Unit 1. Mandi, Student's Book

 0    47 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
po przemyśleniu
start learning
on second thoughts
na wszelki wypadek
start learning
on the off-chance
z kaprysu
start learning
on a whim
z ograniczonym zasobem pieniędzy
start learning
on a budget
z zasady
start learning
on principle
samodzielnie
start learning
on one's own
zgodnie z zamierzeniem
start learning
on target
na służbie
start learning
on duty
celowo, naumyślnie
start learning
on purpose
pod warunkiem, że
start learning
on condition that
kontynuować
start learning
carry on
wypełniać
start learning
carry out
wpływać na
start learning
carry over
opadać, maleć, przechodzić
start learning
wear off
mijać
start learning
wear on
znosić
start learning
wear out
zdobyć
start learning
carry off
mieć świat u stóp
start learning
to have the world at one's feet
być w siódmym niebie
start learning
be in seventh heaven
być czyjąś dumą
start learning
be a feather in one's cup
mieć głowę w chmurach
start learning
have one's head in the clouds
mieć kontrolę nad sytuacją
start learning
keep on top of things
nadążać za innymi, trzymać poziom
start learning
keep up with the Jonses
drażnić kogoś
start learning
rub somebody up the wrong way
ukraść show
start learning
steal the show
pracować bardzo ciężko
start learning
work one; s fingers to the bone
konsekwentnie dążyć do celu
start learning
work one's way up to the top
rozpocząć
start learning
take up
przestać próbować, darować sobie
start learning
give up
ignorować
start learning
block out
liczyć na
start learning
count on/rely
wynagradzać
start learning
make up for
zupełnie inny od
start learning
far cry from
niezwykły
start learning
out of the ordinary
przerażający
start learning
stomach-churning
kamień milowy
start learning
milestone
nie ma ograniczeń
start learning
world is your oyster
bogaty
start learning
well-heeled
nadchodzący
start learning
approaching/looming on the horizon
nie odmówiłbym sobie
start learning
I wouldn't say no to
mogę tylko pomarzyć
start learning
I can but dream
obeznany w świecie, obierzyświat
start learning
well traveled
znany
start learning
well known
elokwentny
start learning
well spoken
dobrze wychowany
start learning
well mannered/well brought up
dobrze postrzegany, ceniony, o dobrej reputacji
start learning
well thought of
dobrze udokumentowany
start learning
well documented

You must sign in to write a comment