The world's most powerful women

 0    90 flashcards    inskaklaudiabe
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Źródło wszelkiego zła (o pieniądzach)
start learning
The root of all evil
Ogromny
start learning
Immense
Ambitny
start learning
Ambitious
Wykorzenienie
start learning
Eradication
Zaopatrzenie
start learning
Provision
Antykoncepcja
start learning
Contraception
Odważny
start learning
Bold
Drugie miejsce, zdobywca drugiego miejsca
start learning
Runner-up
Obszerny artykuł
start learning
Feature article
Nie trzeba dodawać, że...
start learning
Needless to say...
Mieć pełne ręce roboty (o kimś)
start learning
To have one's hands full
Zaludniony
start learning
Populated
Kraje BRICS (Brazylia, Rosja, Indie Chiny, Południowa Afryka)
start learning
BRICS countries
Niepokoje, rozruchy
start learning
Unrest
Niespokojny okres
start learning
Troubled waters
Kanclerz
start learning
Chancellor
Zyskać
start learning
To garner
Poważny gracz, osoba odnosząca sukcesy
start learning
Big hitter
Środki oszczędnościowe
start learning
Austerity measures
Narzucić
start learning
To impose
Zdradziecki, zbuntowany
start learning
Renegade
Niepozorny
start learning
Unassuming
Bez wątpienia
start learning
Undoubtedly
Robiący wrażenie
start learning
Formidable
Uzasadnienie
start learning
Justification
Zdolny do (z)robienia czegoś
start learning
Capable of doing sth
Samodzielnie, bez niczyjej pomocy
start learning
In one's own right
Zależeć od...
start learning
To depend on...
Nagroda
start learning
Prize
Ciężarowiec
start learning
Weightlifter
Podnieść
start learning
To lift
Na dwoje babka wróżyła
start learning
(It's) a toss-up between sth
Wielki
start learning
Grand
Diwa, primadonna
start learning
Diva
Stawiać komuś czoła
start learning
To face off against sb
Zaliczyć coś, mieć coś na koncie
start learning
To clock sth up
Robiący wrażenie
start learning
Awesome
Dane, osiągi
start learning
Stats (statistics)
Wprawiać w osłupienie, zdumiewać
start learning
To take the biscuit
Rozciągać się
start learning
To span
Nagranie, płyta
start learning
Record
Powaga
start learning
Gravitas
Przewodnik
start learning
Guide
Wpływowe osoby, możni tego świata
start learning
Movers and shakers
Oddana, pracowita i solidna osoba
start learning
Stalwart
Wpływowy
start learning
Influential
Ludzie tego typu
start learning
The likes of sb
Gospodarz
start learning
Host
Założyciel
start learning
Founder
Trzymać się czegoś
start learning
To hold on to sth
Szanowany
start learning
Respectable
Być rzadkim, rzadko spotykanym
start learning
To be thin on the ground
Wkraść się gdzieś
start learning
To sneak into sth
Okres świetności
start learning
Heyday
Piosenkarka
start learning
Songstress
Tyłek, pupa
start learning
Booty
Głupi
start learning
Daft
Wysoko notowany
start learning
High-ranking
Były
start learning
Former
Weteran
start learning
Old-timer
Znany jako
start learning
AKA (also known as)
Spełniać wymogi/normy
start learning
To make the cut
Amputacja piersi
start learning
Mastectomy
Wątpliwość
start learning
Doubt
Daleki Wschód
start learning
The Far East
Reprezentacja, grupa
start learning
Contingent
Dyrektor finansowy
start learning
CFO (Chief Financial Officer)
Wyszukiwarka
start learning
Wyszukiwarka in English
Search engine
Rodak
start learning
Compatriot
Dyrektor naczelny
start learning
Director general
Nieruchomość, nieruchomości
start learning
Real estate
Potentant
start learning
Mogul
Pani prezes
start learning
Chairwoman
Coraz bardziej
start learning
Increasingly
Dyrektor naczelny
start learning
CEO (Chief Executive Officer)
Bez zbędnych formalności/ceregieli
start learning
Without further ado
Przejść do rzeczy (pot.)
start learning
To cut to the chase
Wzrastający (porządek)
start learning
Ascending
Cierpieć na coś
start learning
To suffer sth
Poniżenie
start learning
Humiliation
Pozamałżeński
start learning
Extramarital
Wybryki, błazeństwa
start learning
Shenanigans
Przegrać z kimś
start learning
To lose out against sb
Powiedzieć dość, przestać coś robić
start learning
To call it a day
"Twarda sztuka"
start learning
Tough cookie
Cierpliwie czekać na swoją szansę
start learning
To bide one's time
Ubiegać się o fotel (prezydencki)
start learning
To run for office
Gwiazda palestry
start learning
Legal Eagle
Zaimponować
start learning
To impress
Występ
start learning
Appearance

You must sign in to write a comment