Unit 3 "szkoła", repetytorium maturalne LONGMAN 2015

 0    210 flashcards    kinguu1912
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
boarding school
start learning
szkoła z internatem
college
start learning
uniwersytet
independent school
start learning
szkoła niepubliczna
kindergarten
start learning
przedszkole
primary school
start learning
szkoła podstawowa
public school
start learning
szkoła prywatna
secondary school
start learning
szkoła średnia
state school
start learning
szkoła publiczna
vocational school
start learning
szkoła zawodowa
academic year
start learning
rok akademicki
apply to university
start learning
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
attend lectures
start learning
uczęszczać na wykłady
(BA) dissertation
start learning
praca licencjacka
BA (Bachelor of Arts)
start learning
licencjat w dziale nauk humanistycznych
BEd (Bachelor of Education)
start learning
licencjat w dziedzine pedagogiki
BSc (Bachelor of Science)
start learning
licencjat w dziale nauk ścisłych
campus
start learning
kampus uniwersytecki
dean
start learning
dziekan
get a degree
start learning
uzyskać stopień naukowy
dorm
start learning
akademik
get a scholarship
start learning
dostać stypendium
get into university
start learning
dostać się na uniwersytet
graduate (n)
start learning
absolwent
graduate (v)
start learning
ukończyć studia
lecturer
start learning
wykładowca
MA(Master of Arts)
start learning
magister w dziedzinie nauk humanistycznych
MEd (Master of Education)
start learning
magister w dziedzinie pedagogiki
MSc (Master of Science)
start learning
magister w dziedzinie nauk ścisłych
PhD(Doctor of Philosophy)
start learning
doktor
postgraduate course
start learning
studia magisterskie
research paper
start learning
publikacja naukowa
sabbatical (leave)
start learning
urlop naukowy
seminar
start learning
seminarium naukowe
term paper
start learning
praca semestralna
thesis
start learning
praca magisterska/doktorska
university fees
start learning
czesne
tutorial
start learning
konsultacje
undergraduate
start learning
student pierwszych trzech lat studiów
workshop
start learning
zajęcia praktyczne
humanities
start learning
nauki humanistyczne
law
start learning
prawo
linguistics
start learning
językoznawstwo
psychology
start learning
psychologia
social sciences
start learning
nauki społeczne
sociology
start learning
socjologia
certificate
start learning
certyfikat
compulsory
start learning
obowiązkowy
deputy head
start learning
wicedyrektor
enrol on a course
start learning
zapisać się na kurs
extra-curricular activities
start learning
zajęcia dodatkowe
follow the curriculum
start learning
realizować program nauczania
form teacher
start learning
wychowawca
head teacher
start learning
dyrektor
mixed-ability class
start learning
klasa złożona z uczniów o różnym poziomie umiejętności
optional
start learning
nieobowiązkowy
schoolchild
start learning
uczen
school fees
start learning
czesne
school year
start learning
rok szkolny
state education
start learning
szkolnictwo publiczne
curriculum
start learning
program nauczania
teaching staff
start learning
grono pedagogiczne
term
start learning
semester
timetable
start learning
plan lekcji
backpack
start learning
plecak
compass
start learning
cyrkiel
file
start learning
segregator
folder
start learning
teczka
fountain pen
start learning
pióro wieczne
highlighter
start learning
zakreślacz
hole punch
start learning
dziurkacz
notepad
start learning
notatnik
notebook
start learning
zeszyt
paperclip
start learning
spinacz do papieru
pencil sharpener
start learning
temperówka
rubber
start learning
gumka
ruler
start learning
linijka
set square
start learning
ekierka
stapler
start learning
zszywacz
analyse
start learning
analizować
Chemistry
start learning
Chemia
economics
start learning
ekonomia
english literature
start learning
angielski, literatura angielska
essay
start learning
wypracowanie
geography
start learning
geografia
graph
start learning
wykres
history
start learning
historia
interpretation
start learning
interpretacja
maths
start learning
matematyka
paper textbook
start learning
podręcznik w wersji papierowej
electronic textbook
start learning
podręcznik w wersji elektronicznej
run experiments
start learning
przeprowadzać eksperymenty
science
start learning
przedmioty ścisłe
solve quadratic equations
start learning
rozwiązywać równania kwadratowe
take notes
start learning
robić notatki
test tube
start learning
próbówka
write up an experiment
start learning
opisać doświadczenie
abilities
start learning
zdolności
academic results
start learning
wyniki w nauce
academic standards
start learning
poziom nauczania
all-round development
start learning
wszechstronny rozwój
attend school
start learning
chodzić do szkoły
average
start learning
przeciętny
bookworm
start learning
mól książkowy
brainstorm
start learning
burza mózgów
creativity
start learning
kreatywnośc
distinguished
start learning
wybitny
excel at sth
start learning
celować w czymś
talented
start learning
uzdolniony
give feedback on homework
start learning
