unit 3 i 4

 0    140 flashcards    sandraraczak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
możliwość, zdolność
start learning
ability
zdumiony, zaskoczony, osłupiały
start learning
amazed
zirytowany, zły, rozdrażniony
start learning
annoyed
przerażony, wstrząśnięty, zszokowany
start learning
appalled
zdziwiony
start learning
astonished
ból krzyża/pleców
start learning
backache
przygnębiony, mający chandrę
start learning
be down in the dumps
być w siódmym niebie
start learning
be on cloud nine
nieposiadający się ze szczęścia
start learning
be over the moon
posiniaczony, obity
start learning
bruised
tanio
start learning
cheaply
ból w klatce piersiowej
start learning
chest pains
oczywiście
start learning
clearly
wygodnie, bezpiecznie
start learning
comfortably
zaangażowanie, poświęcenie
start learning
commitment
kaszel
start learning
cough
zły (na kogoś)
start learning
cross
zachwycony
start learning
delighted
wstrząśnięty zrozpaczony
start learning
devastated
dyscyplina
start learning
discipline
oburzony
start learning
disgusted
cierpiący na zawroty głowy
start learning
dizzy
entuzjastyczny, pełen zapału
start learning
enthusiastic
podniecony
start learning
excited
niezmiernie, szalenie
start learning
extremely
być przygnębionym
start learning
feel blue
być przybitym, smutnym
start learning
be nailed, sad
być wniebowziętym
start learning
feel on top of the world
wściekły
start learning
furious
hojność, szczodrość
start learning
generosity
szczęśćie
start learning
happiness
ból głowy
start learning
headache
urażony, obrażony, dotknięty, zraniony
start learning
hurt
niewiarygodnie, nieprawdopodobnie
start learning
incredibly
swędzący
start learning
itchy
życzliwość, uprzejmość
start learning
kindness
lenistwo
start learning
laziness
nieszczęśliwy, przygnębiony
start learning
miserable
potrzeba, konieczność
start learning
necessity
zdrętwiały, bez czucia, skostniały
start learning
numb
bolący
start learning
painful
przerażony, skamieniały (ze strachu)
start learning
petrified
zadowolony, uradowany
start learning
pleased
dobrobyt
start learning
prosperity
szybko, prędko
start learning
quickly
gwałtownie
start learning
rapidly
wysypka
start learning
rash
bardzo, naprawdę
start learning
really
katar
start learning
runny nose
przestraszony
start learning
1. frightened 2. scared
poczucie własnej wartości / godności
start learning
self-esteem
niezależność
start learning
self - reliance
wyrzeczenie, poświęcenie się
start learning
self-sacrifice
przejmujący dreszczem, drżący
start learning
shivery
zszokowany
start learning
shocked
chory
start learning
sick
podobnie
start learning
similarly
koncentracja, skupienie uwagi
start learning
single-mindedness
bolący, bolesny
start learning
sore
gone sportowe zachowanie
start learning
sportsmanship
wytrzymałość, wytrwałość
start learning
stamina
ból żołądka
start learning
stomach ache
zdziwiony, zaskoczony
start learning
surprised
zadziwiająco, zaskakująco
start learning
surprisingly
spuchnięty, obrzmiały
start learning
swollen
duch współpracy, poczucie przynależności do zespołu
start learning
team spirit
zmęczenie, znużenie
start learning
tiredness
nieszczęśliwy
start learning
unhappy
niezdrów, niedysponowany
start learning
unwell
zaniepokojony, wytrącony z równowagi
start learning
upset
słaby
start learning
weak
niepokojąco
start learning
worryingly
poświęcić uwagę (kwestii/problemowi)
start learning
address (issues /a problem)
pomagać (biednym ludziom/ rozwijającym się krajom)
start learning
aid (poor people / developing countries)
wierzyć w kogoś/coś
start learning
believe in somebody/something
należeć do
start learning
belong to sth
uczestniczyć w kampanii, prowadzić kampanię
start learning
campaign
uczestnik / uczestniczka kampani
start learning
campaigner
dbać (o kogoś), obchodzić (kogoś), troszczyć się
start learning
care (about sb/sth)
wolontariusz
start learning
charity worker
zmiana klimatu
start learning
climate change
współistnieć, koegzystować
start learning
co-exist
współzawodniczyć, rywalizować, konkurować
start learning
compete
przeciwnik, konkurent, rywal, współzawodnik/współzawodniczka
start learning
competitor
skazić, zanieczyścić
start learning
contaminate
współpracować
start learning
co-operate
wycinanie lasów
start learning
deforestation
niszczyć, pustoszyć
start learning
devastate
zanikać, wymierać
start learning
die out
choroba
start learning
disease
rozdawać, rozdzielać, rozprowadzać
start learning
distribute
dystrybutor
start learning
distributor
darować, ofiarować (pieniądze/ ubrania)
start learning
donate (money / clothes)
ofiarodawca/ofaiarodawczyni, darczyńca
start learning
donor
susza
start learning
drought
trzęsienie ziemi
start learning
earthquakes
ewakuować
start learning
evacuate
głód
start learning
famine
powódź
start learning
floods
osoba gromadząca fundusze, osoba kwestionująca
start learning
fundraiser
nalegać, upierać się, obstawać (przy czymś)
start learning
insist (on sth)
oddziaływać (wzajemnie na siebie)
start learning
interact
międzynarodowy
start learning
international
organizować
start learning
organize
organizator/organizatorka
start learning
organizer
rozgotowany
start learning
overcooked
zatłoczony, przepełniony
start learning
overcrowded
przelanie się
start learning
overflowing
uczestnik / uczestniczka
start learning
participant
uczestniczyć, brać udział
start learning
participate
zanieczyszczenie
start learning
pollution
ubóstwo, bieda
start learning
poverty
chronić, zachowywać
start learning
preserve
promować, lansować
start learning
promote
sponsor / sponsorka
start learning
promoter
protestować, sprzeciwiać się
start learning
protest (against sth)
zebrać (pieniądze)
start learning
raise (money)
podnosić świadomość
start learning
raise (awareness)
ponownie się ukazywać, pojawiać się
start learning
reappear
odbudowywać
start learning
rebuild
przenieść się
start learning
relocate
polegać na kimś/czymś
start learning
rely on sb/sth
półkole
start learning
semi-circle
na dłuższy okres czasu (ale nie na stałe)
start learning
semi - permanent
organizować, tworzyć
start learning
set up (sth)
sponsorować
start learning
sponsor
sponsor / sponsorka
start learning
sponsor
rozprzestrzeniać (się), roznosić się
start learning
spread
popierać, wspierać (organizacje charytatywną, kampanię)
start learning
support (a charity, a campaign)
kibic, stronnik/stronniczka
start learning
supporter
przeżyć, przetrwać (coś)
start learning
survive
odmieniać, przemieniać, przeobrażać, przekształcać (życie/ sytuacje)
start learning
transform (lives /a situation)
słabo rozwinięty
start learning
underdeveloped
bezrobocie
start learning
unemployment
urbanizacja
start learning
urbanization
wybuchy wulkanu
start learning
volcanic eruptions
ochotnik/ ochotniczka, wolontariusz/ wolontariuszka
start learning
volunteer
poświęcić dobrowolnie, ofiarować (czas/ pomoc)
start learning
volunteer (time / help)
porywać kogoś/coś
start learning
wash sb/ sth away
pracować na cele dobroczynne/ dla organizacji charytatywnej
start learning
work for charity

You must sign in to write a comment