Unit 8 zdania

 0    67 flashcards    Lenka i Franek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Lubisz cytryny? Tak.
start learning
Do you like lemons? Yes, I do.
Czy on lubi wodę? Tak.
start learning
Does he like water? Yes, he does.
Czy ona lubi gazowane napoje? Nie.
start learning
Does she like fizzy drinks? No, she doesn't.
Nie lubi herbaty.
start learning
She doesn't like tea.
Lubi herbatę.
start learning
She likes tea.
Czy jego matka lubi gazowane napoje?
start learning
Does his mother like fizzy drinks?
Cz lubisz mleko?
start learning
Do you like milk?
Jesteś spragniony? Nie.
start learning
Are you thirsty? No, I don't.
Podoba Ci się ten obrazek?
start learning
Do you like this picture?
Mam pomysł.
start learning
I've got an idea.
A co z Glendą?
start learning
What about Glenda?
Ona lubi sok pomarańczowy także.
start learning
She likes orange juice, too.
To wspaniale!
start learning
It's wonderful!
Mój ulubiony napój to lemoniada.
start learning
My favourite drink is lemonade.
Ona kocha sport!
start learning
She loves sport!
Nienawidzę kanapek.
start learning
I hate sandwiches.
Moja ciotka nie lubi kawy.
start learning
My aunt doesn't like coffee.
Matt nie lubi kotów.
start learning
Matt doesn't like cats.
Myślę, że to nudne.
start learning
I think it's boring.
Nienawidzę tego. To jest okropne.
start learning
I hate it. It's terrible.
Nienawidzę jogurtu.
start learning
I hate yogurt.
To moje ulubione jedzenie.
start learning
It's my favourite food.
Ulubionym jedzeniem mojego taty jest jogurt truskawkowy.
start learning
My father's favourite food is strawberry yogurt.
Jego siostra kocha jabłka,
start learning
His sister loves apples,
On nie ma brata.
start learning
He hasn't got brother.
Lubi colę, ale nienawidzi lemoniady.
start learning
She likes Coke but she hates lemonade.
Oto jabłko dla ciebie.
start learning
Here's an apple for you.
Nie ma mowy.
start learning
No way!
pudełko śniadaniowe
start learning
lunchbox
Lucy i Mary nie lubią śliwek.
start learning
Lucy and Mary don't like plums.
Mój kuzyn lubi romantyczne piosenki.
start learning
My cousin likes romantic songs.
Ona nienawidzi tego.
start learning
She hates it.
Ona kocha to.
start learning
She loves it.
Czy pizza Gloria jest ulubionym jedzeniem?
start learning
Is pizza Gloria's favourite food?
To jest w szufladzie.
start learning
It; s in the drawer.
Nienawidzę masła.
start learning
I hate butter.
Lubię słodycze.
start learning
I like sweets.
Nie lubię chipsów.
start learning
I don't like crisps.
Nie lubi koktajli mlecznych.
start learning
She doesn't like milkshake.
tłuszcz
start learning
fat
cukier
start learning
sugar
Dużo tłuszczu
start learning
a lot of fat
dużo cukru
start learning
a lot of sugar
Kładziesz je na chleb.
start learning
You put it in the bread.
On lubią wiśnie.
start learning
They like cherries.
Czy jego brat lubi pizzę?
start learning
Does his brother like pizza?
Czy jej wuj lubi kolę?
start learning
Does her uncle like Coke?
Moja matka i mój ojciec lubią jogurt.
start learning
My mother and my father like yogurt.
Naprawdę kocham muzykę.
start learning
I really love music.
Lubicie siłownię? Nie, nie lubimy.
start learning
Do you like gym? No, we don't.
jeść
start learning
eat
Jedz zdrowe jedzenie.
start learning
Eat healthy food.
masło
start learning
butter
słodycze
start learning
sweets
Masło ma dużo tłuszczu.
start learning
Butter has a lot of fat.
Wiele, dużo
start learning
a lot of
dużo cukru
start learning
a lot of sugar
Słodycze mają dużo cukru.
start learning
Sweets have got a lot of sugar.
Dużo tłuszczu
start learning
a lot of fat
zwierzęta
start learning
animals
jedzenie
start learning
food
Myszy
start learning
mice
Co jest twoim ulubionym jedzeniem?
start learning
What's yout favourite food?
Jakiego jedzenia lubi Jason?
start learning
What food does Jason like?
Na jakim instrumencie Matilda umie grać?
start learning
What instrument can Matilda play?
On nie potrafi jeżdzić na nartach.
start learning
He can't ski.
Ona nienawidzi węży.
start learning
She hates snakes.

You must sign in to write a comment