Wideo - Every kid needs a champion

 0    80 flashcards    bartolek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
cały
start learning
entire
albo
start learning
either
szkoła
start learning
schoolhouse
pedagog - pedagodzy
start learning
educator - educators
dziadkowie ze strony matki
start learning
maternal grandparents
Perspektywa - Perspectiv
start learning
perspective - perspectives
Miałem okazję przyjrzeć się reformie edukacji z wielu perspektyw
start learning
I've had a chance to look at education reform from a lot of perspectives
wycofać się, rzucić szkołę
start learning
drop out
bieda, ubóstwo
start learning
poverty
obecność, frekwencja
start learning
attendance
rówieśnik
start learning
peer
rzadko
start learning
rarely
wartość
start learning
value
Znaczenie związków ludzkich
start learning
importance of human connection
Negatywne wpływy rówieśników
start learning
negative peer influences
znaczący
start learning
significant
występować, pojawić się
start learning
occur
wpływają oddziaływać - dotknięty (np chorobą)
start learning
affect, oddziaływać - affected
Przez lata patrzę na ludzi którzy uczą. Patrzyłem na najlepszych i patrzyłem na cześć najgorszych
start learning
For years I've watched people teach. I've looked at the best and I've looked at the some of the worst
znaczące relacje
start learning
significant Relationship
Na wszystkich w tym pokoju mieli wpływ nauczyciela lub dorośli
start learning
Everyone in this room has been affected by teacher or an adult
nie trzeba dodawać, że...
start learning
needless to say
Sprawa zamknięta
start learning
case closed
stek (bukiet) bzdur
start learning
bunch of hooey
żmudny, trudny, męczący
start learning
arduous
Twój rok będzie długi i żmudny
start learning
You year is going to be long and arduous
powinien
start learning
ought
rzucać
start learning
throw
szukać, dążyć
start learning
seek
Popracować nad tym, zajmować się tym - pracować ciężko nad zrobieniem czegoś
start learning
work on it - work on doing something
pozwolić odejść
start learning
let you go
niewystarczający
start learning
deficient
akademicko
start learning
academically
cud - zastanawiać się
start learning
wonder
podnieść
start learning
raise
podnieść
start learning
raise
poczucie własnej wartości
start learning
self-esteem
osiągniecie
start learning
achievement
wymyślić
start learning
come up with sth
genialny pomysł
start learning
bright idea
Wsadzili nas wszystkich razem
start learning
They put us all together
nosie
start learning
nosie
Nie można robić hałasu
start learning
You can't make nosie
dumny sposób chodzenia - Ma bardzo szczególny dumny sposób chodzenia
start learning
strut - He has a very particular strut
zasłużyć na coś
start learning
deserve
imponować
start learning
impress
zrobić na kimś wrażenie - Najwyraźniej zrobiłeś na niej wrażenie
start learning
impress somebody - You clearly impressed her
roześmiany - uśmieszek, uśmiech
start learning
smiley
śmiech - śmiech
start learning
laughter - laugh
odnosić same sukcesy, mieć szczęście (idiom)
start learning
be on a roll
recenzja - m. in powtarzać materiał
start learning
review
smród - cuchnąć
start learning
stink
grzebień
start learning
comb
czesać
start learning
to comb
przerwa między lekcjami
start learning
recess
pędzelek - szczotka
start learning
brush
masło orzechowe
start learning
peanut butter
orzeszek ziemny
start learning
peanut
szuflada biurka
start learning
desk drawer
myjka
start learning
washcloth
mydło
start learning
soap
przejść na emeryturę
start learning
retire
w gruncie rzeczy
start learning
at bottom
dawny, były
start learning
former
pogrzeb
start learning
funeral
To był moment, w którym w naszych oczach pojawiły się łzy
start learning
It was a moment that brought tears to our eyes
dziedzictwo, pozostałość, spuścizna
start learning
legacy
twardy, trudny, wymagający
start learning
tough
aktor
start learning
actor
aktorka
start learning
actress
aktorka
start learning
actress
polityka - zasady
start learning
policy
radość
start learning
joy
Nauczanie i uczenie się musi nieść radość
start learning
Teaching and learning shoud bring joy
ryzyko
start learning
risk
nalegać
start learning
insist
być może
start learning
possibly
masz racje
start learning
you betcha
Czy stać nas żeby mieć więcej relacji?
start learning
Can we stand to have more relationship
pokazać się, pojawić się
start learning
show up

You must sign in to write a comment