Unit 2 My matura success B2

 0    89 flashcards    japat
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
według
start learning
according to
osiągnąć
start learning
achieve
czyny mówią głośniej niż słowa
start learning
actions speak louder than words
zaawansowany
start learning
advanced
gniew
start learning
anger
kąt nachylenia
start learning
angle
antyrządowy
start learning
anti-government
aspołeczny
start learning
antisocial
oczywisty
start learning
apparent
program komputerowy
start learning
application
według czyjegoś uznania
start learning
at the discretion of sb
nastawienie
start learning
attitude
władza, autorytet
start learning
authority
dostępny
start learning
available
karta bankowa
start learning
bank card
mieć zręczne ręce
start learning
be good with your hands
język ciała
start learning
Body Language
materiał dowodowy
start learning
body of evidence
kasa biletowa
start learning
box office
odważny
start learning
brave
wyjaśnienie
start learning
clarification
wskazówka
start learning
clue
wydać się, sprawić wrażenie
start learning
come across as
w porównaniu do
start learning
compared to
przeprowadzić
start learning
conduct
pewność siebie
start learning
confidence
stale
start learning
constantly
przekazać
start learning
convey
krytykować za
start learning
criticise for
niski (głos)
start learning
deep (voice)
zależny
start learning
dependent
dezaprobata
start learning
disapproval
nieuczciwy
start learning
dishonest
różnica, rozróżnienie
start learning
distinction
niezadowolony
start learning
dissatisfied
dominujący
start learning
dominant
entuzjastyczny
start learning
enthusiastic
dominujący
start learning
dominant
entuzjastyczny
start learning
enthusiastic
równość
start learning
equality
były szef
start learning
ex-boss
były prezydent
start learning
ex-president
przesadzać
start learning
exaggerate
oczekiwania
start learning
expectations
ekstrawertyczny
start learning
extrovert
kontakt wzrokowy
start learning
eye contact
oczy szeroko otwarte
start learning
eyes wide open
twarzą w twarz
start learning
face to face
wyraz twarzy
start learning
facial expression
udawać, fałszować
start learning
fake
samica
start learning
female
literatura piękna
start learning
fiction
przebieg rozmowy
start learning
flow of the conversation
głupota
start learning
foolishness
zmarszczenie brwi
start learning
frown
gest
start learning
gesture
przekazać
start learning
get across
zdradzić
start learning
give away
wydawać z siebie
start learning
give out
zadawać czemuś kłam
start learning
give the lie to sth
globalnie
start learning
globally
cel
start learning
goal
wysoki, przenikliwy
start learning
high-pitched
pusty, czczy
start learning
hollow
nielogiczny
start learning
illogical
niedojrzały
start learning
immature
w dobrym świetle
start learning
in a good light
przy głosie
start learning
in good voice
pod względem czegoś
start learning
in terms of sth
wywołać, ściągnąć
start learning
incur
wskazywać na
start learning
indicate
wskazujący na
start learning
indicative of
nieefektywny
start learning
inefficient
nieszczerość
start learning
insincerity
intensywny
start learning
intense
budzący strach
start learning
intimidating
onieśmielony
start learning
intimidated
zainteresowany
start learning
involved
irracjonalny
start learning
irrational
zirytowany
start learning
irritated
irytujący
start learning
irritating
brak
start learning
lack
brak zainteresowania czymś
start learning
lack of interest in sth
nachylać się
start learning
lean
niski
start learning
low-pitched
samiec
start learning
male
mniejszość
start learning
minority
nie dosłyszeć
start learning
mishear
błędnie interpretować
start learning
misinterpret

You must sign in to write a comment