The New New Product Development Game

 0    136 flashcards    tomaszdrozdel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
differentiate
start learning
odróżniać, rozróżniać, wyróżniać
verb; synonim: distingush; separate; contrast
to excel in/at sth
excelled in foreign languages / swimming
start learning
być w czymś dobrym
verb; synonim: be superior; to be good at sth
account for
The Japanese market accounts for 35% of the company's revenue.
start learning
1. stanowić, wynosić; 2. wyjasniać
phrasal verb; synonim: 1. constitute, 2. explain
1. stanowić 35% rynku, 2. wyjaśniać sytuację firmy
emphasis
The emphasis is very much on learning the spoken language.
start learning
1. nacisk, 2. uwaga
noun, synonim: 1. stress, accent; force 2. attention, significance
exemplify
Her early work is exemplified in her book, ‘A Study of Children's Minds’.
start learning
stanowić przykład, ilustrować; obrazować
verb, synonim: illustrate; show; demonstrate; represent; display
feasible
a feasible plan/suggestion/idea
start learning
wykonalny, realistyczny
adj, synonim: possible, practicable
appropriate
Now that the problem has been identified, appropriate action can be taken.
start learning
właściwy, odpowiedni, adekwatny
adj, synonim: suitable, acceptable, right, fitting, fit
emerge
to come out of a dark, confined or hidden place.
He emerged from the shadow
start learning
wyłonić się, okazywać się, wychodzić na jaw
verb, synonim: come out, appear, to become known; to reach the end of difficult situation
emergency
start learning
pojawienie się, wyjście na jaw, wynurzenie
noun; synonim: coming, arrival, publishing
engage
It is a movie that engages both the mind and the eye.
start learning
wciągać, angażować, zatrudniać
verb; synonim: participate in, take part in, involve, to interest sb, employ
overlap
A fish’s scales overlap each other
start learning
nachodzić na siebie, pokrywać się, nakładać się
verb;
occur
to happen
Something unexpected occurred. When exactly did the incident occur?
start learning
wydażyć się
verb; synonim: happen, take place, appear
adjacent
(of an area, a building, a room, etc.)
start learning
przylegający, przyległy, sąsiedni
adj; synonim: neighbouring, nearby
encourage
encourage somebody in sth; encourage people
start learning
wpierać, zachęcać, pobudzać
verb; synonim: inspire, give support,
rigid
start learning
sztywny, nieugięty, bezwględny
adj; synonim: inflexible, fixed, strict, set
novelty
start learning
nowość; atrakcja
noun; synonim: curiosity
instability
start learning
niestabilność
hand out
start learning
rozdawać coś
phrasal verb; synonim: distribute, give something out
come up with
come up with a plan or idea; come up with a money
start learning
znaleźć coś (np. rozwiązanie problemu), wymyślić coś; wytrzasnąć (np. pieniądze)
phrasal verb; synonim: find, come up
high-end
high-end products
start learning
z górnej półki (najwyższej jakości)
adj; synonim: deluxe, expensive, top-quality
carry out
carry out a threat, task, plans or instruction
start learning
wykonywać coś, realizować coś, wprowadzać coś w życie (np. plan)
phrasal verb; synonim: perform, effect, achieve, realize
remark
start learning
spostrzeżenie, komentarz, uwaga, obserwacja (na temat czegoś)
verb synonim: comment, state, reflect; noun synonim: statement, observation, reflection
czasownik: komentować (na jakiś temat), wypowiadać (uwagę), napomknąć (o czymś)
prior
start learning
wcześniejszy
adj synonim: earlier, previous, preceding
knowledge
start learning
wiedza
ambiguity
start learning
dwuznaczność, niejednoznaczność
noun: oposit: equivalence; unambiguity
initiative
start learning
inicjatywa
noun; synonim: proposal, plan, deal, act
capability
start learning
potencjał, zdolność
noun; synonim: the ability, qualities or power to do something
autonomy
start learning
autonomia
noun; synonim: independence, freedom, self-determination
guidance
start learning
poradnictwo, przewodnictwo, kieownictwo
noun; synonim: advice, direction, lidership, instruction
from/at the outset
start learning
na początku
noun; synonim: at the beginning, from start
seldom
start learning
rzadko kiedy
adverb: synonim: rarery, not often
intervene
start learning
interweniować
guidelines
start learning
wytyczne
