Wizyta w teatrze (słownictwo A)

 0    39 flashcards    joasiahuchwajda
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
a visit to the theatre
A visit to the theatre is like a feast for me.
start learning
wizyta w teatrze
Wizyta w teatrze jest dla mnie jak święto.
feast
A visit to the theatre is like a feast for me.
start learning
święto
Wizyta w teatrze jest dla mnie jak święto.
to go to the theatre
Before I go to the theatre, I read about new performances in a newspaper.
start learning
iść do teatru
Zanim pójdę do teatru, czytam o przedstawieniu w gazecie.
performance
Before I go to the theatre, I read about new performances in a newspaper.
start learning
przedstawienie
Zanim pójdę do teatru, czytam o przedstawieniu w gazecie.
in a newspaper
Before I go to the theatre, I read about new performances in a newspaper.
start learning
w gazecie
Zanim pójdę do teatru, czytam o przedstawieniu w gazecie.
to decide on something
Then I decide on something interesting.
start learning
zdecydować się na coś
Wtedy decyduje się na coś interesującego.
absorbing production
Lately I have seen an absorbing production based on Arthur Miller’s social drama “Death of a Salesman”.
start learning
absorbująca inscenizacja teatralna
Ostatnio widziałem absorbującą inscenizację teatralną opartą na dramacie społecznym Artura Millera „Śmierć sprzedawcy”.
based on
Lately I have seen an absorbing production based on Arthur Miller’s social drama “Death of a Salesman”.
start learning
oparta na
Ostatnio widziałem absorbującą inscenizację teatralną opartą na dramacie społecznym Artura Millera „Śmierć sprzedawcy”.
social drama
Lately I have seen an absorbing production based on Arthur Miller’s social drama “Death of a Salesman”.
start learning
dramat społeczny
Ostatnio widziałem absorbującą inscenizację teatralną opartą na dramacie społecznym Artura Millera „Śmierć sprzedawcy”.
disillusioned man
This is a story of a disillusioned man whose dream of a brilliant career and success has never come true and who cannot understand what is blighting his professional and domestic life.
start learning
rozczorowany człowiek
To jest historia rozczarowanego człowieka, który marzy o znakomitej karierze i sukces nigdy nie spełnia się i który nie może zrozumieć co niszczy jego zawodowe i rodzinne życie.
to blight
This is a story of a disillusioned man whose dream of a brilliant career and success has never come true and who cannot understand what is blighting his professional and domestic life.
start learning
niweczyć, niszczyć
To jest historia rozczarowanego człowieka, który marzy o znakomitej karierze i sukces nigdy nie spełnia się i który nie może zrozumieć co niszczy jego zawodowe i rodzinne życie.
to commit suicide
When he finally loses his job and when his wife and sons leave him, he decides to commit suicide.
start learning
popełnić samobójstwo
Kiedy ostatecznie traci swoją pracę i kiedy jego żona i synowie opuszczają go, decyduje popełnić samobójstwo.
to raise an issue
The drama raises larger issues of success-worship and the over-valuation of popularity and material possession in America social life.
start learning
podnieść kwestię
Dramat podnosi duży problem uwielbienia sukcesu i przeceniania popularności i posiadania w amerykańskim stylu życia.
success-worship
The drama raises larger issues of success-worship and the over-valuation of popularity and material possession in America social life.
start learning
uwielbienie sukcesu
Dramat podnosi duży problem uwielbienia sukcesu i przeceniania popularności i posiadania w amerykańskim stylu życia.
over-valuation
The drama raises larger issues of success-worship and the over-valuation of popularity and material possession in America social life.
start learning
przecenianie
Dramat podnosi duży problem uwielbienia sukcesu i przeceniania popularności i posiadania w amerykańskim stylu życia.
social life
The drama raises larger issues of success-worship and the over-valuation of popularity and material possession in America social life.
start learning
życie społecznie
Dramat podnosi duży problem uwielbienia sukcesu i przeceniania popularności i posiadania w amerykańskim stylu życia.
the play was performed
The play was performed by a group of students from drama school.
start learning
sztuka była wystawiana, zagrana
Przedstawienie było grane przez grupę studentów z szkoły dramatycznej.
