VOA - Bulgarian Biking

 0    65 flashcards    barteksiczek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zawsze marzyłem o odkrywaniu Ameryki Południowej
start learning
I always dreamed of exploring South America.
Na szczęście to był tylko zły sen
start learning
Luckily it was just a bad dream
jak spełnienie marzeń
start learning
like a dream come true
najpierw, początkowo, pierwotnie
start learning
first, originally
położony najdalej na północ
start learning
northernmost
społeczność, wspólnota, środowisko
start learning
community,
To bardzo duża społeczność
start learning
It's a very large community
społeczność lokalna
start learning
local community
najbardziej wysunięty punkt na południe
start learning
southernmost point
To jest właściwie większy problem, niż się wydaje
start learning
It's actually a bigger problem than it appears to be
niezależny, niepodległy, samodzielny
start learning
independent,
niesamodzielny, zależny
start learning
dependent
samodzielnie, niezależnie
start learning
alone, independently
recykling
start learning
recycling
zrealizować, spełniać marzenie
start learning
fulfill a dream
misja
start learning
mission
Ona nie zapytała nikogo o pozwolenie
start learning
She didn't ask anyone for permission
świadomy
start learning
conscious, aware
Nie byłem tego świadomy
start learning
I wasn't aware of it
Jesteśmy w pełni przygotowani
start learning
We are fully prepared
być w pełni świadomym
start learning
be fully aware of
nieświadomy, nie zdający sobie sprawy
start learning
unconscious, unaware
To była świadoma decyzja
start learning
It was a conscious decision
zachować, konserwować, ochraniać, konserwa
start learning
preserve
zasoby naturalne
start learning
natural resources
zwykły, zwyczajny
start learning
ordinary, usual
charakterystyczny obiekt, punkt orientacyjny
start learning
landmark
badacz, osoba zajmująca się zbieraniem informacji
start learning
researcher
Szukałem wszędzie i ciągle nie mogę tego znaleźć
start learning
I've searched everywhere and I still can't find it
poszukiwać czegoś
start learning
look for something, search for something
dom kultury
start learning
community centre
prezentacja, przedstawienie
start learning
presentation,
zaprezentowanie się, autoprezentacja
start learning
self-presentation
reprezentacja
start learning
representation
skoncentrowany, skupiony
start learning
concentrated, focused, centred
konsumpcjonizm
start learning
consumerism
światowej sławy
start learning
world-famous
badania, badać, poszukiwać
start learning
Research,
obozowisko, obóz, spać pod namiotem
start learning
camp
podwórko za domem, ogródek za domem
start learning
backyard,
taras,
start learning
terrace, patio
Wyjdźmy na zewnątrz na taras
start learning
Let's go out on the terrace
śmieci
start learning
rubbish, trash
rozbić namiot
start learning
set up a tent
szyć
start learning
sew - sewed - sewn
angażować, obejmować, dotyczyć
start learning
involve
ponowne wykorzystanie, ponowne użycie
start learning
re-use, reuse
Chcemy zaangażować ludzi do ponownego wykorzystywania opakowań, takich jak butelki
start learning
We want to involve people to reuse the packages, like the bottles
Nawet ich rowery są poddawane recyklingowi
start learning
Even their bicycles are recycled
mieć na myśli, oznaczać
start learning
mean, meant, meant
trwać, ostatni, ostatnio
start learning
last
Jak długo trwał film?
start learning
How long was the movie?, How long did the film last?
używany samochód
start learning
used car
Nic nie trwa wiecznie
start learning
Nothing lasts forever
podłączyć, złączyć, połączyć
start learning
Connect
zalogować się na stronie internetowej
start learning
log on to the website
Weź kabel i podłącz go do drukarki
start learning
Take the cable and connect it to the printer
gospodarz
start learning
host
Wiele osób chciałoby pomóc innym w jakiś sposób, aby zmienić lub poprawić świat.
start learning
Many people want to help others in some way, to change and improve the world.
domowej roboty
start learning
homemade
odległość, dystans, dystansować
start learning
distance,
Byliśmy zmuszeni nauczyć się jak zrobić chleb
start learning
We were forced to learn how to make bread
szlak turystyczny, smuga, ślad, ciągnąć za sobą
start learning
trail, trail,
zmierzać, kierować się, Dokąd zmierzasz?
start learning
head, Where are you heading?
południowy
start learning
southern

You must sign in to write a comment