noun; synonim: recomendation, advice, direction, proposal
pursue
pursue an activity, interest, goal, dream or plan
1. pursue an activity, interest, goal, dream or plan; 2. pursue the thief, pursue by car
start learning
1. dążyć do, realizować 2. ścigać (np. przestępce, złodzieja)
verb; synonim: engage in, perform, realize, follow, desire, crry on, undertake
contradictory
start learning
sprzeczny
adj; synonim: conficting, opposed, opposite
contradict
start learning
zaprzeczać, przeczyć
verb; synonim: negate, deny, oppose
devise
devise a plan, system, or machine
start learning
wymyślać, opracować
verb; synonim: design, imagine, invent, contraduct, come up with
to design or invent something such as a system, plan, or piece of equipment
override
start learning
lekceważyć, zlekceważyć, nie uwzględnić, nie uwzględniać (np. opinii); uchylać np. prawo,
verb, synonim: ignore, reject, cancel
meet a challenge
start learning
sprostać wyzwaniu
meet a deadline
start learning
dotrzymać terminu
manage
start learning
kierować, zarządzać, radzić sobie
development
start learning
1. rozwój, 2. opracowaanie, 3. osiedle, zabudowa
exposure
start learning
styczność, kontakt, ekspozycja, narażenie, wystawienie (np na promieniowanie)
prevail
If a proposal, principle, or opinion prevails, it gains influence or is accepted, often after a struggle or argument.
start learning
zwyciężać
verb; synonim: win, succeed, triumph, overcome
gains influence or is accepted, often after a struggle or argument.
struggle
start learning
borykać się, wysilać się, zmagać się, starać się
verb; synonim: try, fight, effort, work, have trouble, have problems or difficulties
deny
start learning
zaprzeczać
verb; synonim: contradict, oppose, reject, refuse, decline, discard, forbit
strengthen
start learning
wzmacniać
verb; synonim: reinforce, become stronger
prowess
start learning
sprawność, dzielność, waleczność
noun; synonim: skill, ability, talent, bravery
inevitable
start learning
nieunikniony
adj; synonim: unavoidable
be willing to do sth
start learning
być gotowym, chętnym, ochoczym do zrobienia czegoś
vary
start learning
1. różnić się, 2. zmieniać się
verb, synonim: 1. differ, be different, be dissimilar, disagree; 2. varied
inseparable
start learning
nierozerwalny
come to grips with
start learning
uporać się z
phrase; synonim: handle, tackle, manage, deal with
requirement
start learning
wymóg
preceding
start learning
poprzedzający
adj; synonim: previous,
halt
start learning
postój
noun; synonim: stop, draw up, pull up, break off
considerably
start learning
znacząco / w znacznym stopniu
adj; synonim: very much, seriously, significantly
vibration
start learning
wibracja
inherit
start learning
dziedziczyć
intact
start learning
nietknięty, nienaruszony (kompletny)
adj; synonim: untouched, undamaged, complete
combine
start learning
połączyć
verb; synonim: join, mix,
intrude into
start learning
wtargnąć na, wtrącać się, wpychać się
merit
start learning
wartość, zaleta, zasługa, wyróżnienie
noun; synonim: worth, value, quality, advantage
enhance
start learning
zwiększać, poprawiać, wzmacniać, podnosić (np. szanse, reputację)
verb; synonim: improve, better, increase, raise
commitment
start learning
zobowiązanie / obowiązek
noun; synonim: promise, pledge, guarantee, undertaking
contingency plan
start learning
plan awaryjny
noun; synonim: plan b, backup plan, emergency plan
contingency
start learning
ewentualność, możliwość
noun; synonim: possibility, happening, chance, event
handle
start learning
zajmować się, wykonywać, radzić sobie z jakąś sytuacją
verb; synonim: manage, deal with, tackle, come to grips with
aptly
start learning
trafnie
adj; synonim: appropriate, timely, right, seemly
delineate
start learning
nakreślić
verb; synonim: outline, describe, draw, picture
accomplishment
start learning
osiągnięcie
noun, synonim: achievement,
alternative
start learning
alternatywa
noun; synonim: substitute, choise, other, option
acquire
acquire knowledge, experiance, skill; acquire shares
start learning
nabywać, zdobywać, przyswajać, osiągać (np. umiejętności), nabywać - kupować
verb; synonim: get, win, buy, receive, learn, pick up
versatile
start learning
uniwersalny, wszechstronny
adj; synonim: universal, adaptable, flexible
capable of...
