styl, projektować
care
start learning
opieka, dbać o kogoś
profit
start learning
zysk
project
start learning
projekt
union
start learning
związek, unia, związkowy
revenue
start learning
przychód, dochód
logo
start learning
logo, znak firmowy
finding
start learning
odkrycie, znalezienie
force
start learning
siła, zmuszać, narzucać
trade
start learning
handel, prowadzić biznes
loyalty
start learning
lojalność
range
start learning
zakres, przedział np. cen, rozciągać się
awareness
start learning
świadomość, wiedza
knowledge
start learning
wiedza
analysing
start learning
analizowanie, analizując
website
start learning
strona internetowa
compare
start learning
porównywać
comparison
start learning
zestawienie, porównanie
analyse
start learning
analizować, analizując, badać
more
start learning
bardziej, więcej
competitor, rival
start learning
konkurent, rywal
whether
start learning
czy
report back
start learning
raportować z powrotem, przedkładać sprawozdanie
prefer
start learning
preferować
considerable decision-making power
start learning
znacząca siła decyzyjna
socialise
start learning
prowadzić życie towarzyskie
introduction
start learning
zapoznanie, przedstawienie kogoś, prezentacja
networking
start learning
nawiązywanie kontaktów
description
start learning
opis np. przedmiotu, sprawcy
greeting
start learning
powitanie, pozdrowienie
yourself
start learning
siebie, sobie sam
past
start learning
przeszłość, miniony, po
change
start learning
zmienić, zmiana
hear
start learning
słyszeć
Nice to see you again.
start learning
Miło Cię widzieć znów
Fine, thanks.
start learning
dobrzę, dziękuje
Excellent!
start learning
Świetnie!
How about you?
start learning
Jak z Tobą? Co z Tobą?
I changed my job last year.
start learning
Ja zmieniłem pracę w zeszłym roku.
I'm in banking now.
start learning
Jestem w bankowości teraz.
Who is Head of Marketing?
start learning
Kto jest głową marketingu?
Who now works in finance?
start learning
Kto teraz pracuje w finansach?
chart
start learning
tabelka, przedstawiać na wykresie
activity
start learning
aktywność, działanie, czynność
basically
start learning
w zasadzie, zasadniczo
various services including
start learning
różne usługi, między innymi
cleaning service
start learning
firma sprzątająca
established
start learning
przyjęty, uznany
since
start learning
od, odkąd
into
start learning
do, w
so we're pretty big
start learning
więc jesteśmy dość duzi
use to introduce
start learning
używać do wprowadzenia
be helpful
start learning
być pomocnym
share
start learning
dzielić się, udział
quality over quantity
start learning
jakość ważniejsza od ilości
research and development
start learning
badania i rozwój
storing
start learning
składowanie (np. odpadów), gromadzenie
quantity
start learning
ilość
information technology
start learning
informatyczny, IT
have their own office
start learning
mają ich własne biuro
how long that's the meeting lasts?
start learning
jak długo trwa to spotkanie?
web
start learning
sieć też sieć pająka
European Union
start learning
Unia Europejska
cover letter
start learning
list motywacyjny
assessment centre
start learning
centrum oceniania
regarding to
start learning
w odniesieniu do, w kontekście do
smell
start learning
wąchać, zapach
we have over
start learning
mamy ponad
confidentiality
start learning
poufność
reserve
start learning
rezerwować
score
start learning
wynik, wygrać
latest
start learning
najnowszy
fixed
start learning
stały, niezmienny
supply
start learning
podaż, dowóz, dostawa
half owned
start learning
połowa własności
legal department
start learning
dział prawny
assembly
start learning
zgromadzenie, zebranie
maintain
start learning
konserwować, podtrzymywać
few
start learning
mało, niewiele (np. rzeczy, osób)
society
start learning
społeczeństwo, ludzie
never again
start learning
nigdy więcej
little
start learning
mało
much
start learning
dużo
some
start learning
niektóre, troche
pay the check, pay the bill
start learning
płacić rachunek
several
start learning
kilka
labour
start learning
wysiłek, pracować, praca
challenge
start learning
wyzwanie
accomplish
start learning
osiągać
combination
start learning
kombinacja, połączenie
would?
start learning
chciałbyś?
possess
start learning
posiadać, mieć
belong to
start learning
należeć do
worth
start learning
warty, wartość moralna
depth
start learning
głębokość, głębia (np. problemu)
empire
start learning
imperium
measure
start learning
mierzyć
last
start learning
trwać, ostatni
sales team
start learning
Zespół sprzedaży
interview
start learning
rozmowa kwalifikacyjna, wywiad
recognition
start learning
rozpoznanie
deep
start learning
głęboki
establish
start learning
zakładać, ustalać
ever since
start learning
odkąd, od zawsze
foundation
start learning
ufundowanie, założenie
participate
start learning
uczestniczyć, brać udział
pretty
start learning
ładny

You must sign in to write a comment