Technologia - słówka

 0    129 flashcards    lemurek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
reaktor periodyczny
start learning
batch reactor
reaktor równowagowy
start learning
equilibrium reactor
reaktor Gibbs'a
start learning
Gibbs reactor
reaktor kinetyczny
start learning
kinetic reactor
reaktor stechiometryczny
start learning
stoichiometric reactor
reaktor do polimeryzacji
start learning
polymer reactor
kolumna periodyczna
start learning
batch column
rozdzielacz składników
start learning
component separator
ekstraktor
start learning
extractor
rozdzielacz fazowy
start learning
flash
rozdzielacz fazowy ciecz-ciecz-para
start learning
LLV (liquid-liquid-vapor) flash
kolumna SCDS
start learning
SCDS column
kolumna prosta
start learning
shortcut column
kolumna
start learning
tower
komora odpylająca z filtrami workowymi
start learning
baghouse filter
filtr próżniowy
start learning
vacuum filter
wirówka
start learning
centrifuge
sprężarka, kompresor
start learning
compressor
zawór kontrolny
start learning
control valve
sterownik
start learning
controller
kruszarka
start learning
crusher
młyn
start learning
grinder
krystalizator
start learning
crystallizer
cyklon
start learning
cyclone
zbiornik dynamiczny
start learning
dynamic vessel
elektro-osadnik
start learning
electro precipitator
urządzenie rozprężające
start learning
expander
zasilanie
start learning
feed
ogrzewacz płomieniowy
start learning
fired heater
wymiennik ciepła
start learning
heat exchanger
hydrocyklon
start learning
hydrocyclone
pętla
start learning
loop
mieszalnik
start learning
mixer
rura
start learning
pipe
produkt
start learning
product
pompa
start learning
pump
sterownik linowy
start learning
ramp control
urządzenie rejestrujące
start learning
recorder
ekran
start learning
screen
sedymentator
start learning
sedimentator
płuczka ciał stałych
start learning
solid washer
suszarka ciał stałych
start learning
solid dryer
strumień odniesienia
start learning
reference stream
zbiornik magazynowy
start learning
tank
opóźnienie czasowe
start learning
time delay
przełącznik czasowy
start learning
time switch
skruber (płuczka) Venturi'ego
start learning
Venturi scrubber
zbiornik
start learning
vessel
strumień
start learning
stream
numer strumienia
start learning
stream number
połączenia strumieni
start learning
stream connections
przepływ (tu: natężenie przepływu strumienia)
start learning
flow
całkowite natężenie przepływu strumienia
start learning
total flow
jednostka całkowitego natężenia przepływu
start learning
total flow unit
diagram strumieniowy
start learning
flowsheet
sumaryczny bilans masowy
start learning
overall mass balance
operacja jednostkowa
start learning
unit Op(unit operation)
wyjście, wyjściowy
start learning
output
wejście, wejściowy
start learning
input
ciśnienie
start learning
pressure
ciśnienie na wyjściu
start learning
pressure out (output pressure)
spadek ciśnienia
start learning
pressure drop
obciążenie cieplne
start learning
heat duty
ciepło reakcji
start learning
heat of reaction
kolejność urządzeń w pętli zawrotu
start learning
equipment recycle sequence
składnik
start learning
component
kluczowy składnik
start learning
key component
stechiometria
start learning
stoichiometrics
wydajność
start learning
efficiency
stopień konwersji
start learning
fraction conversion
ułamek masowy
start learning
mass fraction
ułamek molowy
start learning
mole fraction
ułamek wilgoci
start learning
moisture fraction
stosunek fazy ciekłej do fazy stałej
start learning
LS-Ratio
wydajność mieszania
start learning
mixing effciency
powierzchnia filtra
start learning
filter area
wielkość (rozmiar) cząstki
start learning
particie size
faza ciekła
start learning
liquid
faza stała
start learning
solid
para
start learning
vapor
zawiesina
start learning
slurry
objętość
start learning
volume
średnica
start learning
diameter
wymiary
start learning
dimensions
promień
start learning
radius
górny
start learning
top
dolny
start learning
bottom
wysokość
start learning
height
długość
start learning
length
szerokość
start learning
width
powierzchnia
start learning
area
kształt
start learning
shape
pionowy
start learning
vertical
poziomy
start learning
horizontal
skraplacz
start learning
condenser
kocioł
start learning
reboiler
orosienie (?), powrót
start learning
reflux
stopień, półka
start learning
stage
wsad
start learning
charge
adiabatyczny
start learning
adiabatic
izotermiczny
start learning
isothermal
płaszcz
start learning
jacket
zwój, wężownica
start learning
coil
porowatość
start learning
porosity
ściśliwość
start learning
compressibility
opór, wytrzymałość
start learning
resistance
temperatura pierwszego pęcherzyka pary
start learning
bubble point temperature
temperatura punktu rosy
start learning
dew point temperature
temperatura odniesienia
start learning
reference temperature
średni
start learning
average
zmienna/zmienny
start learning
variable
stały
start learning
fixed
moc
start learning
power
skład
start learning
composition
właściwości
start learning
property
poziom
start learning
level
wlot
start learning
inlet
wylot
start learning
outlet
stała
start learning
constant
paliwo
start learning
fuel
wartość
start learning
value
współczynnik chropowatości
start learning
roughness factor
zbieżność
start learning
convergence
strata
start learning
loss
wewnętrzny
start learning
internal
zewnętrzny
start learning
external
powrót
start learning
recovery
przechłodzony
start learning
subcooled
przegrzany
start learning
superheated

You must sign in to write a comment