start learning
zdolny do, doświadczony, posiadający zdolności,
adj; synonim: qualified, experienced, accomplished
utilize sth
start learning
wykorzystanie czegoś
verb, synonim: use, employ
foster sth
start learning
pielęgnować, rozwijać, wspierać (np. rozwój, współpracę)
verb; synonim: develop, help, encourage, support
hint
start learning
aluzja, wskazówka, rada
noun; synonim: advice, suggestion, indicate, imply
emphatic
start learning
stanowczy, dobitny, wymowny, wyraźny, zdecydowany
adj; synonim: forceful, decided, certain, direct
dispatch
start learning
1. wysyłać (np. depeszę), ekspediować (kogoś gdzieś); 2. załatwić, uporać się, uwinąć się (poradzić sobie z czymś szybko i efektywnie, 3. pozbyć się, zabić (jakąś osobę lub zwierzę)
verb, synonim: 1. send, delegate, message, 2. tacle, manage, deal with, 3. kill, murder
dead end
start learning
ślepa uliczka
encounter
start learning
doświadczać, napotykać, spotykać kogoś (niespodziewanie)
verb; synonim: meet, face, experience
nearby
start learning
pobliski
adj; synonim: adjacent, close, near
mandate
start learning
mandat, rozkaz, zlecenie, polecenie
noun; synonim: command, order, charge, authority
quantitative
quantitative research, analysis
start learning
ilościowy
np. badanie ilościowe
keep up to date with something
start learning
być na bieżąco z czymś
threaten
start learning
grozić
unleash
start learning
rozpętać
internally
start learning
wewnętrznie
subtle
start learning
subtelny
impair
start learning
osłabiać
deliberation
start learning
rozwaga
get along
start learning
iść/zbierać się
expedite
start learning
przyspieszać, usprawniać; szybko coś załatwić, uwinąć się z czymś
ought to
start learning
powinno się coś; should to
furnish
start learning
dostarczyć, zaopatrywać, meblować
subsequent
start learning
kolejny, dalszy, późniejszy
dismantle
start learning
rozmontować, rozbrajać,
emulate
start learning
rywalizować
capture
start learning
zdobycz
institutionalization
start learning
instytucjonalizacja
wisdom
start learning
mądrość
unlearn
start learning
oduczyć się
springboard
start learning
trampolina
incremental
start learning
przyrostowy, narastający
trigger by
start learning
wyzwalane przez
consciously
start learning
świadomie
debut
start learning
debiut
manpower
start learning
ludzka siła robocza
caution
start learning
ostrożność
throughout
start learning
na wskroś
peak
start learning
szczyt góry
breakthrough
start learning
przełom
revolutionary
start learning
rewolucyjny
innovation
start learning
innowacja
biotechnology
start learning
biotechnologia
mastermind
start learning
kierować z ukrycia
genius
start learning
geniusz
hand sth down
start learning
przekazywać coś
handfull
start learning
garść
splinter
start learning
drzazga; rozłupywać (coś), rozszczepiać się (o drewnie; odłączać się, rozpadać się
afflicted
start learning
dotknięty
bench
start learning
ławka
linear
start learning
liniowy
manner
start learning
sposób
maintain
start learning
utrzymać
broad
start learning
szeroki
seeming
start learning
pozorny
undertake
start learning
podjąć
hectic
start learning
gorączkowy, napięty, nerwowy
pace
start learning
tempo
legitimize
start learning
usankcjonować
stature
start learning
wzrost
unconditional
start learning
bezwarunkowy
beyond
start learning
poza
accordingly
start learning
odpowiednio

You must sign in to write a comment