Unit 3 Generations

 0    86 flashcards    fiszkoteka3253
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
młodość, wiek dojrzewania
start learning
adolescence
uwielbiać
start learning
adore
dorosłość, pełnoletniość
start learning
adulthood
pyskować, niegrzecznie się odzywać
start learning
answer back
wycofywać się (z jakiegoś stanowiska)
start learning
back down
nadawać na tych samych falach
start learning
be on the same wavelength
być nieufnym, czujnym wobec kogoś
start learning
be wary of sb
sprzeczać się z kimś
start learning
bicker with sb
wskaźnik urodzin
start learning
birth rate
chwalić się komuś czymś
start learning
boast to sb about sth
wydarzenie zacieśniające więzy między ludźmi
start learning
bonding experience
podkreślić czyjeś najgorsze cech.
start learning
bring out the worst in sb
prześladowanie, tyranizowanie
start learning
bullying
dzieciństwo
start learning
childhood
zasypać przepaść
start learning
close the generation
międzypokoleniową
start learning
gap
wojowniczy
start learning
combative
zwierzać się komuś z czegoś
start learning
confide in sb about sth
uprzejmość, grzeczność
start learning
courtesy
łatwy, śmiesznie prosty
start learning
dead easy
opuszczony, odludny
start learning
deserted
gardzić
start learning
despise
zakład poprawczy
start learning
detention centre
milknąć, cichnąć
start learning
die down
zakłócający spokój,
start learning
disruptive
remontować, odnawiać
start learning
do sth up
wada
start learning
drawback
starszy
start learning
elderly
nasilać się
start learning
escalate
rodzina wielopokoleniowa
start learning
extended family
wadliwy, błędny
start learning
faulty
współczuć komuś
start learning
feel sorry for sb
pochlebiać
start learning
flatter
flirtować z kimś
start learning
flirt with sb
zostać uprowadzonym
start learning
get abducted
popadać w kłopoty
start learning
get into trouble
mieć z kimś wiele wspólnego
start learning
have a lot in common with sb
służba zdrowia
start learning
healthcare
przepełniony, przeludniony
start learning
heaving
zatrzymywać, opóźniać coś/kogc
start learning
hold sb/sth up
najbliższa rodzina
start learning
immediate family
ogromnie, niezmiernie
start learning
immensely
nieumiejętność, niemożność
start learning
inability
nieumyślnie
start learning
inadvertently
niemowlęctwo, dzieciństwo
start learning
infancy
obrazić
start learning
insult
interwencja
start learning
intervention
pouczać kogoś w jakieś kwestii
start learning
lecture sb about sth
średnia długość życia
start learning
life expectancy
długość życia
start learning
lifespan
patrzeć na kogoś z góry
start learning
look down on sb
szanować, poważać kogoś
start learning
look up to sb
postęp medycyny
start learning
medical advance
wiek średni
start learning
middle age
minimalistyczny
start learning
minimalist
nagabywać, nękać kogoś o coś
start learning
nag sb about sth
pielucha
start learning
nappy
plemię koczownicze
start learning
nomadic tribe
emeryt/emerytka
start learning
OAP
starość
start learning
old age
ozdobny
start learning
ornate
bagatelizować coś
start learning
play sth down
przenocować kogoś
start learning
put sb up
odległy, oddalony
start learning
remote
wiek emerytalny
start learning
retirement age
hałaśliwy, awanturniczy
start learning
rowdy
zgadzać się z kimś
start learning
see eye to eye with sb
samozatrudniony
start learning
self-employed
doskonały, godny do naśladowania przykład
start learning
shining example
kompromitować kogoś
start learning
show sb up
smog
start learning
smog
tupać nogami
start learning
stamp your feet
emerytura
start learning
state pension
trzymać się razem
start learning
stick together
wybiegać
start learning
storm out
prosty
start learning
straightforward
niechlujny
start learning
tatty
dokuczać komuś z jakiegoś powodu
start learning
tease sb about sth
besztać, ganić kogoś za coś
start learning
tell sb off for sth
dziecko, brzdąc
start learning
toddler
nieprzewidywalny
start learning
unpredictable
rozległy, niezmierny
start learning
vast
żywiołowość, energia
start learning
vibrancy
kończyć coś
start learning
wind sth up
zawsze, bez wyjątku
start learning
without fail
zmarszczka
start learning
wrinkle

You must sign in to write a comment