The world is what you make it

 0    112 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
łączyć się
start learning
merge
transakcja
start learning
deal
brzmieć
start learning
sound
przepełniony
start learning
overcrowded
połączenie
start learning
consolidation
ogłosić
start learning
announce
na zachodzie
start learning
in the west
spoźniony
start learning
overdue
przywódca
start learning
leader
straty
start learning
losses
połaczyć siły
start learning
to join forces
niepodobny
start learning
unlike
treść, zawartość
start learning
content
być czymś zainteresowanym
start learning
be keen on sth
domowej roboty
start learning
home-made
strawa
start learning
fare
nudna papka
start learning
dull fodder
podawać do stołu
start learning
serve up
państwowy
start learning
state
zapora ogniowa
start learning
firewall
pomimo
start learning
despite
wykonywać rozmowy przez internet
start learning
make a voice call
rutyna
start learning
routine
restrykcja
start learning
restriction
zaaresztować kogoś
start learning
get sb arrested
opisywać
start learning
chronicle
obywatelski
start learning
civicminded
inżynierzy
start learning
techies
powszechny
start learning
widespread
zostać zaatakowanym
start learning
come under concerted
pomnik
start learning
monument
z ruin wojny
start learning
from the ruins of war
szerokopasmowy
start learning
broadband
prawie
start learning
nearly
rozczarowanie
start learning
disappointment
liga
start learning
league
zakłócać
start learning
interfere
cyfrowy
start learning
digital
królestwo
start learning
realm
wyniośle
start learning
grandly
być już czymś zmęczonym
start learning
to be weary of sth
suwerenność
start learning
sovereignty
gromadzić
start learning
gather
kontynuować
start learning
go on
starać sie zabiegać nadskakiwac
start learning
to seek
narzucić komuś
start learning
impose on sb
idealny
start learning
concept
tożsamość
start learning
identity
wyrażanie
start learning
expression
ruch
start learning
movement
sytuacja
start learning
context
dotyczyć kogoś
start learning
apply to sb
fizyczna jednostka
start learning
physical entity
włókno
start learning
fiber
przełącznik
start learning
switch
unieszkodliwić, wyłączyć
start learning
disable
przerwa
start learning
interruption
okresowo
start learning
periodically
krajowy
start learning
domestic
czy
start learning
whether
odcinek
start learning
cut off
omijany
start learning
circumvented
kłopotliwy
start learning
cumbersome
usunąć
start learning
remove
obrażać
start learning
offend
wrażliwość
start learning
sensitivity
nad
start learning
above
odrzucać
start learning
turn down
prośba
start learning
request
instytucja sprawująca kontrolę
start learning
regulator
nawiązujący do
start learning
referring to
burmistrz
start learning
mayor
oskarżyciel
start learning
prosecutor
krótko
start learning
briefly
aresztować
start learning
detain
być niechętnym czemuś
start learning
be balked at sth
nakaz
start learning
order
proces o ustalenie ojcostwa
start learning
paternity suit
dotyczący
start learning
involving
kandydat na burmistrza
start learning
mayoral candidate
zastosowanie się
start learning
complied
podporządkowanie się
start learning
compliance
od
start learning
until
cenzura
start learning
censorship
wymagany przez kogoś
start learning
demand by sb
kierować poszukiwania
start learning
rout searches
kontynentalny
start learning
mainland
ograniczony
start learning
constrained
niewinność, naiwność
start learning
innocence
obrażać
start learning
outrage
wiara
start learning
faith
odwoływać się do czegoś
start learning
appealing against
orzeczenie
start learning
ruling
pewne
start learning
certain
kształtować
start learning
shape
oddziaływać z
start learning
interact with
dostawca
start learning
supplier
ostrożny
start learning
wary
pojawić się
start learning
turn up
albo... albo
start learning
either ... or
punkt odbioru paczki
start learning
drop-off point
wzrost, rozwój
start learning
booming
pokrywać
start learning
cover
szeroki
start learning
board
płacenie
start learning
cash on delivery
znacząco
start learning
fairly
przestrzegać
start learning
caution
przesiadać się
start learning
hang out
zaporowo
start learning
prohibitively
przegląd
start learning
review
aplikacją wzywająca taksówkę
start learning
app-summoned car
przeciętny
start learning
typically

You must sign in to write a comment