Unit 4 – Risk

 0    8 flashcards    crajsis
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zabezpieczenie (na wypadek czegoś)
Brała te tabletki dla ochrony przed malarią.
start learning
precaution (against sth)
She took these pills as a precaution against malaria.
zbierać owoce swoich wysiłków
Teraz zbierają owoce swojej ciężkiej pracy.
start learning
to reap the rewards of one's efforts
They are now reaping the rewards of all their hard work.
szare komórki
start learning
grey matters
okazać się szokiem, zaszokować
Jej śmierć była dla nas szokiem.
start learning
come as a shock
Her death came as a shock to us.
analiza, kontrola
Przyjrzano się temu dokładnie.
start learning
scrutiny
It came under close scrutiny.
wywrzeć wpływ na kogoś
Artyści wywarli silny wpływ na młodsze pokolenie.
start learning
exert influence over sb
The artists exerted a strong influence on a younger generation.
na własne ryzyko
Ignoruj te ostrzeżenia na własne ryzyko.
start learning
at one's peril
Ignore these warnings at your peril.
wchodzić w drogę
Nie pozwoliłby, aby emocje przeszkadzały mu w wykonywaniu jego pracy.
start learning
get in the way
He wouldn't allow emotions to get in the way of him doing his job.

You must sign in to write a comment