Unit 13 - Banking (druga książka)

 0    60 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pożyczać
start learning
lend
współwłaściciel
start learning
co-owner
fundusz
start learning
fund
obecnie
start learning
currently
kredyt
start learning
loan
pod postacią czegoś
start learning
in the form of sth
oprocentowanie
start learning
interest
zapłata, płatność
start learning
payment
zazwyczaj
start learning
typically
z reguły
start learning
as a rule
wspierany przez
start learning
backed by
zabezpieczenie (np. kredytu)
start learning
collateral
odzyskanie, ściągniecięcie
start learning
recovery
pożyczkodawca
start learning
lender
zwracać, spłacać
start learning
repay
porównywać coś z
start learning
to compare sth with [or to] sth
kredytobiorca
start learning
borrower
zobowiązywać się do czegoś
start learning
to commit to sth
oszacowanie
start learning
estimate
przyznawać
start learning
acknowledge
ryzykowne przedsięwzięcie
start learning
venture
zupełnie, wyłącznie
start learning
purely
charytatywny, filantropijny
start learning
philanthropic
podstawowa sprawa
start learning
primary concern
zwracać się do kogoś w jakiejś sprawie
start learning
to approach sb about sth
fundować przez
start learning
found by
były
start learning
one-time
pracownik
start learning
employee
pomoc (np. rządowa)
start learning
aid
powszechnie
start learning
generally
dostępny na miejscu, na stronie
start learning
on-site
wewnętrzny
start learning
interior
wieś
start learning
village
sprzęt do nawadaniania
start learning
irrigation equipment
seed
start learning
siać
pył, kurz
start learning
dust
duma, godność
start learning
pride
opłata
start learning
charge
punkt odniesienia
start learning
benchmark
wycena, oszacowanie
start learning
assessment
czynnik ryzyka
start learning
risk factor
lokalnie, miejscowo
start learning
locally
potencjał
start learning
potential
pozostawiać
start learning
remain
niewykorzystany
start learning
untapped
z łatwością
start learning
easily
pochłaniać
start learning
absorb
odpowiednio, jak należy
start learning
properly
marnować, trwonić
start learning
throw away
gwarancja
start learning
guarantee
dobroczynny
start learning
benevolent
pomyślność
start learning
well-being
nie zgadzać się na zrobienie czegoś, odmawiać
start learning
to refuse to do sth
jakikolwiek, którykolwiek
start learning
either
pożyczkodawca
start learning
moneylender
uzyskiwać, otrzymywać
start learning
obtain
(po)mimo
start learning
despite
w celu, aby
start learning
in order to
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
podnieść
start learning
raise

You must sign in to write a comment