unit 6 oxford solution

 0    68 flashcards    xaversono1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ambicja
start learning
ambition
ambitny
start learning
ambitious
podobać się komuś
start learning
appeal to somebody
aresztować kogoś za coś
start learning
arrest somebody for something
zaprosić kogoś na randkę
start learning
ask somebody out
być komunikatywnym
start learning
be good at communicating
wspomnieć o czymś
start learning
bring something up
odwołać coś
start learning
call something off
wesoły
start learning
cheerful
pogoda ducha
start learning
cheerfulness
natknąć się na coś
start learning
come across something
skarżyć się na coś
start learning
complain about something
liczyć na kogoś
start learning
count on somebody
twórczy
start learning
creative
inwencja twórcza
start learning
creativity
zatrudnić kogoś w charakterze, na stanowisku
start learning
employ somebody as something
entuzjazm
start learning
enthusiasm
elastyczność
start learning
flexibility
hojność, wspaniałomyślność
start learning
generosity
hojny, wspaniałomyślny
start learning
generous
zrezygnować z czegoś
start learning
give something up
dobry humor
start learning
good humour
mieć poczucie humoru
start learning
have a good sense of humour
mieć dużo zdrowego rozsądku
start learning
have lots of common sense
brakować zdrowego rozsądku
start learning
have no common sense
być pełnym energii
start learning
have lots of energy
mieć zdolności organizacyjne
start learning
have organisational skills
być odważnym w obliczu bezpośrednich zagrożeń
start learning
have physical courage
zatrzymać kogoś
start learning
hold somebody up
uczciwość, szczerość
start learning
honesty
idealizm
start learning
idealism
idealistyczny, będący idealistą
start learning
idealistic
inteligencja
start learning
intelligence
inteligentny
start learning
intelligent
brakować wiary w siebie
start learning
lack self-confidence
lojalność
start learning
loyalty
dojrzały
start learning
mature
dojrzałość
start learning
maturity
skromny
start learning
modest
skromność
start learning
modesty
optymizm
start learning
optimism
cierpliwość
start learning
patience
pesymizm
start learning
pessimism
punktualny
start learning
punctual
punktualność
start learning
punctuality
realizm
start learning
realism
realistyczny, będący realistą
start learning
realistic
reagować na coś
start learning
respond to something
odpowiadać komuś
start learning
respond to somebody
szukać czegoś
start learning
search for something
wiara w siebie
start learning
self-confidence
wierzący w siebie
start learning
self-confident
poważny
start learning
serious
powaga
start learning
seriousness
być pełnym inicjatywy
start learning
show lots of initiative
nieśmiałość
start learning
shyness
siedzieć przy czymś
start learning
sit at something
towarzyskość
start learning
sociability
towarzyski
start learning
sociable
uparty
start learning
stubborn
upór
start learning
stubbornness
współczucie
start learning
sympathy
być podobnym do kogoś (rodzica lub przodka)
start learning
take after somebody
troskliwy, rozważny
start learning
thoughtful
troskliwość, rozwaga
start learning
thoughtfulness
zmienić się w coś
start learning
turn into something
pracować dla czegoś, kogoś
start learning
work for something, somebody
martwić się o coś
start learning
worry about something

You must sign in to write a comment