Unit 6, part 2

 0    105 flashcards    TheKawka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zdradzić
start learning
reveal
szanować
start learning
respect
ratować
start learning
rescue
wymagać
start learning
require
niezwykły
start learning
remarkable
niechętny
start learning
reluctant
uwolnić, wypuścić
start learning
release
polecany przez
start learning
recommended by
recommendation
start learning
rekomendacja
osiągnąć
start learning
reach
rozgłos
start learning
publicity
chronić
start learning
protect
głęboko poruszający
start learning
profoundly moving
zachować
start learning
preserve
dokładny
start learning
precise
potencjał
start learning
potential
cel czegoś
start learning
point of sth
fabuła
start learning
plot
pomost, platforma
start learning
platform
gołąb
start learning
pigeon
przeszywać
start learning
pierce
zezwolić
start learning
permit
przejście, korytarz
start learning
passageway
przekazać coś dalej
start learning
pass sth on
mijać
start learning
pass by
uczestnik dyskusji
start learning
panellist
okazały
start learning
palatial
tempo
start learning
pace
z drugiej strony
start learning
on the other hand
przyjść komuś do głowy
start learning
occur to sb
zobowiązany do zrobienia czegoś
start learning
obliged to do sth
skinąć głową
start learning
nod
marynarka wojenna
start learning
navy
powieść kryminalna
start learning
mystery
nieporozumienie
start learning
misunderstanding
misja
start learning
mission
wprowadzić w błąd
start learning
mislead
posłaniec
start learning
messenger
wymyślić coś
start learning
make sth up
dostrzec, rozróżnić
start learning
make out
uwolnić
start learning
liberate
wtajemniczyć kogoś
start learning
let sb in on a secret
wyjawić sekret
start learning
let out a secret
przekartkować
start learning
leaf through
mina lądowa
start learning
landmine
uklęknąć
start learning
kneel
zabić
start learning
kill
ukrywać coś
start learning
keep sth back
utrzymać coś w tajemnicy (przed kimś)
start learning
keep sth a secret (from sb)
zranić
start learning
injure
ogrom
start learning
immensity
ogromny
start learning
immense
ilustrator
start learning
illustrator
ściszony
start learning
hushed
cudowny, niezwykły
start learning
wondrous
mrugnąć, puścić oko
start learning
wink
ostrzeżenie
start learning
warning
strefa działań wojennych
start learning
war zone
tom
start learning
volume
czarny charakter
start learning
villain
nietypowo
start learning
untypically
nierozwiązany
start learning
unresolved
ufać
start learning
trust
trylogia
start learning
trilogy
podstępnie wprowadzić w bła
start learning
trick
trkować
start learning
treat
mówiąc szczerze
start learning
to be frank/honest
nieśmiało
start learning
timidly
zbir, bandyta
start learning
thug
przemyślany
start learning
thoughtful
całkowicie, na wskroś
start learning
thoroughly
historia rozgrywa się w
start learning
the story is set in
przerażający
start learning
terrifying
nabrać kogoś
start learning
take sb in
stawić czoło, opanować
start learning
tackle
powieść z zaskoczeniem
start learning
suspense
podejrzewać
start learning
suspect
ktoś ma/powinien coś zrobić
start learning
sb is supposed to do sth
szczyt
start learning
summit
komuś udaje się coś zrobić
start learning
sb succeed in doing sth
zaszokowany, olśniony
start learning
stunned
wzmacniać się
start learning
strengthen
ciągły
start learning
steady
pozostać przy życiu
start learning
stay alive
stanowić
start learning
state
thriller szpiegowski
start learning
spy thriller
szpieg
start learning
spy
duch
start learning
spirit
określony, ustalony
start learning
specified
pracownik socjalny
start learning
social worker
wyczuć zapach
start learning
smell
podzielić się z kimś tajemnicą
start learning
share a secret with sb
pokręcić głową
start learning
shake one's head
sceneria
start learning
setting
bezinteresowny
start learning
selfless
pozornie
start learning
seemingly
przejrzeć kogoś/coś
start learning
see through sb/sth
skryty
start learning
secretive
skrobać
start learning
scratch
powieść science-fiction
start learning
science fiction
ocalić
start learning
save
sanktuarium
start learning
sanctuary
romans
start learning
romantic (book)
nagroda
start learning
reward, award
recenzja
start learning
review

You must sign in to write a comment