UNIT 13 PRACA CZ. 2

 0    80 flashcards    magda550
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
starać się o pracę
start learning
apply for a job
kandydat
start learning
candidate
list motywacyjny
start learning
covering letter
życiorys
start learning
Curriculem Vitae
doświadczenie
start learning
experience
wypełnić formularz
start learning
fill in a form
podanie o pracę
start learning
job application
biuro pośrednictwa pracy
start learning
job centre
oferta pracy
start learning
job offer
przyjąć ofertę pracy
start learning
accept a job offer
dostać ofertę pracy
start learning
get a job offer
odrzucić ofertę pracy
start learning
turn down job offer
posiadać wykształcenie w jakiejś dziedzinie
start learning
have a degree/diploma in sth
potrafić dobrze obsługiwać komputer
start learning
have good IT skills
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
start learning
interviewer
ogłoszenie o pracę
start learning
job advertisement
szukać pracy
start learning
look for a job
proponować komuś pracę
start learning
offer sb a job
kwalifikacje
start learning
qualifications
rekrutacja
start learning
recruitment
referencje
start learning
references
podpisać umowę
start learning
sign a contract
umiejętności
start learning
skills
rozpocząć pracę
start learning
start work
wolna posada
start learning
vacancy
szef
start learning
boss
kariera
start learning
career
wyzwanie
start learning
challenge
kolega z pracy
start learning
colleague
dział
start learning
department
dział finansowy
start learning
finance department
dział zasobów ludzkich
start learning
human resources department
dział marketingu
start learning
marketing department
dział sprzedaży
start learning
sales department
termin wykonania pracy
start learning
deadline
obowiązek
start learning
duty
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
koszty utrzymania
start learning
living expenses
kierownik
start learning
manager
biuro
start learning
office
płaca
start learning
pay
stanowisko
start learning
position
pensja
start learning
salary
personel
start learning
staff
napiwek
start learning
tip
zapłata tygodniowa
start learning
wages
warunki pracy
start learning
working conditions
godziny pracy
start learning
working hours
miejsce pracy
start learning
workplace
być częścią zespołu
start learning
be part of a team
być na zwolnieniu lekarskim
start learning
be on sick leave
otrzymać awans
start learning
be/get promoted
prowadzić własną firmę
start learning
be self employed
pracować w nadgodzinach
start learning
do overtime
dostać premię
start learning
get a bonus
dostać pracę
start learning
get a job
dostać podwyżkę
start learning
get a pay rise
dostać awans
start learning
get promoted
zostać zwolnionym
start learning
get sacked
dużo zarabiać
start learning
make a lot of money
brać dzień wolny
start learning
take a day off
brać urlop
start learning
take leave
przejmować od kogos obowiązki, kontynuować czyjąś pracę
start learning
take over from sb
pracować jako nauczyciel
start learning
work as a teacher
pracować na umowę
start learning
work freelance
pracować dla firmy
start learning
work for a company
pracować w nadgodzinach
start learning
work long hours
pracować na zmianę
start learning
work shifts
zostać wyrzuconym z pracy
start learning
be fired
rzucić pracę
start learning
give up/ quit a job
strajkować
start learning
go on strike
zwolnić kogoś
start learning
lay sb off
bez pracy
start learning
out off work
emerytura
start learning
pension
emeryt
start learning
pensioner
przejść na emeryturę
start learning
retire
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment

You must sign in to write a comment