unit4 praca

 0    94 flashcards    unit4pracaxd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
accountant
kosmetyczka
start learning
beautician
steward
start learning
flight attendant
kierownik
start learning
manager
ratownik medyczny
start learning
paramedic
chirurg
start learning
surgeon
stolarz
start learning
carpenter
dyrektor generalny
start learning
chief executive
doradca
start learning
counsellor
redaktor
start learning
editor
zarządzać, odpowiadać za
start learning
be in charge of
utrzymywać się z czegoś
start learning
do sth for a living
wziąć odpowiedzialność za
start learning
take responsibility for
fizyczny
start learning
manual
wymagający kwalifikacji
start learning
skilled
stresujący
start learning
stressful
męczący
start learning
tiring
bez perspektyw
start learning
dead-end
monotonny
start learning
monotonous
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
niewymagający
start learning
undemanding
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects
szansa na awans
start learning
chance of promotion
zmienić pracę
start learning
change jobs
dochód
start learning
income
płatny urlop
start learning
paid leave
stały
start learning
permanent
pensja
start learning
salary
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
tymczasowy
start learning
temporary
pracować na nocną zmianę
start learning
do tej graveyard shift
wydatki
start learning
expenses
regularnie otrzymywać informacje zwrotne
start learning
get regular feedback
odbyć rozmowę z szefem na temat osiągnięć i wyników pracy
start learning
have an appraisal
stawka godzinowa
start learning
hourly rate
zakres obowiązków
start learning
Job description
płaca minimalna
start learning
minimum wage
płacić na fundusz emerytalny
start learning
pay into a pension scheme
podwyżka pensji
start learning
pay rise (increase)
okres próbny
start learning
trial period/probation
wydajność, efektywność
start learning
productivity
morale w zespole
start learning
Staff morale
roczna ocena pracownika
start learning
yearly appraisal
kasjerka w supermarkecie
start learning
checkout assistant
opiekun na obozie letnim
start learning
summer camp supervisor
formularz aplikacyjny
start learning
application form
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
zostać zwolnionym
start learning
1. to be made redundant 2. be fired
list motywacyjny
start learning
covering letter
załączyć
start learning
enclose attach
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
wolny strzelec
start learning
freelancer
zatrudniać
start learning
hire
dział personalny
start learning
human resources
prowadzić rejestr
start learning
keep a record
bez pracy
start learning
out of work
rekrutacja
start learning
recruitment
referencje
start learning
reference
prowadzić własną firmę
start learning
run your own businesd
oferty pracy
start learning
situations vacant
podjąć pracę
start learning
take up a job
aktualny
start learning
up-to-date
wolne stanowisko
start learning
vacancy
przejść wewnętrzne szkolenie
start learning
get in-house training
wręczyć wymowienie
start learning
hand in your notice
przekazać informacje
start learning
hand over information
miec procedurę skladania reklamacji
start learning
have a complaints procedure
zarejestrować się jako bezrobotny
start learning
sign on the dole
zatrudnić
start learning
take on
przejac od kogoś obowiazki
start learning
take up a position
sprawdzić referencje kandydata
start learning
take up a reference
w którymś momencie
start learning
at some point
rzucić przerwać
start learning
drop out of
zrzedliwy
start learning
grumpy
spadek
start learning
inheritance
wprowadzić produkt na rynek
start learning
launch
dochodowy
start learning
money-making
zarazliwy
start learning
contagious
poświęcić się czemuś
start learning
devote onself to
robić coś w kwestiach zawodowych
start learning
do something workwise
pojawić się
start learning
emerge
nie mieć pojęcia
start learning
have no clue
trafić na czołówki gazet
start learning
make the headlines
wkuwac
start learning
cram
podejść do egzaminu
start learning
take an exam
składać się na
start learning
go towards
wyróżnienie
start learning
distinction
Z trudem przebrnąć
start learning
scrape through
zostać zawieszonym
start learning
be suspended
wygłosić referat
start learning
give a talk on
oddac prace domowa
start learning
hand in homework
wagarowac
start learning
play truant
zadawać pracę domowa
start learning
set homework

You must sign in to write a comment