drama school
The play was performed by a group of students from drama school.
start learning
szkoła dramatyczna
Przedstawienie było grane przez grupę studentów z szkoły dramatycznej.
premiere
I wanted to see the premiere but all the tickets were sold out.
start learning
premiera
Chciałem zobaczyć premierę ale wszystkie bilety zostały wyprzedane.
tickets
I wanted to see the premiere but all the tickets were sold out.
start learning
bilety
Chciałem zobaczyć premierę ale wszystkie bilety zostały wyprzedane.
sold out
I wanted to see the premiere but all the tickets were sold out.
start learning
wyprzedane
Chciałem zobaczyć premierę ale wszystkie bilety zostały wyprzedane.
foyer
Before the performance I met my friend outside the theatre and we went to the foyer.
start learning
foyer, hol teatralny
Przed przedstawieniem spotkałem moich przyjaciół przed teatrem i weszliśmy do holu teatralnego.
to take off one’s coats
We took off our coats and left them in a cloak room.
start learning
zdjąć płaszcze
Zdjęliśmy płaszcze i zostawiliśmy je w szatni.
cloak room
We took off our coats and left them in a cloak room.
start learning
szatnia
Zdjęliśmy płaszcze i zostawiliśmy je w szatni.
seats
When it turned out that our seats were in the gallery, we borrowed opera-glasses.
start learning
miejsca
Kiedy okazało się, że nasze miejsca były na balkonie, wypożyczyliśmy lornetki.
gallery
When it turned out that our seats were in the gallery, we borrowed opera-glasses.
start learning
balkon
Kiedy okazało się, że nasze miejsca były na balkonie, wypożyczyliśmy lornetki.
opera-glasses
When it turned out that our seats were in the gallery, we borrowed opera-glasses.
start learning
lornetka
Kiedy okazało się, że nasze miejsca były na balkonie, wypożyczyliśmy lornetki.
brilliant
The performance was brilliant and well-cast.
start learning
znakomity
Przedstawienie było znakomite i dobrze obsadzone.
well-cast
The performance was brilliant and well-cast.
start learning
dobrze obsadzony
Przedstawienie było znakomite i dobrze obsadzone.
to play a full house
The actors played to a full house and they were long applauded.
start learning
grać przed pełną widownią
Aktorzy grali przed pełną widownią i byli długo oklaskiwani.
to be long applauded
The actors played to a full house and they were long applauded.
start learning
być długo oklaskiwanym
Aktorzy grali przed pełną widownią i byli długo oklaskiwani.
great success
This was a great success.
start learning
duży sukces
To był duży sukces.
the curtain came down
When the curtain finally came down, we went to collect our coats.
start learning
kurtyna opadła
Kiedy kurtyna w końcu opadła, poszliśmy odebrać nasze płaszcze.
to collect one’s coats
When the curtain finally came down, we went to collect our coats.
start learning
odebrać płaszcze
Kiedy kurtyna w końcu opadła, poszliśmy odebrać nasze płaszcze.
coat number
However, I could not find my coat number and we had to wait until all the people had picked up their clothes.
start learning
numerek (w szatni)
Jednakże nie mogłem znaleźć mojego numerka do szatni i musieliśmy czekać, aż wszyscy ludzie odbiorą swoje płaszcze.
to pick up one’s clothes
However, I could not find my coat number and we had to wait until all the people had picked up their clothes.
start learning
zabrać ubrania
Jednakże nie mogłem znaleźć mojego numerka do szatni i musieliśmy czekać, aż wszyscy ludzie odbiorą swoje płaszcze.
to leave the theatre
Then we could leave the theatre.
start learning
opuścić teatr
Wtedy mogliśmy opuścić teatr.
theatre cafe
Unfortunately, it was too late to go to a theatre cafe and I went straight home.
start learning
teatralna kawiarnia
Niestety, było już za późno, aby pójść do teatralnej kawiarni i poszedłem prosto do domu.
to go straight home
Unfortunately, it was too late to go to a theatre cafe and I went straight home.
start learning
jechać prosto do domu
Niestety, było już za późno, aby pójść do teatralnej kawiarni i poszedłem prosto do domu.

You must sign in to write a comment