omawiać pracę domową
homeschooling
start learning
nauczanie domowe
know-it-all
start learning
mądrala
learning difficulties
start learning
trudności w uczeniu się
make progress
start learning
robić postępy
learn by heart
start learning
uczyć się na pamięć
outstanding grades
start learning
znakomite oceny
pay attention to
start learning
słuchać uważnie kogoś/czegoś
set targets
start learning
wyznaczać cele
skills
start learning
umiejętności
swot
start learning
kujon
take attendance
start learning
sprawdzać listę obecności
teamwork
start learning
praca zespołowa
be off school
start learning
nie chodzić do szkoły (z powodu choroby)
bully (v)
start learning
prześladować
bully (n)
start learning
prześladowca
bullying
start learning
prześladowanie
CCTV camera
start learning
kamera monitoringu
cheat
start learning
oszukiwać, ściągać
copy from sb
start learning
spisywać od kogoś
cheat notes
start learning
ściągi
do well at school
start learning
mieć dobre wyniki w szkole
do badly at school
start learning
mieć złe wyniki w szkole
do well in exams
start learning
mieć dobre wyniki na egzaminach
do badly in exams
start learning
mieć złe wyniki na egzaminach
dyslexia
start learning
dyslekcja
expel sb from school
start learning
wyrzucić kogoś ze szkoły
expulsion
start learning
wydalenie
fail to achieve sth
start learning
nie osiągnąć czegoś
failure
start learning
porażka
get poor results
start learning
mieć słabe wyniki
have a hard time
start learning
mieć trudności
hopeless at Maths
start learning
beznadziejny z matmy
individual approach
start learning
indywidualne podejscie
misbehave
start learning
źle się zachowywać
offence
start learning
przewinienie
overcome problems
start learning
pokonywać problemy
remedial classes
start learning
zajęcia wyrównawcze
skip lessons
start learning
chodzić na wagary
special education needs
start learning
specjalne potrzeby edukacyjne
support
start learning
wsparcie
weaker areas
start learning
słabe punkty
A-levels
start learning
brytyjska matura
assessment
start learning
ocena, ocenianie
entrance exam
start learning
egzamin wstępny
exam paper
start learning
arkusz egzaminacyjny
exam results
start learning
wyniki egzaminu
examination rules
start learning
zasady zdawania egzaminu
external exam
start learning
egzamin zewnętrzny
internal exam
start learning
egzamin wewnętrzny
fail an exam
start learning
niezdać egzaminu
flunk an exam
start learning
oblać egzamin
GCSEs
start learning
brytyjski egzamin gimnazjalny
grade
start learning
stopień, ocena
grade point average
start learning
średnia ocen
mark (n)
start learning
stopień wyrażony w punktach
mark (v)
start learning
sprawdzać, oceniać
mock exam
start learning
egzamin próbny
online report
start learning
dzienniczek internetowy
pass an exam
start learning
zdać egzamin
past papers
start learning
arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich
retake an exam
start learning
zdawać egzamin ponownie
school-leaving exam
start learning
egzamin po ukończeniu nauki w szkole
school report
start learning
świadectwo szkolne
score 100 points
start learning
otrzymać 100 punktów
set an exam
start learning
przygotowywać egzamin
take an exam
start learning
podejść do egzaminu
take a test
start learning
pisać sprawdzian
afterschool club
start learning
świetlica szkolna
attend a course
start learning
chodzić na kurs
be a member
start learning
być członkiem
become a member
start learning
zostać członkiem
develop artistically
start learning
rozwijać zdolności artystyczne
develop leadership skills
start learning
rozwijać zdolności przywódcze
develop interpersonal skills
start learning
rozwijać zdolności interpersonalne
first aid training
start learning
kurs pierwszej pomocy
join a club
start learning
zapisać się do klubu
join a gym
start learning
zapisać się na siłownię
participate in
start learning
brać udział w
school choir
start learning
chór szkolny
school orchestra
start learning
orkiestra szkolna
society
start learning
towarzystwo, stowarzyszenie
sports club
start learning
kółko sportowe
drama club
start learning
kółko teatralne
chess club
start learning
kółko szchowe
photography club
start learning
kółko fotograficzne
voluntary
start learning
dobrowolny
be off school
start learning
być nieobecnym w szkole
catch up on school work
start learning
nadrobić materiał z zajęć
catch up with the rest of the class
start learning
dogonić resztę klasy
drop out of school
start learning
rzucić szkołę
fall behind with school work
start learning
mieć zaległości w nauce
get down to work
start learning
zabrać się do pracy
hand in homework
start learning
oddać pracę domową
note down
start learning
zapisywać
take in information
start learning
przyswajać informacje
turn up late
start learning
spóźnić się
a piece of cake
start learning
łatwizna
burn the midnight oil
start learning
pracować do późna w nocy
feel out of your depth
start learning
całkowicie się pogubić
know sth inside out
start learning
znać coś na wylot
pass an exam with flying colours
start learning
zdać egzamin śpiewająco

You must sign in to write a comment