Unit 8 describing a neighbourhood

 0    48 flashcards    ewakowalczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
there is a lot of greenery
start learning
jest dużo zieleni
there are no recreational grounds
start learning
nie ma terenów rekreacyjnych
it's a no-go-area
start learning
to nie jest obszar do chodzenia
there is a lot of traffic congestion
start learning
jest dużo zatorów komunikacyjnych
there are traffic jams
start learning
są korki
there aren't enough parking slots
start learning
nie ma wystarczająco dużo miejsc parkingowych
there's a great variety of public transport
start learning
istnieje duża różnorodność transportu publicznego
to offer a wide range of entertainment
start learning
oferuje szeroką gamę rozrywki
a pedestian zone
start learning
strefa dla pieszych
cycling paths
start learning
ścieżki rowerowe
sports facilities
start learning
udogodnienia sportowe
a block of flats
start learning
blok mieszkalny
a detached house
start learning
dom wolnostojący
residential area
start learning
Powierzchnia mieszkalna
on the outskirts
start learning
na obrzeżach
in the suburbs
start learning
na przedmieściach
with a great view of...
start learning
z pięknym widokiem...
affordable housing
start learning
tanie mieszkania
overpriced restaurants
start learning
droga restauracja
shabby
start learning
zapuszczone/sfatygowane
run down
start learning
przestawać działać/rozładowywać się/ podupadły
isolated
start learning
odosobnione
vibrant
start learning
wibrujący/tętniący życiem
vibrant city
start learning
tętniące życiem miasto
a leafy neighbourhood
start learning
zielona okolica
industrial (district)
start learning
przemysłowe (powiat)
sorry to bother you, but have you got a minute?
start learning
Przepraszam ci przeszkadzać, ale czy masz minutę?
there seems to be a problem with...
start learning
wydaje się być problem z...
I don't know if you realised that
start learning
Nie wiem, czy to zrozumiałeś/zdawałeś sobie sprawę
I'm sorry about that
start learning
Przykro mi z tego powodu
get down to work
start learning
zabrać się do pracy
to use mobile banking
start learning
korzystać z bankowości mobilnej
to transfer money
start learning
przelać pieniądze
quiet neighbourhood
start learning
spokojna okolica
facility
start learning
łatwość/udogodnienie
damaged
start learning
uszkodzony
I see what you mean
start learning
Rozumiem, co masz na myśli
haven't we met before?
start learning
czy nie spotkaliśmy się wcześniej?
I don't have such a long holiday like you
start learning
Nie mam takich długich wakacji jak ty
I haven't tryed it yet
start learning
Nie próbowałem tego
you musn't be late more than...
start learning
nie możesz spóźnić się bardziej niż...
it's good be on time
start learning
dobrze, być na czas
he always is interested in...
start learning
zawsze jest zainteresowany...
what is going on
start learning
co się dzieje
a lot of green space around
start learning
dużo zielonej przestrzeni wokół
spill - spilt - spilt
start learning
rozlewać
all the neighbours known each other
start learning
wszyscy sąsiedzi się znają
leave the party befoure midnight
start learning
zostaw imprezę przed północą

You must sign in to write a comment