useful phrases

 0    32 flashcards    mwolnik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być nieobecnym w szkole
start learning
be absent in school
być złapanym na ściąganiu
start learning
be caught cheating
być dobrym / złym
start learning
be good / bad at
spóźnić się do szkoły
start learning
be late for school
być na "Ty" z nauczycielem
start learning
be on first name terms witch teachers
być obecnym / nieobecnym
start learning
be present / absent
należeć do klubu / chodzić na kółko
start learning
belong to a club
spisywać pracę domową
start learning
copy homework
robić ćwiczenie / projekt / zadanie
start learning
do exercise / project / task
przeprowadzić eksperyment
start learning
do an experiment
odrabiać pracę odomową
start learning
to do homework
bardzo się starać
start learning
do one's best
dostać się na uczelnię
start learning
to get into university
oddawać pracę domową (nauczycielowi)
start learning
hand in homework (teacher)
zrobić sobie przerwę / mieć przerwę
start learning
have a break
mieć dodatkowe lekcje
start learning
have extra classes
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart
skończyć szkołę
start learning
to leave school
robić błędy
start learning
make mistakes
robić postępy
start learning
make progress
robić notatki
start learning
to take/make notes
opuszczać lekcje
start learning
to miss lessons
motywować uczniów
start learning
motivate students
wywiadówka
start learning
parent-teacher meeting
wagarować
start learning
to play truant
podnieść rękę
start learning
put up one's hand
mówić głośniej
start learning
to speak up
uczyć się pilnie
start learning
study hard
brać (aktywny) udział w lekcji
start learning
take (active) part in lessons
sprawdzać listę obecności
start learning
take the register
nosić mundurek
start learning
to wear a school uniform
pisać wypracowanie
start learning
write essay

You must sign in to write a comment