Tourism in Antarctica

 0    32 flashcards    beariz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Wilderness
Antarctica is considered the last great wilderness on Earth
start learning
pustkowie, odludzie
Antarktyda jest uważana za ostatnie wielkie pustkowie na Ziemii
go ashore
It is not clear how many of them will eventually go ashore.
start learning
zejść na ląd (ze statku)
Nie wiadomo ilu z nich ostatecznie zejdzie na ląd
there is no denying that
There's no denying that it disturbs the envirement
start learning
nie ma wątpliwości, że
Nie ma wątpliwości, że to przeszkadza środowisku
set foot
Once again I set foot on a new world.
start learning
postawić stopę
Jeszcze raz postawiłam stopę na Nowym Świecie.
ice caps
Ice caps are the thick layers of ice permanently covering a vast area of land in Arctic
start learning
czapy lodowe
Czapy lodowe o grube warstwy lody na stałe pokrywające rozległe obszary Arktyki
global warming
Antarctic is melting due to global warming
start learning
globalne ocieplenie
Antarktyda topi się z powodu globalnego ocieplenia
carbon dioxide (CO2)
start learning
Dwutlenek węgla (CO2)
gas
start learning
gaz
melting ice caps
I would like to visit Antarctica before it melts
start learning
topnienie lodowców
Chciałbym odwiedzić Antarktydę zanim stopnieje
amusing animals
Penguins are very amusing animals
start learning
zabawne zwierzęta
Pingwiny są bardzo zabawnymi zwierzętami
coal field
The world's largest coal field is in Antarctica
start learning
Pole węgla
Największe światowe złoża węglowe są na Antarktydzie
gold source
start learning
źródło złota
I'm gonna have a guess
start learning
Będę musieć zgadywać
habitat
start learning
siedlisko
alien visitor
I am an alien visitor in the penguin's world
start learning
obcy przybysz
Jestem obcym przybyszem w świecie pingwinów
footprint
All visitors leave a footprint
start learning
ślad stopy
Wszyscy odwiedzający zostawiają ślady stóp
breed
They are able to breed at about 1 year old.
start learning
rozmnażać się (o zwierzętach)
Są zdolne do rozmnażania w wieku jednego roku
argue
They argue all the time
start learning
spierać się
Kłócą się cały czas
advocate
Antarctica needs advocates
start learning
adwokat, obrońca
Antarktyda potrzebuje obrońców
fund
start learning
unfundować
outweigh
The benefits outweigh the risks
start learning
przeważają
Korzyści przeważają nad ryzykiem
What control do they have over the tourists?
start learning
Jaką kontrolę mają nad turystami?
give instructions
start learning
wydawać instrukcje
approach
I see it's approaching lunchtime, so let's take a break.
start learning
zbliżać się
Widzę, że zbliża się pora lunch więc zróbmy przerwę
desinfect
The store has been disinfected and is open for business,
start learning
dezynfekować
Sklep zostawł zdezynfekowany i ponownie otwarty dla businessu
ensure
Please ensure that all examination papers have your name at the top.
start learning
zagwarantować
Proszę upewnić się, iż wszystkie dokumenty egzaminacyjne mają wasze imię na górze
instruct
We are instructed to take nothing away, except photographs
start learning
instruować
Jesteśmy pouczeni by nie zabierać niczego, poza zdjęciami
chemicals
Desinfect means to clean sth using chemicals
start learning
chemikalia
Dezynfekować znaczy czyścić coś używając chemikaliów
remove bacteria
start learning
usunąć bakterie
the risk of contaminating
start learning
Ryzyko zanieczyszczenia
have right to sth
start learning
mieć prawo do czegoś
run out of sth
We are running out of time
start learning
brakować czegoś
Kończy nam się czas

You must sign in to write a comment