Vocabulary Pre Unit 44

 0    55 flashcards    ilearnenglish
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ciepły
start learning
warm
przyjacielski, przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
start learning
friendly
Everyone is friendly here.
miły
start learning
kind
elastyczny
start learning
flexible
lenistwo
start learning
laziness
ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
start learning
ambition
The young boy has a secret ambition to become an astronaut.
emocjonalny
start learning
emotional
doesn't like doing anything
start learning
lazy
głupi
Nie jestem głupi.
start learning
stupid
I'm not stupid.
always happy and smiling
start learning
cheerful
nieprzyjemny
start learning
unpleasant
likes doing a lot of things, is a good worker
start learning
hard-working
elastyczność
start learning
flexibility
on wychodzi z inicjatywą
start learning
he uses his initiative
powściągliwy
Myślę, że lepiej być powściągliwym w stosunku do osób, których się nie zna.
start learning
reserved
I think it's better to be reserved towards people you don't know.
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
start learning
sensible
I thought her idea was very sensible.
miły
Ona jest taka miła!
start learning
nice
She is so nice!
silny
Nie jestem na tyle silny, aby to podnieść.
start learning
strong
I'm not strong enough to lift it.
intelligent/clever
start learning
bright
punktualność
start learning
punctuality
not telling the truth, not being fair in business
start learning
dishonest
feeling sure about yourself
start learning
self-confident
głupota
start learning
stupidity
thinking positively about life
start learning
optimistic
niezawodność
Niezawodność jest najważniejszym problemem.
start learning
reliability
Reliability is the most important issue.
świadomy czegoś
start learning
aware of something
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
start learning
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
pewność siebie
start learning
confidence
zimny
start learning
cold
okropny
start learning
horrible
a person who is always on time
start learning
punctual
spięty
start learning
tense
happy to give/share
start learning
generous
słaby
To dziecko jest słabe.
start learning
weak
This child is weak.
wrażliwość
start learning
sensitivity
nieprzyjazny
Nikt nie jest nieprzyjazny.
start learning
unfriendly
Nobody is unfriendly.
not able to change your thinking or actions
start learning
inflexible
zdrowy rozsądek
Użyj zdrowego rozsądku! Nie powinieneś kłaść ręki na rozgrzanym piecu!
start learning
common sense
Use common sense! You shouldn't put your hand on a hot stove!
przyjemny
Spędziliśmy przyjemny wieczór w kinie.
start learning
pleasant
We spent a pleasant evening in the cinema.
nieśmiałość
start learning
shyness
able to be trusted
start learning
reliable
pesymizm
start learning
pessimism
not able to think about other people's feelings
start learning
insensitive
biedny / nieszczęśliwy / załamany
Jestem teraz taki nieszczęśliwy. Chciałbym mieć bardziej ekscytujące życie.
start learning
miserable
I'm so miserable at the moment. I wish I had a more exciting life.
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
start learning
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
relaxed
start learning
easy-going
telling the truth
start learning
honest
skąpy
start learning
mean
optymizm
start learning
optimism
hojność, szczodrość
start learning
generosity
having troubles with meeting and talking to new people
start learning
shy
you can't trust him or depend on him
start learning
unreliable
pesymistyczny
Wydźwięk całej rozmowy był bardzo pesymistyczny.
start learning
pessimistic
The tone of the whole conversation was very pessimistic.
siła
Gerald co drugi dzień chodzi na siłownię, więc ma dużo siły.
start learning
strength
Gerald goes to the gym every other day so he has a lot of strength.
with no plans and aspirations for the future
start learning
unambitious

You must sign in to write a comment