Unit 9, Culture

5  1    104 flashcards    ms95
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
studio nagrań
start learning
recording studio
wiolonczela
start learning
cello
kontrabas
start learning
double bass
harfa
start learning
harp
altówka
start learning
viola
skrzypce
start learning
violin
instrument dęty
start learning
wind
dyrygent
start learning
conductor
sala koncertowa
start learning
concert hall
zespół
start learning
ensembe, band, group
występ
start learning
gig
przedstaiwnie, spektakl
start learning
performance, play
turne
start learning
tour
otrzymać dobre recenzje
start learning
get good reviews
występować na żywo
start learning
perform a live show
grać na instrumencie
start learning
play AN instrument
śpiewać partię solową
start learning
sing a solo
stroić gitarę
start learning
tune strings on a guitar
gwizdać melodię
start learning
whistle a tune
rozdział
start learning
chapter
treść, zawartość, spis treści
start learning
contents
kryminalny
start learning
crime
beletrystyka/literatura faktu
start learning
fiction/non-fiction
podanie ludowe
start learning
folk tale
bajka
start learning
fairy tale
pierwsza/czwarta strona okładki
start learning
front/back cover
wciągająca fabuła
start learning
gripping plot
mit
start learning
myth
powieść
start learning
novel
powieściopisarz
start learning
novelist
sztuka
start learning
play
wiersz
start learning
poem
poezja
start learning
poetry
nowela
start learning
short story
tom
start learning
volume
na podstawie życiorysu danej osoby
start learning
based on the life of sb
otrzymać dobrą prasę
start learning
get a good press
mieć nieoczekiwany zwrot akcji
start learning
have an unexpected twist
mieć tragiczny koniec
start learning
have a tragic end
kasa biletowa
start learning
box office
obsada
start learning
cast
pierwszy rząd
start learning
front row
przerwa, antrakt
start learning
interval
scenariusz
start learning
script
miejsce
start learning
seat
scena
start learning
stage
osoba osadzająca widzów w teatrze
start learning
usher
przesłuchania do danej roli
start learning
audition for a role
rezerwować bilety
start learning
book/reserve ticktes
przyciągać czyjąś uwagę
start learning
capture sb's attention
odebrać bilety
start learning
collect/pick up your tickets
wyjść na scenę
start learning
come/step onto the stage
wystawić sztukę dla jednego aktora, monodram
start learning
do a one-man show
zapomnieć/pamiętać swoją rolę
start learning
forget/remember lines
patrzeć w kierunku publiczności
start learning
look in the audience
ukłonić się
start learning
take a bow
wejść w światło reflektora
start learning
walk into the spotlight
film akcji
start learning
action
reżyserować
start learning
direct
reżyser
start learning
director
producent
start learning
producer
efekty dźwiękowe
start learning
sound effects
używać efekty specjalne
start learning
use special effects
podskoczyć na swoim miejscu
start learning
jump out of one's seat
rola grana przez
start learning
role is played by sb
występować w filmie
start learning
star in a movie
premiera filmu odbędzie się
start learning
the film will premiere at/on
talk schow
start learning
chat show
film dokumentalny
start learning
documentary
fikcyjny
start learning
fictional
sieć
start learning
network
teleturniej
start learning
quiz show
widz
start learning
viewer
być uzależnionym od programu telieizyjnwgo
start learning
be addicted to a show
akcja dzieje się w
start learning
be set in
mieć rekordową oglądalność
start learning
have a record audience
pędzel malarski
start learning
brush
płótno malarskie
start learning
canvas
pejzaż
start learning
landscape
arcydzieło
start learning
masterpiece
farba olejna
start learning
oil paint
portret
start learning
portrait
rzeźba
start learning
sculpture
szkic
start learning
sketch
posąg, statua
start learning
statue
martwa natura
start learning
still life
wykonać posąg naturalnej wielkości
start learning
make a life-size statue
organizować wydarzenie artystyczne
start learning
organise an art performance
zapierający dech w piersiach
start learning
breathtaking
zabawny
start learning
entertaining, funny
przerażający
start learning
frightening, scary
charakterystyczny obiekt
start learning
landmark
przewidywalny
start learning
predictable
szokujący
start learning
shocking
ekscytujący
start learning
thrilling
tragiczny
start learning
tragic
niewiarygodny
start learning
unbelievable
ukazać się na DVD
start learning
come on a DVD
zdradzić zakończenie
start learning
give away the ending
odłożyć ksiażkę
start learning
put a book down
przygotowywać program telev
start learning
put on a show
oderwać oczy od ekranu
start learning
take your eyes off the screen
próba do przedstawienia
start learning
rehearsal
wzruszający
start learning
moving, touching

You must sign in to write a comment