Unit N 4/4 volunteering at the residential home

 0    41 flashcards    eljegar
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wybrzydzać przy jedzeniu
start learning
choosers
robić zamieszania o coś
start learning
make a fuss about something
złotko, kochanie
start learning
ducky, honey, sweetheart
sztuczne zeby
start learning
false teeth, dentures
uwodziciel, uwodzicielski,
start learning
charmer, seducer, seductive,
czarujący, uroczy, zachwycający
start learning
charming, cute, delightful
dom spokojnej starości, dom opieki
start learning
residential home, a quiet house
zataić, też powstrzymać, zatrzymać
start learning
hold back
zatrzymac kogoś
start learning
stop someone, hold someone back
woluntariusz
start learning
volunteer
przebywac w domu opieki
start learning
be in the residential care, stay in a nursing home
różnić się od
start learning
different from, differ from
wyprzedzać
start learning
keep ahead, have an advantage, overtake
powstrzymać coś, trzymać coś z daleka
start learning
stop something, to keep something away from
ukrywać coś, zataić coś
start learning
keep something back, something to hide, conceal something
utrzymywać coś na niskim poziomie, ściszać, hamować
start learning
keep sth down, something kept low, attenuate, inhibit
zatrzymać kogoś na obserwacji (np. w szpitalu)
start learning
keep sb in, cause to stay in, stop someone on the observations (eg. in the hospital)
kontynuować robienie czegoś
start learning
keep on / continue doing something
unikać czegoś, stronić od czegoś
start learning
keep off sth, avoid something, abstain from something
trzymać się z dala od czegoś
start learning
keep sth off, stay away from something
trzymać się na odpowiednim poziomie
start learning
keep up, stick to the appropriate level
przetrzymywać kogoś, powstrzymywać kogoś przed pójściem spać
start learning
keep sb up, hold someone deter someone from going to sleep
wpaść do kogoś z wizytą
start learning
drop in, fall to someone to visit
skończyc się
start learning
end up with, to finish the
wyjść z kimś
start learning
take sb out, go with someone
przemyśleć, analizować (jakiś tekst lub dokumnet)
start learning
to think over, analyze (some text or dokumnet)
pojawić
start learning
turn up, appear
wybrzydzać, robić zamieszanie, zgiełk
start learning
cause a fuss, criticize, to stir up trouble
upadek, krach/runąć, zapadać, łamać
start learning
collapse, fall, crash / fall, fall, break
poświęcać się czemuś
start learning
devote
sztuczne zęby, sztuczna szczęka
start learning
artificial teeth, false teeth
dobrze śpać
start learning
sleep well, get a good night's sleep
całą noc nie zmrużyć oka (idiom)
start learning
all night not sleep a wink (idiom)
przez całą noc
start learning
overnight, through the night
zamieszanie, zgiełk
start learning
fuss, confusion, uproar
uśmierzyc ból, ulżyć, uwolnić
start learning
relieve (pain), relieve, release
pomyślność
start learning
prosperity, well-being
dom opieki, dom starców,
start learning
residential home, nursing home,
wolontariusz
start learning
volunteer
pomoc spoleczna
start learning
social assistance
chory
Źle się czuję. Muszę wziąć aspirynę.
start learning
old man /
I feel ill. I must take an aspirin.

You must sign in to write a comment