UNIT 4 Campaign

 0    46 flashcards    konradzborowski6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przestępcy nie mogą wstępować do Legii Cudzoziemskiej
start learning
criminals are prohibited from joining the French Foreign Legion
rekrutom wolno wyjeżdżać podczas szkolenia podstawowego
start learning
recruits are permitted/allowed to leave during basic training
zbiórka kompani
start learning
a company assembly
apel
start learning
a roll call
zmiana warty
start learning
changing of the guard
starają się o przyjęcie do Legii Cudzoziemskiej
start learning
they apply to join the Foreign Legion
wcześniejsze doświadczenie wojskowe
start learning
previous military experience
są często oddlegowani do Ameryki Południowej
start learning
the are frequently on detached in South America
muszą odsłużyć pięcioletni kontrakt
start learning
they have to serve a five year contract
nalatywać nad cel
start learning
to making a pass over the target
rozkaz przygotowawczy
start learning
a warning order
zabezpieczyć teren
start learning
to secure the area
cel operacji
start learning
an object of an operation
przydzielony do samolotu
start learning
assign to aircraft
a formation of forces that land at the same time
start learning
wave
rozkaz wymarszu
start learning
a movement order
2 REP został wysłany do Zairu
start learning
2 REP was deployed to Zaire
wchodzić na pokład
start learning
to embark
przejąć kontrole nad Kolwezi
start learning
to take control over Kolwezi
wyznaczona jako miejsce, z którego mieli wyruszyć
start learning
designed as the take-off site
powstrzymać rebelianów od marszu na południe
start learning
to stop rebels marching south
silny wiatr wiał z północy
start learning
a strong wind was blowing from the north
odłożył(w czasie) drugi zrzut
start learning
he postpone the second airdrop
kosztem pięciu zabitych
start learning
at the cost of five men killed
śpiwór
start learning
a sleeping bag
operacje morsko-desantowe
start learning
amphibious operations
operacje wojskowe w terenie miejskim
start learning
military operations in urban terrain
ukończyć czteromiesięczne intensywne szkolenie
start learning
to complete four months of intensive training
skoki spadochronowe nad wodą
start learning
parachute jumping over water
czasza spadochronu
start learning
a canopy
wyzwalacz
start learning
a ripcord
zapasowy spadochron
start learning
a reserve parachute
wyciągnąć (kogoś z...)
start learning
to extract
ich zadaniem jest zrobienie rozpoznania strefy zrzutu
start learning
they are tasked to the reconnaissance of the drop zone
nawiązać kontakt
start learning
to link up
broń masowej zagłady
start learning
weapons of mass destruction
mają się przedostać do granicy
start learning
they are to make their way to the border
zasady użycia broni
start learning
rules of engagement
another word for escape
start learning
egress
start alarmowy
start learning
scramble
operacja 'pod przykryciem'
start learning
a covert operation
przerzucić, wprowadzić ludzi na terytorium nieprzyjaciela
start learning
to insert personnel into hostile territory
zostałaś wyznaczona do dowodzenia grupą
start learning
you were assigned to lead the team
teren ambasady
start learning
the embassy compound
pod osłoną nocy
start learning
under the cover of darkness
ubezpieczaliśmy siebie nawzajem
start learning
we were preparing cover for one another

You must sign in to write a comment