to infinitive clause

 0    11 flashcards    solanum
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zaoferować wzięcie
start learning
offer to take
zaproponować budowę
start learning
propose to build
zgodzić się odebrać
start learning
agree to collect
rozkazał być cicho
start learning
ordered to be quiet
żądać żeby płacić
start learning
demand to pay
gwarantować rekompensaty
start learning
guarantee to compensate
obiecać pomoc
start learning
promise to help
przysiądz rozpatrzyć
start learning
swear to consider
straszyć wzrostem
start learning
threaten to increase
zgłosić się na ochotnika, żeby pomóc
start learning
volunteer to help
oczekiwać zabawy
start learning
expect to enjoy

You must sign in to write a comment