vocabulary 16.04

 0    24 flashcards    marlenaolszewska
download mp3 print play test yourself
 
Question English Answer English
a multiplepoinding
start learning
złożone powództwo; zgłoszenie roszczeń w kolejności
a murmuring
start learning
niedozwolona krytyka sędziego; złamanie tajemnicy ławników
next of kin
start learning
next of kin in English
najbliższy żyjący krewny (krewni); najbliższy krewny zmarłego
a nonfeasance
start learning
zaniechanie; bezczynność
a non-joinder
start learning
pominięcie strony postępowania (skutkuje nieważnością)
an official copy
start learning
odpis uwierzytelniony
a copy
start learning
odpis
ors
start learning
other(s)
ouster clauses
start learning
klauzule wywłaszczające
a palm tree justice
start learning
bananowy wymiar sprawiedliwości
a parricide
start learning
zabójstwo bliskiego krewnego (np. ojca/ojczyma/matki)
a patricide
start learning
ojcobójstwo
a matricide
start learning
matkobójstwo
a per incuriam rule
start learning
podważenie mocy prawnej precedensu, gdy sąd nie wspominał w ogóle w treści uzasadnienia o wiążącym go precedensie lub ustawie
a perjury
start learning
krzywoprzysięstwo
PSV: Public Service Vehicle
start learning
środek transportu publicznego
PVS: Permanent Vegetative State
start learning
stan wegetatywny
a pettifogger
start learning
krętacz, adwokacina
to picket
start learning
pikietować
a poinding
start learning
zabezpieczenie; egzekucja bezpośrednia do majątku wierzyciela
a postal rule
start learning
reguła skutecznego przyjęcia oferty w momencie nadania przez oblata pisma zawierającego jego oświadczenie woli; reguła doręczenia za pośrednictwem poczty
precipe
start learning
prośba pisemna o wystawienie dokumentu przez sąd; wniosek o wystawienie dokumentu
a pre-action protocol
start learning
protokół ustaleń przedprocesowych; wymiana informacji między stronami
a pillory
start learning
pręgierz

You must sign in to write a comment