wierze w przykazania (ku pogłębionej wierze)

5  1    20 flashcards    katina5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
co to jest dekalog?
start learning
to 10 przykazań Bożych
gdzie i komu Bóg przykazał dekalog?
start learning
bóg dał dekalog narodowi wybranemu przez mojżesza na górze synaj
jaki cel mają przykazania?
start learning
pomagają człowiekowi dojść do zbawienia
co zabrania pierwsze przykazanie?
start learning
W pierwszym przykazaniu zabrania: zaniedbywania modlitwy i modlenia się niedbale, zaprzeczania, że Bóg istnieje, uprawiania bałwochwalstwa i wierzenia w zabobony, znieważania osób i rzeczy poświęconych Bogu.
dlaczego czcimy świętych i obrazy religijne?
start learning
ponieważ w świętych wysławiamy wielkie dzieła Boże, Bożą moc która zdolna jest uświęcić człowieka i gdyż sam Syn Boży stając się człowiekiem, objawił nam widzialny obraz niewidzialnego Boga.
czego zabrania drugie przykazanie?
start learning
Zabrania w tym przykazaniu: nadużywania imienia Bożego, Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętych, a więc wymawiania ich bez potrzeby, np. w żartach, gniewie, nie dotrzymywania przyrzeczeń i ślubów danych Bogu, używania blużnierstw, przekleństw.
Co nakazuje trzecie przykazanie?
start learning
nakazuje ono do uczestniczenia we Mszy Św. w niedziele i święta nakazane. Należy wtedy też powstrzymywać się od prac niekoniecznych, więcej czasu poświęcić rodzinie i życiu religijnemu.
jaki są święta nakazane
start learning
uroczystość św. Bożej Rodzicielki, Objawienie Pańskie, Boże Ciało, Wniebowzięcie Maryi, uroczystość wszystkich św., Boże Narodzenie
Co Bóg nakazuje w czwartym przykazaniu?
start learning
Bóg pragnir byśmy czcili i kochali rodziców. Obowiązuje nas także do szacubku wobec wszystkich którzy są naszymi przełożonymi jesteśmy również zobowiązani do troski o ojczyznę, kościół
do czego wzywa piąte przykazanie?
start learning
wzywa do życia w pokoju, potępiając gniew, nienawiść, krzywdę a także terroryzm, uptowadzenia, szantaże, napady
czego zakazuje piąte przekazanie?
start learning
przykazanie to zakazuje zabójstwa, aborcji, eutanazji, samobójstwa a także wywoływanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu.
do czego powołuje szóste przykazanie?
start learning
powołuje do czystości i świętości małżeńskiej
czego zakazuje szóste przykazanie?
start learning
zakazuje: nierządu, pornografi, czynów homoseksualnych, masturbacji, antykoncepcji, niewierności małżeńskiej, rozwodów, poligemi, wolnych związków małżeńskich.
Czego domaga się siódme przykazanie?
start learning
Domaga się od nas szacunku dla wszelkiej własności własnej i cudzej
Co Bóg nakazuje z pierwszym przykazaniu?
start learning
W pierwszym przykazaniu Bóg nakazuje, by tylko Jego czcić, bo On jest naszym Stwórcą, najwyższym Panem i jedynym Bogiem.
Co nakazuje drugie przykazanie?
start learning
W drugim przykazaniu wzywa Bóg, byśmy szanowali imię Pańskie
Do czego Bóg wzywa w ósmym przykazaniu?
start learning
Bóg w ósmym przykazaniu wzywa nas do prawdomówności, czyli do zgodności czynów ze słowami.
Jakie są wykroczenia wobec prawdzie?
start learning
Wykroczenia przeciw prawdzie: fałszywe przysięganie, obmawianie, oczernianie, schlebianie, dwulicowość, samo chwalenie się, okłamywanie, zniekształcenie prawdy, przeklinanie, wulgarne wyrażanie się.
Do czego Bóg wzywa w dziewiątym przykazaniu?
start learning
W dziewiątym przykazaniu Bóg wzywa do troski o czyste serce.
Czego Bóg zabrania w dziesiątym przykazaniu?
start learning
W dziesiątym przykazaniu Bóg zagrania: chciwości, żądzy bogactw, pragnienia zdobywania bogactw kosztem niesprawiedliwości lub krzywdy bliźniego.

You must sign in to write a comment