the transformer and types

 0    13 flashcards    lukaszDrygas16082
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Transformator to urządzenie które pozwala na podwyższanie lub obniżanie napięcia AC
start learning
The transformer is a device that allows you to raise or lower voltage AC
wzajemny
start learning
mutual
działać
start learning
operate
Działają w oparciu o zasadę indukcji wzajemnej
start learning
They work on the principle of mutual induction
prosty transformator składa się z
start learning
a simple transformer consists of
dwóch cewek nazywanych uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym, uzwojenia są wykonane z grubego miedzianego drutu który ma mniejszą rezystancje i wydziela mniej ciepłą
start learning
two coils called a primary winding and a secondary winding, the windings are made of thick copper wire which has a lower resistance and less heat isolated
rdzenia żelaznego który jest laminowany by uniknąc pradów wirowych
start learning
iron core which is laminated to avoid eddy current
wypełniony
start learning
filled
obudowy wypełnionej olejem dielektrycznym aby zapewnić chłodzenie i zapobiec wilgoci
start learning
a dielectric oil-filled enclosure to provide refrigeration and to prevent moisture
są one bardzo wydajnymi urządzeniami
start learning
they are very efficient devices
możemy je podzielić na dwa podstawowe typy
start learning
can be divided into two basic types
transformatory step-up są stosowane w celu zwiększenia napięcia do transmisji
start learning
step-up transformers are used to increase the voltage to the transmission
transformatory step-down są stosowane w celu zmniejszenia napięcia do przesyłu
start learning
step-down transformers are used to reduce the voltage to the transmission

You must sign in to write a comment