the reproductive system

 0    98 flashcards    whisper81994
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
męski / żeński układ rozrodczy
start learning
Male / female reproductive system
komórka / komórki jajowe
start learning
ovum / ova
jajnik
start learning
ovary
jajowód
start learning
Fallopian tube
zapłodnić
start learning
to fertilize
zapłodnienie
start learning
fertilization
zagnieździć się
start learning
to implant i to
wyściółka macicy
start learning
the lining of the ureterus
rozwinąć się w embrion
start learning
to develop into an embryo
szyjka macicy
start learning
cervix
strzępki jajowodu
start learning
fimbriae
wagina
start learning
vagina
nowe pokolenie
start learning
New generation
fuzja dwóch komorek
start learning
Fusion of two cells
plemnik
start learning
sperm
stosunek seksualny
start learning
sexual intercourse
sztuczne zapłodnienie
start learning
artificial insemination
jajeczkować
start learning
to ovulate
odżywiać komórkę jajową
start learning
Nourish an ovum
w pełni wykształcony płód
start learning
a Full-grown fetus
rodzić
start learning
to give birth
srom (zewnętrzne narządy płciowe)
start learning
Vulva (external genitals)
uwolnić jajo
start learning
to release an egg
w odstępach miesięcznych
start learning
at monthly intervals
gruczoł w kształcie Jaja
start learning
an egg-shaped gland
wydzielać hormony płciowe
start learning
to secrete sex hormones
sąsiedztwie (przylegać)
start learning
adjacent to
Wydrążony, na kształt gruszki organ
start learning
a hollow, pear-shaped organ
kanał rodny
start learning
the birth canal
Początek menstruacji
start learning
the onset of menstruation
menopauza
start learning
menopause
jądro / jadra
start learning
testis / testes
nasieniowód
start learning
vas deferens
Pęcherzyk nasienny
start learning
the seminal vesicle
gruczoł prostaty
start learning
Prostate gland
wytrysk / mieć wytrysk
start learning
to ejaculate / ejaculation
tkanka / ciało jamiste
start learning
erectile tissue
Gruczoły jajowe
start learning
ovoid glands
torebka
start learning
a pouch
najądrze
start learning
epididymis
dojrzewać
start learning
to mature
Płyn nasienny
start learning
seminal fluid
nasienie
start learning
semen
organ w kształcie kasztana
start learning
Organ chestnut-shaped organ
w trakcie orgazmu
start learning
at orgasm
jądro
start learning
testicle
powszechnie nazywany
start learning
Commonly called
skrobia
start learning
starch
niezbędne składniki odżywcze
start learning
essential nutrients
główne źródło glukozy
start learning
the Main source of glucose
w procesie fotosyntezy
start learning
In the process of photosynthesis
monosacharydy
start learning
monosaccharides (simple sugars)
glukoza
start learning
glucose
fruktoza
start learning
fructose
galaktoza
start learning
galactose
cukier we krwi
start learning
blood sugar
Ogólny obieg ciała
start learning
general circulation of the body
cukier na czczo
start learning
Fasting blood sugar level
Poziom wzrasta po mea
start learning
the level rises after a meal
cukrzyca
start learning
diabetes mellitus
disacharydy
start learning
disaccharides
sacharoza
start learning
saccharose
laktoza
start learning
lactose
polisacharydy
start learning
polysaccharides
bardziej złożone
start learning
More complex
cellulaza
start learning
cellulase
połączone w długie łańcuchy
start learning
Joined together in long chains
glikogen
start learning
glycogen (animal strach)
magazynowana w roślinach
start learning
Stored in plants
pszenica
start learning
wheat
kukurydza
start learning
corn
ściana komórki roślinnej
start learning
walls of Plant cells
zawierać węglowodany
start learning
Include carbohydrates
Obficie w ziemniakach
start learning
to be abundant in potatoes
związek jonowy
start learning
an ionic compound
kation
start learning
a cation
anion
start learning
an anion
Sól stołowa (chlorek sodu)
start learning
table salt (sodium chloride)
przygotowywać jedzenie
start learning
preparation make the food
mrożenie
start learning
freezing
konserwacja żywności
start learning
preserving of food
siarczan
start learning
sulphate
gipsu
start learning
plaster of Paris
węglan sodu
start learning
Sodium carbonate
soda oczyszczona
start learning
baking/washing soda
szkło
start learning
glass
mydło
start learning
soap
bromek
start learning
bromide
szeroko stosowany jako...
start learning
Widely used as a...
powodować sen
start learning
to induce sleep
leki nasenne
start learning
hypnotic drugs
uspokajający
start learning
a sedative
skutki uboczne
start learning
side effects
benzodiazepiny
start learning
benzodiazepines
środek przeczyszczający
start learning
a laxative
elektrolity
start learning
an electrolyte
rozbite na jony
start learning
to be broken down into ions
świecić
start learning
to glow

You must sign in to write a comment