tatiana lista 11

 0    68 flashcards    skycygan
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
a blast (explosion)
start learning
wybuch
a compatriot
start learning
rodak
a deposit (of heavy metals)
start learning
składowisko (skład metali ciężkich)
a disturbance (potential disturbances)
start learning
zakłócenie
a maintainer
start learning
serwisant
after mid-September
start learning
w drugiej połowie września
amateur
start learning
amator
amateurish
start learning
amatorski
barbaric attack
start learning
barbarzyński atak
blame for an explosion
start learning
winić za wybuch
call for something
start learning
wezwać do zrobienia czegoś
cause maximum casualties
start learning
spowodować najwięcej ofiar
coastal
start learning
przybrzeżny nadbrzeżny
codename (codenamed)
start learning
kryptonim (pod kryptonimem)
crisis management (emergency management)
start learning
zarządzanie kryzysowe
debris (rubble)
start learning
gruzy szczątki odpady
detrimental
start learning
szkodliwy krzywdzący
disclosure
start learning
wyjawienie poufnej informacji
dozen
start learning
tuzin
duration (for the duration of the exercise)
start learning
czas trwania (podczas ćwiczenia)
Emergency Medical Services
start learning
pogotowie ratunkowe
extensive search
start learning
rozległe poszukiwania
hazardous
start learning
niebezpieczny ryzykowny
high-end (upscale, sophisticated)
start learning
zaawansowany ekskluzywny
in the fall
start learning
jesienią
in this regard
start learning
pod tym względem
installation
start learning
obiekt baza
lodging area
start learning
teren zakwaterowania
misdemeanour
start learning
wykroczenie, występek
mountain voluntary rescue service
start learning
górskie ochotnicze pogotowie ratunkowe
murderous acts
start learning
zbrodnicze akty/akty zbrodni
mutual trust
start learning
obustronne zaufanie
National Firefighting and Rescue System
start learning
Państwowa Straż Pożarna (etatatowa i ochotnicza)
national law
start learning
prawo krajowe
neutralisation
start learning
unieszkodliwienie neutralizacja
outrage (shocking act)
start learning
rzecz oburzająca skandal akt przemocy
perpetrator
start learning
przestępca, sprawca przestępstwa
proficiency
start learning
wprawa, biegłość, sprawność
proficient
start learning
biegły, sprawny, wprawiony
prosecution
start learning
oskarżenie, zaskarżenie, oskarżyciel
public-private partnership
start learning
partnerstwo publiczno prywatne
put on alert
start learning
postawić w stan gotowości
recognition (to recognise)
start learning
rozpoznanie (rozpoznać)
remote
start learning
odległy
rescue activities
start learning
działania ratownicze
rescue services
start learning
służby ratunkowe
roar (noise of an explosion)
start learning
huk
roundly (pointedly)
start learning
bez ogródek w ostrych słowach
State Fire Service
start learning
Państwowa Straż Pożarna
swift (quick, immediate)
start learning
rychły szybki
to be on the alert
start learning
być czujnym
to coincide (with ...)
start learning
zbiegać się pokrywać się (wydarzenie zbiega się z innym)
to comprise
start learning
składać się z, obejmować, zawierać
to condemn
start learning
potępic
to divulge
start learning
ujawniać odsłaniać
to expose
start learning
wystawić na działanie
to house (is housing about ... people)
start learning
mieścić np. załogę
to notify (alert, inform)
start learning
zawiadomić
to pit somebody against somebody
start learning
wystawić kogoś do walki z kimś
to press for something
start learning
nalegać na coś
to pursue (seek a political purpose)
start learning
dążyć do (osiągnięcia celu politycznego)
to replicate
start learning
skopiować
to sustain injuries
start learning
odnieść obrażenia
under no circumstances (can you touch a package)
start learning
w żadnym razie (+ inwersja)
vigilance (watchfulness)
start learning
czujnośc
voluntary firefighting units
start learning
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
water voluntary rescue service
start learning
wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe
vigilance
start learning
czujność

You must sign in to write a comment