UNIT 12 branches of goverment+civil rights and liberties+politics

 0    60 flashcards    sejfik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
approve the budget
start learning
zatwierdzić budżet
bill
start learning
projekt ustawy
constitution
start learning
konstytucja
congress
start learning
kongres
dissolution of the parliament
start learning
rozwiązanie parlamentu
left wing
start learning
lewica
legislative
start learning
ustawodawczy
member of parliament
start learning
członek parlamentu
national assembly
start learning
Zgromadzenie Narodowe
pass a law
start learning
uchwalić prawo
senate
start learning
senat
town councillor
start learning
Radny miasta
administer the country
start learning
rządzić krajem
executive
start learning
wykonawczy
implement legislation
start learning
wdrażac ustawy
mayor
start learning
burmistrz
prime minister
start learning
premier
president
start learning
prezydent
represent the country abroad
start learning
reprezentować kraj za granicą
the cabinet
start learning
rada ministrów
town council
start learning
rada miasta
court
start learning
sąd
court of appeal
start learning
sąd apelacyjny
apply the law
start learning
stosować prawo
judiciary
start learning
sądownictwo
jury
start learning
ława przysięgłych
resolve disputes
start learning
rozstrzygać spory
Supreme Court
start learning
Sąd Najwyższy
be a witness against yourself
start learning
zeznawać przeciwko sobie
be judged by your peers
start learning
być sądzonym przez równych sobie
burden of proof
start learning
Ciężar dowodu
censorship
start learning
cenzura
civil liberties
start learning
swobody obywatelskie
counsel
start learning
adwokat
deliver a verdict
start learning
wydać wyrok
due process of law
start learning
właściwa procedura sądowa
freedom of assembly
start learning
wolność zgromadzeń
freedom of association
start learning
wolność zrzeszania się
freedom of conscience
start learning
wolność sumienia
freedom of speech
start learning
wolność słowa
human rights
start learning
prawa człowieka
presume sb innocent
start learning
uznać kogoś za niewinnego
persuit of happiness
start learning
dążenie do szczęscia
reasonable doubt
start learning
uzasadnione wątpliwości
the rule of law
start learning
praworządność
unalienable rights
start learning
niezbywalne prawa
closely fought contest
start learning
zacięta walka
come to power
start learning
dojść do władzy
corruption scandal
start learning
Skandal korupcyjny
general election
start learning
wybory powszechne
internal politics
start learning
polityka wewnętrzna
landslide election victory
start learning
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
leader of the governing party
start learning
lider partii rządzącej
loss of public confidence in Parliament
start learning
Utrata zaufania społeczeństwa do parlamentu
major parties
start learning
główne partie
opinion poll
start learning
badanie opinii publicznej
opposition leader
start learning
lider opozycji
political events
start learning
wydarzenia polityczne
resign
start learning
złożyć rezygnację
the forthcoming elections
start learning
nadchodzące wybory

You must sign in to write a comment