unit 6 get well cześć 2

 0    67 flashcards    AgusiaSuperGracz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zrobić wdech i wydech
start learning
breathe in and out
lekarstwo
start learning
cure
lekarstwo (ziołowe)
start learning
medicine (herbal)
diagnoza
start learning
diagnosis
zdiagnozować
start learning
diagnose
zbadać
start learning
examine
krople do oczu
start learning
eye drops
pierwsza pomoc
start learning
first aid
zrobić badanie krwi
start learning
do a blood test
zrobić komuś zastrzyk
start learning
give (sb) someone an injection
wstrzyknąć
start learning
inject
poczuć się lepiej
start learning
get better
szpital
start learning
hospital
przejść na dietę
start learning
go on a diet
zarezerwować wizytę
start learning
make an appointment
otworzyć szeroko usta
start learning
open wide
operacja
start learning
operation
pacjent
start learning
patient
przepisać
start learning
prescribe
recepta
start learning
prescription
zapobiegać
start learning
prevent
zapobieganie
start learning
prevention
przyłożyć na coś lód
start learning
put ice on something (sth)
zakleić coś plastrem
start learning
put a plaster on sth
wyzdrowieć, wyjść z choroby
start learning
recover (from a disease)
powrót do zdrowia
start learning
recovery
ekipa ratunkowa
start learning
rescue team
ratować życie
start learning
save lives
pójść do lekarza
start learning
see a doctor
zatrzymać krwawienie
start learning
stop the blood flowing
brać tabletki (przeciwhistaminowe)
start learning
take (antihistamine) tablets
zmierzyć komuś temperaturę
start learning
take sb's temperature
leczyć
start learning
treat
wyścig rowerowy
start learning
cycle race
jechać na rowerze
start learning
cycle
dać datek
start learning
donate
fundacja
start learning
foundation
ku pamięci kogoś
start learning
in memory of sb
maraton
start learning
marathon
uczestnik
start learning
participant
zbierać pieniądze na coś
start learning
raise money for (sth) something
założyć stronę internetową
start learning
set up a webpage
sponsorować
start learning
sponsor
brać udział w
start learning
take part in
złamać komuś serce
start learning
break sb's heart
nie móc uwierzyć własnym oczom
start learning
can't believe your eyes
pomóc komuś
start learning
give sb a hand
zrywać boki ze śmiechu
start learning
laugh your head off
na końcu języka
start learning
on the tip of your tongue
nabierać kogoś
start learning
pull sb's leg
być za czymś/przeciwko czemuś
start learning
be in favour of sth / opposed to sth
rozważać
start learning
consider
odciąć
start learning
cut off
nie pochwalać czegoś
start learning
disapprove of something (sth)
wyrazić czyjeś poparcie/brak poparcia dla czegoś
start learning
express sb's support for / disapproval of sth
kupić
start learning
get
wsiąść (na rower)
start learning
get on (your bike)
wyjść z
start learning
get out of
upierać się przy (robieniu czegoś)
start learning
insist on (doing something (sth))
brak czegoś
start learning
lack of sth
moskitiera
start learning
mosquito net
scyzoryk
start learning
penknife
ryzyko
start learning
risk
lina
start learning
rope
bezpieczeństwo
start learning
safety
osoba ocalała z katastrofy
start learning
survivor
ręka uwięzła mu pod głazem
start learning
trap

You must sign in to write a comment